Konsep Harta Dalam Islam

25,310 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
11 Likes
Statistics
Notes
 • Terima kasih atas sumbangan usaha anda ,semoga mendapat ganjaran daripada Allah S.W.T.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
25,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
827
Comments
1
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep Harta Dalam Islam

 1. 1. KONSEP HARTA DALAM ISLAM<br />
 2. 2. DEFINISI HARTA<br />HARTA DAN KEHARTAAN MENURUT ISLAM<br />Kamus Dewan Bahasa:<br />Harta ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah, bangunan, barang kemas dan lain-lain yang dimiliki oleh orang perseorangan, syarikat atau pertubuhan.<br />2<br />
 3. 3. DEFINISI HARTA <br />Dalam Bahasa Arab, harta atau `al-mal’: <br />Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau kumpulan manusia seperti barangan berharga, barang perniagaan, aset tetap, wang atau haiwan.<br />3<br />
 4. 4. DEFINISI HARTA<br />Para fuqaha Islam mendefinisikan istilah harta dalam berbagai tafsiran.<br />Menurut pendapat Ibn Abidin, fuqaha mazhab Hanafi mentafsirkan harta sebagai:<br />Sesuatu yang manusia berhajat kepadanya secara fitrah dan ia mestilah sesuatu yang boleh disimpan untuk kegunaan apabila diperlukan.<br />Imam al-Syafie pula berpendapat harta sebagai:<br />Sesuatu yang berharga dan hendaklah diganti atau dibayar gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau kemusnahan terhadapnya.<br />4<br />
 5. 5. DEFINISI HARTA<br />Dr. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan harta sebagai<br />Sesuatu yang boleh dimiliki atau akan dimiliki pada masa hadapan dan ianya berfaedah kepada manusia.<br />Al-Zarqa, salah seorang fuqaha Hanafi dalam mendefinisikan harta:<br />Mengambilkira keadaan `urf” atau adat kebiasaan masyarakat umum untuk menentukan sesuatu itu sebagai harta atau tidak. Apa sahaja yang dianggap berguna dan bernilai pada pandangan masyarakat adalah tergolong sebagai harta.<br />5<br />
 6. 6. DEFINISI HARTA<br />Dr.Wahbah al-Zuhaili berpendapat harta ialah <br />Sesuatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia samada dalam bentuk benda (`ain) atau faedah (manfaah) contohnya kenderaan, bangunan, pakaian, saham dan sebagainya.<br />6<br />
 7. 7. HARTA DI DALAM AL-QURAN<br />Perkataan yang berkaitan harta `al-mal’ dan kepenggunaannya banyak disebut dalam al-Quran misalnya Surah al-Baqarah: 29, al-Baqarah: 284, al-Baqarah: 189, Surah al-Taghabun:15 ,Surah al-A`raf; 128 dan banyak lagi.<br />Harta dalam al-Quran dikaitkan dengan segala yang terdapat di muka bumi.Pemilik harta yang mutlak dalam Islam adalah kepunyaan Allah yang Maha Kaya.<br />Firman Allah dalam Surah al-Baqarah: 29 yang bermaksud:<br />“ Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi kemudian ia menuju dengan kehidupannya ke arah bahan-bahan langit lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan Ia amat mengetahui akan setiap sesuatu.”<br />7<br />
 8. 8. HARTA DI DALAM AL-QURAN<br />Dalam Surah al-Baqarah: 284 yang berbunyi:<br />“Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah.”<br />Dalam Surah al-Nisa’ :29 Allah melarang mengambil harta orang lain secara batil.Firman Allah berbunyi;<br />“Janganlah kamu memakan harta di kalangan kamu secara batil melainkan dalam urus niaga yang saling redha meredhai di antara kamu.” <br />Surah al-Taghabun<br />“Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala Yang besar”<br />8<br />
 9. 9. CIRI-CIRI HARTA DALAM ISLAM<br />9<br />
 10. 10. CIRI-CIRI HARTA DALAM ISLAM<br />10<br />
 11. 11. KONSEP HARTA<br />Harta adalah milik Allah. Semua harta yang ada di muka bumi adalah milik mutlak Allah. Tidak ada sesuatupun yang menjadi milik manusia secara mutlak. Diri, anak-anak, serta harta adalah pinjaman Allah kepada manusia.<br />Manusia hanya pemegang amanah. Mereka tidak boleh menganggu hak milik orang lain. Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang diperolehi dan dibelanjakan.  Manusia mesti menggunakan harta dengan sebaik mungkin dan mesti mengikut peraturan yang telah dijelaskan oleh syarak. Manusia bertanggungjawab menggunakan harta ke jalan Allah<br />11<br />
