Pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di malaysia

18,591 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
396
Actions
Shares
0
Downloads
1,341
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di malaysia

 1. 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />2<br />
 3. 3. MODENISASI EKONOMI<br />3<br />
 4. 4. SISTEM EKONOMI SEBELUM MERDEKA<br />4<br />
 5. 5. SISTEM EKONOMI SEBELUM MERDEKA<br />5<br />
 6. 6. 6<br />
 7. 7. 7<br />
 8. 8. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN<br />8<br />
 9. 9. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN<br />9<br />
 10. 10. 10<br />
 11. 11. 11<br />
 12. 12. 12<br />
 13. 13. 13<br />Mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA.<br />Persekitaran kondusif bagi menggerakkan ekonomi.<br />5 TERAS STRATEGIK RMK-10:<br />Pembangunan sosioekonomi secara inklusif.<br />Membangun modal insan bertaraf dunia.<br />Persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.<br />
 14. 14. DASAR EKONOMI BARU (DEB)<br />14<br />Strategi<br /><ul><li>Memperbaikikehidupanrakyatdiluarbandar
 15. 15. Menambahpeluangpekerjaan
 16. 16. Menambahdayapengeluaran
 17. 17. Mewujudkanmasyarakatperdagangandanperindustrian
 18. 18. Menubuhkanagensiawamsebagaiagensipelaksana</li></ul>Objektif<br /><ul><li>Membasmikemiskinan
 19. 19. Menyusunsemulamasyarakattanpamengirakaum</li></ul>LatarBelakang<br /><ul><li>Digubalselepasberlakuperistiwa 13 Mei 1969</li></li></ul><li>15<br />DASAR EKONOMI<br />
 20. 20. INSTITUSI PERTANIAN<br />16<br />DASAR EKONOMI<br />
 21. 21. 17<br />DASAR EKONOMI<br />
 22. 22. DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA<br />Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi memenuhi keperluan tempatan.<br />Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian.<br />Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan negara.<br />Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab ini, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980.<br />Antara projek penting HICOM ialah:<br />PROTON<br />Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen.<br />PERWAJA<br />18<br />DASAR EKONOMI<br />
 23. 23. INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL<br />19<br />
 24. 24. DASAR PENSWASTAAN<br />20<br />
 25. 25. PERTUMBUHAN DAN AGIHAN<br />21<br />
 26. 26. PEGANGAN EKUITI<br />22<br />DEB mensasaranekuitibumiputera, bukanbumiputeradanasingpadanisbah30: 40: 30.<br />Pengukuhanasetbumiputeradibuatmelaluimelaluipelaburaninstitusiseperti MARA, PelaburanHartanahBerhad (PHB), PNB dan lain agensi<br />Iabagimemastikanpemilikankekayaanhartanahdanasetperniagaansepertiruangniaga, hartabertanah, bangunankomersial, hartaintelekdanperkhidmatanolehbumiputera.<br />
 27. 27. KEMISKINAN<br />23<br />Kadar kemiskinan paling tinggidalamkalangan orang Melayu yang tertumpukepadaaktivitipertaniantradisional.<br />MengikutBanciPerbelanjaan Isi Rumah [2004-2005) secarapuratasesebuahisirumah di bandarmemerlukan RM2,503 sebulanmanakalaangkauntukLuar Bandar adalah RM1,209. <br />Usaha membasmi kemiskinan:<br /><ul><li>Mewujudkanpeluangpekerjaanuntuk yang menganggur
 28. 28. Menambahdayapengeluarandanpendapatan
 29. 29. Memberikanpeluangpeningkatankerjayabagipekerjasektorrendahdayapengeluarankepadasektor yang lebihlumayan
 30. 30. Mengurangkanjurangpendapatanantarakelompoketnik, bandardanluarbandardanantarawilayah
 31. 31. Memodenkankehidupan di luarbandar
 32. 32. Memperbaikitarafdankualitihiduprakyatmelaluipelajaran, latihan, kesihatan, kemudahaninfrastrukturdan lain-lain</li></li></ul><li>KESAMARATAAN DAN HAK KEISTIMEWAAN<br />24<br />
 33. 33. MODEL BARU EKONOMI<br />25<br />EKONOMI SEMASA<br />
 34. 34. PEMBANGUNAN KORIDOR MALAYSIA<br />26<br />EKONOMI SEMASA<br />
 35. 35. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM<br />27<br />
 36. 36. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM<br />28<br />
 37. 37. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM<br />29<br />
 38. 38. PENGUKUHAN<br />Terangkan EMPAT (4) agenda kerajaan dalam memperkukuhkan ekonomi orang Melayu<br />Bincangkan TIGA (3) kesan penjajahan dari sudut ekonomi.<br />Huraikan TIGA (3) kepentingan hubungan etnik dalam menjana ekonomi negara.<br />Jelaskan EMPAT (4) strategi merapatkan jurang ekonomi antara etnik di Malaysia.<br />Jelaskan TIGA (3) bentuk projek modenisasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha mencapai status "negara maju" pada tahun 2020.<br />Huraikan TIGA (3) peranan utama yang telah dimainkan oleh institusi-institusi Islam dalam aspek pembangunan ekonomi Malaysia.<br />Bincangkan EMPAT (4) hambatan yang boleh menjejaskan usaha kerajaan membangunkan ekonomi negara sebagaimana yang digariskan dalam DEB dan DPN.<br />30<br />
 39. 39. PENGUKUHAN<br />Jelaskan TIGA (3) ciri insan cemerlang dalam konteks pembangunan modal insan.<br />Huraikan TIGA (3) cabaran pembangunan modal insan dalam masyarakat Malaysia.<br />Bincangkan EMPAT (4) strategi pembangunan modal insan berkualiti dan berintegriti.<br />Jelaskan TIGA (3) impak pengagihan aktiviti ekonomi oleh penjajah Inggeris kepada etnik utama di Tanah Melayu.<br />Kemukakan EMPAT (4) ulasan anda terhadap usaha kerajaan memperkukuhkan ekonomi orang Melayu dengan mengambilkira saingan dalaman dan global.<br />Bincangkan TIGA (3) cadangan berkesan ke arah mendirikan masyarakat Melayu Muslim berorientasikan perdagangan. <br />31<br />

×