Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 3
                  PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                  DALAM KONTEKS HUBUNGAN...
PENGENALAN
                                    2
Hasil Pembelajaran        ...
KONSEP PERLEMBAGAAN
                                             3


  • Per...
DEFINISI PERLEMBAGAAN
                                           4
  DEFINI...
JENIS PERLEMBAGAAN
                                 5     Perlembagaan Bertulis
 ...
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                                                  ...
KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
                                           7 Di...
KRONOLOGI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                                8


 Malayan Union   Perl...
SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                                        ...
PENUBUHAN MALAYAN UNION
                                      10
 Selepas Jepun ...
CIRI-CIRI MALAYAN UNION
                                     11 Semua negeri Mela...
SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION
                                     12
Kuasa Raja...
PENENTANGAN MALAYAN UNION
                                         13
    ...
KONTRAK SOSIAL 1948 & PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
                                 ...
KONTRAK SOSIAL 1948
                            15
 KONTRAK SOSIAL 1948
         ...
PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
                                     16
  MELAY...
PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
                                            1...
CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
                                  ...
CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
                                  ...
MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN
                                            ...
PILIHANRAYA
                                                       ...
KERJASAMA POLITIK
                                               22  •...
ROMBONGAN LONDON
                                           23


       ...
PERJANJIAN LONDON
                                   24
              ...
SURUHANJAYA REID
                                                25

Perlem...
KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
                                        ...
UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN
                                             27...
ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
                                          ...
ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
                                          ...
PERKARA 3
                                          30
 PERKARA 3
     ...
RASIONAL PERKARA 3
                                                31
...
FASAL IMBANGAN PERKARA 3
                                              32


 ...
PERKARA 152
                                         33
 PERKARA 152
    ...
RASIONAL PERKARA 152
                                34
Perlunya bahasa kebangsaan bagi...
PERKARA 153
                                                   35

   ...
RASIONAL PERKARA 153
                                36

      Orang Melayu terima pr...
PERLEMBAGAAN ISLAM
                                              37PIAGAM...
INPUT UTAMA SAHIFAH MADINAH
                                              38
...
PENGUKUHAN
                                            39


  Bincangkan TIG...
PENGUKUHAN
                                          40


  Bincangkan TIGA (3)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hubungan Etnik - Perlembagaan Malaysia & Hubungan Etnik

