Successfully reported this slideshow.

Pengenalan Kepada PAM251

1,289 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pengenalan Kepada PAM251

 1. 1. MAHYUDDIN KHALID emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. HASIL PEMBELAJARAN KURSUS M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A MSetelah tamat mengikuti kursus ini pelajar dapat:1. Menjelaskan konsep perakaunan Islam2. Menghuraikan perakaunan modal, perakaunan keuntungan dan perakaunan zakat.3. Menilai isu-isu semasa yang berkaitan dengan ekonomi dari perspektif Islam. 2
 3. 3. DESKRIPSI KURSUS M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M• Kursus ini menjelaskan kepada para pelajar mengenai asas-asas ilmu perakaunan Islam dan beberapa isu ekonomi semasa. Dua tajuk utama yang diberi tumpuan ialah pengurusan dalam Islam dan isu-isu ekonomi semasa yang berkaitan mengenainya. 3
 4. 4. JADUAL PENGKULIAHAN M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A MMINGGU TARIKH PERBINCANGAN1 13/9 PENGENALAN2 20/93 27/94 4/105 11/10 AKAN DIGANTI KELAK (PERBINCANGAN)6 18/10 AKAN DIGANTI KELAK (TEST 2) 47 25/10 PERAKAUNAN MODAL
 5. 5. JADUAL PENGKULIAHAN M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A MMINGGU TARIKH PERBINCANGAN8 1/11 PERAKAUNAN KEUNTUNGAN9 15/11 AKAN DIGANTI KELAK (KELAS GANTI)10 22/11 TAJUK 3 & TAJUK 611 29/11 TAJUK 5 & TAJUK 412 6/12 TAJUK 2 & TAJUK 1 TAJUK 7 & TAJUK 8 (KELAS GANTI)13 13/12 TEST1 DAN PERBINCANGAN ISU SEMASA14 20/12 REVISI 515 27/12 MINGGU PEPERIKSAAN
 6. 6. KANDUNGAN SILIBUS M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M1. Pengenalan Perakaunan Dalam Islam 1.1 Definasi perakaunan Islam 1.2 Sejarah dan asas ilmu perakaunan dalam Islam 1.3 Objektif perakaunan dalam Islam 1.4 Prinsip perakaunan Islam2. Asas Dan Aplikasi Perakaunan Islam 2.1 Perakaunan modal 2.2 Perakaunan keuntungan 2.3 Perakaunan zakat 6
 7. 7. KANDUNGAN SILIBUS M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M3. Isu-isu Perakaunan Dan Ekonomi Dalam Islam 3.1 Isu haul dalam perakaunan zakat 3.2 Isu riba 3.3 Isu inflasi 3.4 Isu saham 3.5 Isu kredit kad 3.6 Sijil simpanan premium 7
 8. 8. SENARAI TAJUK KERTAS KERJA M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M1. Pengurusan Keuntungan Syarikat Dalam Islam2. Penentuan Haul Dalam Perakaunan Zakat3. Penggunaan Dinar Emas Sebagai Medium Mengatasi Inflasi4. Saham dan Modal Perniagaan Menurut Perspektif Kewangan Islam5. Pengurusan Amanah Harta Islam Di Malaysia6. Zakat Korporat Di Malaysia: Suatu Tinjauan7. Prinsip Pengagihan Kekayaan Menurut Islam8. Al-Rahn Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Mikro9. Pelaksanaan Riba & Implikasi Dalam Kerangka Perbankan 8 Semasa
 9. 9. FORMAT KERTAS KERJA M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M• Format Teknikal: • Berbentuk penulisan esei. • Anggaran muka surat : 10 muka surat • Menggunakan font bentuk Arial • Saiz font 12 dan format langkau SEBARIS. • Rujukan pelbagai sumber yang autentik dan autoritatif sebanyak 5 buah dan ke atas, sebarang unsur salin-tampal (copy-paste) akan memberi kesan kepada pemarkahan. • Kaedah rujukan APA contohnya (John Smith, 2011) dan bibliografi. 9
 10. 10. FORMAT PEMBENTANGAN M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M• Pelajar digalakkan menggunakan kaedah pembentangan poster (poster presentation).• Sesi pembentangan akan dijalankan serentak untuk semua kumpulan.• Masa: 15 minit pembentangan dan 5 minit sesi soal jawab.• Rujukan pelbagai sumber yang autentik dan autoritatif sebanyak 5 buah dan ke atas.• Poster hendaklah kreatif, informatif, dan konklusif. Sebarang unsur salin-tampal (copy-paste) akan memberi kesan kepada pemarkahan.• Giliran pembentangan tidak mengikut turutan, tetapi 10 berdasarkan turutan topik.
 11. 11. PENILAIAN M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M• Penilaian Berterusan : 40% • Ujian : 15 • Kertas Kerja : 15 • Pembentangan : 10• Peperiksaan Akhir : 60% • Soalan Subjektif : 60 11
 12. 12. RUJUKAN M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M• Buku: BEBERAPA ASPEK ASAS PERAKAUNAN ISLAM• Penyunting: Mahbob Mahfot• Penerbit: UPENA• Buku: SISTEM PERAKAUNAN DALAM ISLAM• Penulis: Muhammad Kamal Atiyah• Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka 12
 13. 13. TERIMA KASIHM U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

×