 12. 12. KONSEP HARTA<br />Harta yang disediakan oleh Allah adalah banyak dan cukup untuk manusia. Jika berlaku ketidak cukupan, itu adalah kerana sifat manusia sendiri sama ada mereka zalim, malas, kufur, tiada ilmu atau lain-lain alas an. Manusia dikehendaki menggunakan harta dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Peringatan daripada Allah bahawa berlakunya kerosakan di muka bumi akibat tangan manusia.<br />Harta diberikan kepada manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk menguji keimanan, supaya lebih kuat berusaha. Mengakui inilah realiti kehidupan, manusia masing-masing saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Bantu membantu dan tolong menolong adalah kewajipan kita. Syurga ramai dihuni oleh orang miskin dan neraka pula terdiri daripada orang kaya.<br />12<br />
 13. 13. CARA/KAEDAH MEMPEROLEH HARTA<br />13<br />
 14. 14. LARANGAN DALAM MENCARI DAN MENGGUNAKAN HARTA<br />Larangan menimbunkan harta tanpa dilabur atau diusahakan<br />Tidak boleh memakan dan menghasilkan harta dengan jalan yang batil<br />Larangan mengusahakan harta yang merbahayakan  peribadi, umum atau kemuliaan masyarakat.<br />Larangan terlibat dalam riba, rasuah, penipuan, penyelewengan dan lain-lain.<br />14<br />
 15. 15. HARTA MENURUT ISLAM<br />15<br />
 16. 16. JENIS HARTA<br />16<br />
 17. 17. JENIS HARTA BERDASARKAN FAEDAH PENGGUNAAN HARTA <br />17<br />
 18. 18. FAEDAH PEMBAHAGIAN<br />Sah membuat atau tidak membuat kontrak ke atas harta mutaqawwam<br />Tidak sah membuat kontrak ke atas harta ghair mutaqawwam<br />Wajib membayar ganti rugi kerosakan harta mutaqawwam<br />Tidak wajib bayar ganti rugi kerosakan harta ghair mutaqawwam milik orang Islam<br />18<br />
 19. 19. JENIS HARTA BERDASARKAN PERGERAKAN HARTA <br />19<br />
 20. 20. FAEDAH PEMBAHAGIAN<br />Dalam masalah wakaf, fuqaha’ sepakat boleh mewakafkan harta tak alih, tetapi harta alih mereka berselisih pendapat.<br />Dalam masalah wasiat, penjaga wasiat tidak boleh menjual harta tak alih kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, seperti untuk membayar hutang orang yang di bawah jagaannya. Harta alih boleh dijual pada bila-bila masa.<br />Sesuatu barangan yang telah dibeli tetapi belum diterima lagi adalah sah jualannya jika barang itu dari jenis harta tak alih, tetapi jika harta alih, maka ia dianggap tidak sah, kecuali melalui tempahan atau hutang<br />Seseorang yang muflis boleh dilelong hartanya untuk menebus balik hutang. Walaubagaimanapun lelongan tersebut mestilah didahului dengan harta alih, sekiranya tidak cukup barulah boleh melelong harta tak alih.<br />Dalam masalah syufah, hanya harta tak alih sahaja yang dibenarkan hak syufah, manakala harta alih tidak boleh disyufah.<br />20<br />
 21. 21. JENIS HARTA BERDASARKAN KAEDAH PENGGUNAAN HARTA <br />mm<br />PAM 101<br />21<br />
 22. 22. FAEDAH PEMBAHAGIAN<br />Harta mithliy boleh menjadi dhimmah (tanggungan hutang)<br />Harta mithliy boleh berlaku muqasah (diskaun)<br />Harta mithliy yang dirosakkan secara sengaja mesti diganti dengan kadar yang sama, manakala harta qimiy hendaklah diganti dengan nilainya<br />Jika seseorang ahli syarikat menuntut harta dibahagi sesama mereka, pembahagian tersebut boleh dibuat ke atas harta misli sahaja. Untuk harta qimmi tidak boleh dibuat kecuali ada persetujuan ahli syarikat.<br />mm<br />PAM 101<br />22<br />
 23. 23. JENIS HARTA BERDASARKAN KAEDAH PENGGUNAAN HARTA <br />mm<br />PAM 101<br />23<br />
 24. 24. FAEDAH PEMBAHAGIAN<br />Harta istihlaki tidak boleh menggunakan kontrak seperti hutang dan pinjam<br />Harta isti’mali boleh menggunakan kontrak sewa dan pinjam<br />Kedua-duanya boleh menggunakan kontrak jualbeli dan simpanan<br />mm<br />PAM 101<br />24<br />
 25. 25. TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA<br />25<br />
 26. 26. TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA<br />26<br />
 27. 27. TAMAT<br />TERIMA KASIH<br />

×