29,805 views

Published on

Published in: Education

Hubungan Etnik - Perlembagaan Malaysia & Hubungan Etnik

 1. 1. BAB 3 PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA CTU553 HUBUNGAN ETNIK ©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. PENGENALAN 2 Hasil Pembelajaran 3.1 PERLEMBAGAAN • Menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan 1957 • Menjelaskan peruntukan yang 3.2 MALAYAN UNION terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan PERSEKUTUAN • Menjelaskan kepentingan 3.3 Perlembagaan Persektuan dari sudut TANAH MELAYU hubungan etnik KANDUNGAN BAB 3 • Menganalisa peranan kontrak sosial 3.4 KEMERDEKAAN dalam perlembagaan • Membuktikan unsur-unsur tradisi menjadi teras perlembagaan dalam 3.5 UNSUR TRADISI menjalin hubungan etnik yang harmoni PERLEMBAGAAN 3.6 ISLAM ©eMKAy
 3. 3. KONSEP PERLEMBAGAAN 3 • Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan utuh di kalangan rakyat PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN Malaysia. MALAYAN UNION • Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan bumiputera. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU • Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber KEMERDEKAAN undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. UNSUR TRADISI • Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk Sahifah Madinah bagi PERLEMBAGAAN melicinkan pentadbiran negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. ISLAM ©eMKAy
 4. 4. DEFINISI PERLEMBAGAAN 4 DEFINISI PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggung jawab MALAYAN UNION pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain, dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Satu dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. KEMERDEKAAN UNSUR TRADISI Berperanan sebagai panduan Perlembagaan adalah bagi pembentukan undang- sumber undang-undang PERLEMBAGAAN undang sama ada di pihak tertinggi sesebuah negara. ISLAM kerajaan atau rakyat ©eMKAy
 5. 5. JENIS PERLEMBAGAAN 5 Perlembagaan Bertulis PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN • Perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun atau dokumen. • Sukar dipinda kecuali wujud peruntukan MALAYAN UNION dalam perlembagaan yang membenarkannya. • Contoh negara yang mengamalkan : PERSEKUTUAN Malaysia TANAH MELAYU KEMERDEKAAN Perlembagaan Tidak Bertulis • Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti UNSUR TRADISI adat resam dan tradisi, undang-undang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah PERLEMBAGAAN • Contoh negara yang mengamalkan : ISLAM United Kingdom, New Zealand & Israel ©eMKAy
 6. 6. PERLEMBAGAAN MALAYSIA 6 Perlembagaan Persektuan Tanah Melayu 1957: PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN • Ketua Negara adalah YDPA yang dipilih dikalangan 9 orang raja-raja Melayu yang memegang jawatan untuk tempoh 5 tahun. • Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik dikalangan parti yang mempunyai bilangan anggota majoriti dalam Dewan Rakyat. Perdana Menteri akan mengetuai Kabinet sebagai Badan MALAYAN UNION Pemerintah Tertinggi. • Sebuah badan perundangan di peringkat pusat yang mempunyai 2 dewan; Dewan Rakyat dan Dewan Negara. PERSEKUTUAN • Ketua Perlembagaan peringkat negeri ialah Sultan atau Gabenor, manakala ketua kerajaan ialah TANAH MELAYU Menteri Besar atau Ketua Menteri. • Setiap negeri mempunyai sebuah Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihanrara untuk tempoh 4 tahun. KEMERDEKAAN Perlembagaan Malaysia mengandungi: • 15 Bahagian UNSUR TRADISI • 183 Perkara • 13 Jadual PERLEMBAGAAN Ia menyentuh bidang badan Perundangan, Kehakiman Dan Eksekutif , kedudukan agama Islam, ISLAM kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu & bumiputera Sabah/Sarawak dll ©eMKAy
 7. 7. KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN 7 Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia. PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman, Eksekutif) & YDPA juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan. KEMERDEKAAN Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang-undang itu UNSUR TRADISI bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. • Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata dalam Perkara 4(1): PERLEMBAGAAN Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa- ISLAM apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan. ©eMKAy
 8. 8. KRONOLOGI PERLEMBAGAAN MALAYSIA 8 Malayan Union Perlembagaan Unsur Tradisi 4 Ciri Bertulis Identiti PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION Kontrak Sosial Suruhanjaya Reid 3 Perkara Persetujuan Memorandum 3, 11, 152, 153 PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Persekutuan Perlembagaan KEMERDEKAAN Rundingan London Tanah Melayu Islam Merdeka 9 Ciri Ciri-Ciri UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN Sistem Ahli Pilihanraya ISLAM Menteri Perikatan ©eMKAy
 9. 9. SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA 9 • Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang • Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di Melaka, Belanda, PERLEMBAGAAN Perjuangan Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan. kebangsaan MALAYAN UNION • Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll yang menjadi medium Pertubuhan menentang penjajah. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU • Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium penyebaran KEMERDEKAAN semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam, Saudara dan Warta Media Massa Sarawak. UNSUR TRADISI • Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako PERLEMBAGAAN dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan. Tokoh ISLAM ©eMKAy
 10. 10. PENUBUHAN MALAYAN UNION 10 Selepas Jepun menyerah kalah Sir Harold Mac Michael PERLEMBAGAAN dan British datang semula ke dilantik sebagai wakil Tanah Melayu, Parlimen British British untuk mendapatkan telah meluluskan Malayan Union tandatangan raja-raja MALAYAN UNION pada 10 Oktober 1945 Melayu. PERSEKUTUAN Sebab Penubuhan Malayan Union: TANAH MELAYU • Untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan KEMERDEKAAN kecekapan pengurusan pentadbiran. • British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dengan Jepun sebelum ini dan UNSUR TRADISI pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-raja Melayu. PERLEMBAGAAN • Menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan ISLAM memerintah negara sendiri. ©eMKAy
 11. 11. CIRI-CIRI MALAYAN UNION 11 Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah PERLEMBAGAAN Singapura dijadikan tanah pemerintahan Gabenor British. jajahan berasingan di bawah Gabenor ini pula dibantu oleh seorang Gabenor British. MALAYAN UNION Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU CIRI – CIRI MALAYAN UNION KEMERDEKAAN UNSUR TRADISI Hak kerakyatan yang sama bagi Kedaulatan Raja-Raja Melayu semua orang tanpa mengira PERLEMBAGAAN dihapuskan. ISLAM bangsa dan keturunan. ©eMKAy
 12. 12. SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION 12 Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri. PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal sebagai tanah jajahan Inggeris. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli. KEMERDEKAAN Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak UNSUR TRADISI memiliki apa-apa keistimewaan. PERLEMBAGAAN Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan ISLAM tandatangan raja-raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan. ©eMKAy
 13. 13. PENENTANGAN MALAYAN UNION 13 PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION Orang Melayu PERSEKUTUAN Malayan Tapi Malayan memulaukan majlis British sedar Union Union tetap pengisytiharan itu, tanpa TANAH MELAYU mendapat diisytiharkan pada akhirnya British sokongan tentangan 1 April 1946 dan mengalah dan orang Melayu hebat dari Sir Edward Gent menggantikan Malayan KEMERDEKAAN orang sebagai gabenor Malayan Union Union akan kepada Persekutuan Melayu. pertama. gagal. Tanah Melayu. UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN ISLAM ©eMKAy
 14. 14. KONTRAK SOSIAL 1948 & PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 14 Penubuhan • Terdiri daripada 4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British PERLEMBAGAAN Jawatankuasa • Bertanggung jawab merangka sebuah Kerja pada Julai perlembagaan baru yang boleh diterima oleh 1946 orang Melayu MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN Penubuhan • Terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India TANAH MELAYU TANAH MELAYU Jawatankuasa • Bertujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai Perundingan pada perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu KEMERDEKAAN Disember 1947 UNSUR TRADISI • Perjanjian yang mempunyai Persekutuan Tanah Melayu beberapa ciri penting ke arah PERLEMBAGAAN akhirnya diisytiharkan pada pemerintahan sendiri ISLAM 1 Februari 1948. • Membawa kepada penubuhan CLC ©eMKAy
 15. 15. KONTRAK SOSIAL 1948 15 KONTRAK SOSIAL 1948 PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION Satu persetujuan yang dicapai di antara PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN Melayu, Cina dan India semasa mewujudkan TANAH MELAYU TANAH MELAYU Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris. KEMERDEKAAN Ia berkait rapat dengan bantahan Melayu UNSUR TRADISI terhadap elemen-elemen yang termaktub dalam Perlembagaan Kesatuan Malaya PERLEMBAGAAN (Malayan Union) 1946. ISLAM ©eMKAy
 16. 16. PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948 16 MELAYU PERLEMBAGAAN • ISLAM • Islam ialah agama Persekutuan MALAYAN UNION • RAJA-RAJA MELAYU • Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak boleh dipersoalkan PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN • KEISTIMEWAAN MELAYU TANAH MELAYU TANAH MELAYU • Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi Melayu di Persekutuan Tanah Melayu KEMERDEKAAN • BAHASA MELAYU • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan UNSUR TRADISI BUKAN MELAYU PERLEMBAGAAN • HAK KEWARGANEGARAAN ISLAM • Hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli ©eMKAy
 17. 17. PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948 17 PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION Peruntukan- PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN Ia mengambil kira peruntukan dalam Kontrak Sosial kedudukan bukan Merupakan hasil TANAH MELAYU TANAH MELAYU Kontrak Sosial 1948 menjadi asas Melayu iaitu Cina proses tawar 1948 menjamin kepada dan India dalam menawar antara peranan dan Perlembagaan negara yang bakal Melayu dan bukan KEMERDEKAAN ketuanan Melayu Persekutuan Tanah merdeka dari Melayu dalam proses Melayu 1948 Inggeris. politik negara. UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN ISLAM ©eMKAy
 18. 18. CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 18 Negeri • 9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka. PERLEMBAGAAN • Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan Sultan MALAYAN UNION • Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN Kewarganegaraan TANAH MELAYU TANAH MELAYU • Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu: • Seseorang pemohon mestilah: • Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun sebelum KEMERDEKAAN permohonan ‘atau’ • Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20 tahun sebelum permohonan. UNSUR TRADISI • Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik PERLEMBAGAAN Bumiputera ISLAM • Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri ©eMKAy
 19. 19. CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 19 Pentadbiran PERLEMBAGAAN • Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai Pesuruhjaya Tinggi British • Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja MALAYAN UNION Persekutuan Majlis Mesyuarat Kerja PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN • Sistem ahli bertaraf menteri TANAH MELAYU TANAH MELAYU • Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli ex-officio, 4 anggota rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi yang dilantik Pesuruhjaya Tinggi KEMERDEKAAN Majlis Perundangan • Sistem parlimen UNSUR TRADISI • Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi, mempunyai 3 ahli ex-officio, 9 orang Yang Dipertua Majlis-Majlis Mesyuarat PERLEMBAGAAN Negeri, 2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang, 10 ahli rasmi serta 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi) ISLAM ©eMKAy
 20. 20. MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN 20 Sebagai proses ke arah berkerajaan sendiri. 1951- Sistem Ahli diperkenalkan. PERLEMBAGAAN MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN MALAYAN UNION British melantik beberapa warganegara Tujuannya untuk memberi peluang dan Persekutuan Tanah Melayu menjadi ahli latihan kepada pemimpin tempatan bagi PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN dalam Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan mendapatkan pengalaman memerintah TANAH MELAYU TANAH MELAYU yang diberi taraf seperti menteri. secara demokrasi. KEMERDEKAAN Ahli Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan (Sistem Ahli) Dato’ Onn Jaafar Dato’ Mahmud Mat UNSUR TRADISI E.E.C Thuraisingham J.D Mead Tunku Yaacob J.D Hodgkinson PERLEMBAGAAN ISLAM Lee Ting Keng O.A Spencer ©eMKAy
 21. 21. PILIHANRAYA 21 • Pilihanraya 1 • 1 Disember 1951, untuk pilih wakil-wakil dalam Majlis Perbandaran Pulau Pinang • UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN PERLEMBAGAAN 1951 • Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan. • Pilihanraya 2 MALAYAN UNION • Februari 1952, pemilihan untuk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur • 12 kerusi dipertandingkan 1952 • Perikatan menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas. PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU KEMERDEKAAN • Perikatan cadangkan kepada British supaya diadakan pilihanraya untuk seluruh Tanah Melayu. 1953 UNSUR TRADISI • Pilihan Raya Umum Pertama (52 kerusi): • 8 parti bertanding PERLEMBAGAAN • Perikatan menang 51 1955 • PAS menang 1 (di Kerian, Perak) ISLAM ©eMKAy
 22. 22. KERJASAMA POLITIK 22 • Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing-masing. PERLEMBAGAAN • Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan. MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN • Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi UMNO cukup TANAH MELAYU TANAH MELAYU besar. • Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dengan MCA & MIC namun hal ini tidak dilakukan. KEMERDEKAAN • Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & bekerjasama. UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN • Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa orang Melayu & ISLAM bukan Melayu boleh bekerjasama. ©eMKAy
 23. 23. ROMBONGAN LONDON 23 Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London •4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan PERLEMBAGAAN •Diketuai Tunku Abdul Rahman. •Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha menuntut kemerdekaan MALAYAN UNION WAKIL RAJA-RAJA MELAYU WAKIL PERIKATAN PERSEKUTUAN •KETUA: Datuk Panglima Bukit Gantang •KETUA: Tunku Abdul Rahman Putra Al- TANAH MELAYU (MB Perak) Haj (Ketua Menteri & Menteri Hal •En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Ehwal Dalam Negeri) Selangor) •Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri KEMERDEKAAN •Datuk Mohammad Seth Mohammad Pelajaran) Said (MB Johor) •Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan) •Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood •Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman UNSUR TRADISI (bekas MB Kelantan) (Menteri Hasil Bumi) •SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir •SETIAUSAHA: T.H.Tan PERLEMBAGAAN Shamsuddin ISLAM ©eMKAy
 24. 24. PERJANJIAN LONDON 24 PERLEMBAGAAN Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan hasilnya persetujuan: MALAYAN UNION • British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos PERSEKUTUAN 1957. TANAH MELAYU • Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel & menjalankan pemerintahan secara demokrasi. KEMERDEKAAN • British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. UNSUR TRADISI • Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid. • Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan PERLEMBAGAAN ISLAM diganti dengan Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan yang dipegang oleh rakyat tempatan. ©eMKAy
 25. 25. SURUHANJAYA REID 25 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956. PERLEMBAGAAN Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel: • Lord William Reid (British) • Sir Ivor Jennings (British) MALAYAN UNION • Sir William Mckell (Australia) • B.Malik (India) • Hakim Abdul Hamid (Pakistan) PERSEKUTUAN Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk Persekutuan Tanah Melayu TANAH MELAYU berpandukan syarat berikut: • Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat KEMERDEKAAN • Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah berpelembagaan. • Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain • Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam UNSUR TRADISI • Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan untuk meminta cadangan dan pandangan parti-parti politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu. PERLEMBAGAAN ISLAM Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat persetujuan dan pandangan semua rakyat. Inilah yang dikatakan KONTRAK SOSIAL. ©eMKAy
 26. 26. KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 26 KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERLEMBAGAAN Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat penting kepada kestabilan negara MALAYAN UNION •Melalui Kontrak Sosial, •Orang Melayu pula •Perlembagaan Malaya orang bukan Melayu diperuntukkan dalam ini diisytiharkan pada 31 diberikan hak perlembagaan mengenai Ogos 1957 PERSEKUTUAN kewarganegaraan yang agama Islam, Bahasa •Diperbaharui apabila TANAH MELAYU longgar berasaskan Melayu, kedudukan Singapura, Sabah & prinsip Jus Soli istimewa orang Melayu Sarawak bergabung KEMERDEKAAN •(pengecualian tentang serta kedudukan Raja- membentuk Malaysia perlunya mengetahui raja Melayu pada 16 September 1963 bahasa Melayu bagi UNSUR TRADISI bukan Melayu) PERLEMBAGAAN ISLAM ©eMKAy
 27. 27. UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN 27 Unsur-unsur tradisi ini meliputi: PERLEMBAGAAN Merupakan kontrak sosial yang telah 1. Bahasa disepakati semasa menggubal undang- 2. Agama undang. 3. Kedudukan istimewa orang Melayu & MALAYAN UNION Bumiputera Sabah Sarawak 4. Pemerintahan Beraja PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Unsur-unsur tradisi adalah faktor penting untuk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah KEMERDEKAAN perpaduan. UNSUR TRADISI -Ia berperanan menstabilkan sistem -Dianggap sebagai isu sensitif politik negara -Dilarang dijadikan isu perbincangan PERLEMBAGAAN -Dilindungi di bawah Akta Hasutan. awam ISLAM ©eMKAy
 28. 28. ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN 28 • Islam adalah agama Persekutuan PERKARA 3 • Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan beragama PERLEMBAGAAN • Kesamarataan & hak sama rata PERKARA 8 • Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya. MALAYAN UNION • Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh PERKARA 10(4) kedudukan Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan PERSEKUTUAN & seumpamanya. TANAH MELAYU • Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran PERKARA 11 agama lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta KEMERDEKAAN beberapa peruntukan pencegahan yang berkaitan. • Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh UNSUR TRADISI PERKARA 14 diperoleh melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan perlucutan kewarganegaraan. PERLEMBAGAAN • Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat ISLAM PERKARA 38 undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang Melayu, Islam & bahasa Melayu. ©eMKAy
 29. 29. ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN 29 • Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu PERKARA 89 • Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih atau dijual kepada bukan Melayu PERLEMBAGAAN PERKARA • Kedudukan Mahkamah Syariah. • Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa dalam MALAYAN UNION 121(1)(a) bidang kuasa Mahkamah Syariah PERSEKUTUAN • Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah TANAH MELAYU PERKARA 150 Sarawak, kewarganegaraan; (6)(a) • Meskipun dalam keadaan darurat. KEMERDEKAAN • Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan PERKARA 152 • Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa UNSUR TRADISI mereka. PERLEMBAGAAN • Kedudukan istimewa orang-orang Melayu ISLAM PERKARA 153 • Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain. ©eMKAy
 30. 30. PERKARA 3 30 PERKARA 3 PERLEMBAGAAN • Agama Islam adalah agama persekutuan MALAYAN UNION IMPLIKASI Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk : PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Menubuhkan, menyelenggara, memb KEMERDEKAAN antu penubuhan institusi Islam UNSUR TRADISI Melaksanakan ajaran Islam PERLEMBAGAAN ISLAM Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu. ©eMKAy
 31. 31. RASIONAL PERKARA 3 31 Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan. PERLEMBAGAAN Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman MALAYAN UNION Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris. KEMERDEKAAN Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam UNSUR TRADISI kepada raja-raja Melayu. PERLEMBAGAAN Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu ISLAM sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. ©eMKAy
 32. 32. FASAL IMBANGAN PERKARA 3 32 FASAL IMBANGAN : Perkara 11(1) Menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian PERLEMBAGAAN persekutuan Kebebasan beragama Peruntukan undang-undang pencegahan MALAYAN UNION Dijamin dalam perlembagaan terhadap Perkara 11(4) menyatakan undang-undang semua agama negeri dan wilayah boleh menyekat atau Setiap orang berhak untuk menganut & mengawal pengembangan agama-agama PERSEKUTUAN mengamalkannya tertakluk kepada Perkara lain kepada penganut Islam TANAH MELAYU 11(4) KEMERDEKAAN Dalam Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak: • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri UNSUR TRADISI • Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat PERLEMBAGAAN • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan ISLAM mentadbirnya mengikut undang-undang ©eMKAy
 33. 33. PERKARA 152 33 PERKARA 152 PERLEMBAGAAN • Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang diperlukan mestilah MALAYAN UNION digunakan untuk maksud-maksud rasmi) PERSEKUTUAN TANAH MELAYU IMPLIKASI KEMERDEKAAN Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan UNSUR TRADISI (selain dari maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. PERLEMBAGAAN ISLAM Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. ©eMKAy
 34. 34. RASIONAL PERKARA 152 34 Perlunya bahasa kebangsaan bagi PERLEMBAGAAN menyatupadukan rakyat pelbagai kaum MALAYAN UNION Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca PERSEKUTUAN di Nusantara sejak berabad lamanya TANAH MELAYU Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan KEMERDEKAAN bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan UNSUR TRADISI Bahasa Melayu telah digunakan secara PERLEMBAGAAN meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan ISLAM rasmi. ©eMKAy
 35. 35. PERKARA 153 35 PERKARA 153 • Menyentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan PERLEMBAGAAN bumiputera Sabah Sarawak MALAYAN UNION IMPLIKASI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan KEMERDEKAAN Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merakan kehilangan sebarang jawatan awam, penarikan biasiswa, keistimewaan atau pelucutan dan penamatan permit yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut. UNSUR TRADISI Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu adalah menjadi PERLEMBAGAAN tanggungjawab Yang DiPertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain ISLAM ©eMKAy
 36. 36. RASIONAL PERKARA 153 36 Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu perlu menerima hakikat hak keistimewaan orang Melayu PERLEMBAGAAN Semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang MALAYAN UNION Melayu yang bekerja dengan kerajaan PERSEKUTUAN Orang Melayu hanya jadi pemerhati TANAH MELAYU kepada kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia KEMERDEKAAN Majoriti orang Melayu adalah miskin terutama di luar bandar, sukar mendapat UNSUR TRADISI peluang pendidikan PERLEMBAGAAN Orang Melayu masih kurang menceburi ISLAM perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing ©eMKAy
 37. 37. PERLEMBAGAAN ISLAM 37 PIAGAM MADINAH PERLEMBAGAAN • Perlembagaan bertulis pertama di dunia • Baginda mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. MALAYAN UNION • Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 KEMERDEKAAN bahagian: • Bahagian pertama • 23 fasal yang menyentuh hubungan dan tanggungjawab UNSUR TRADISI orang Islam sesama Islam (Muhajirin & Ansar). • Bahagian kedua PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN • 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab ISLAM mereka terhadap negara Islam Madinah ©eMKAy
 38. 38. INPUT UTAMA SAHIFAH MADINAH 38 Sumber Utama Wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang negara PERLEMBAGAAN Masyarakat •Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah. MALAYAN UNION •Setiap anggota sahifah mestilah menjalinkan hubungan yang erat tanpa mengira agama dan keturunan. PERSEKUTUAN Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua TANAH MELAYU negara Hak Beragama •Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam KEMERDEKAAN dan peraturan yang diterima umum. •Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. UNSUR TRADISI Fungsi Sahifah Fungsi sahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN ISLAM Keselamatan Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotai dan mematuhi peraturan sahifah. ©eMKAy
 39. 39. PENGUKUHAN 39  Bincangkan TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara masa ini PERLEMBAGAAN  Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan kontrak sosial. MALAYAN UNION  Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah kepada masyarakat bukan Islam. PERSEKUTUAN  Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia dengan TANAH MELAYU Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.  Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. KEMERDEKAAN  Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. UNSUR TRADISI  Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. PERLEMBAGAAN  Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan dalam ISLAM Perlembagaan Persekutuan. ©eMKAy
 40. 40. PENGUKUHAN 40  Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana yang terdapat dalam Perkara 153. PERLEMBAGAAN  Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia menjelang kemerdekaan.  Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama MALAYAN UNION Persekutuan.  Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal keagamaan PERSEKUTUAN berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam Perlembagaan TANAH MELAYU Persekutuan.  Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan Islam sebagai agama Persekutuan. KEMERDEKAAN  Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia. UNSUR TRADISI  Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan. PERLEMBAGAAN  Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara kedaulatan ISLAM Islam di Malaysia. ©eMKAy

×