Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 8
                  ISLAM &
                  HUBUNGAN ETNIK
           ...
©eMKAy
       PENGENALAN
     2  ISLAM &
                      Hasil Pembelajara...
©eMKAy
        ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
     3  ISLAM &       Islam menekankan keam...
©eMKAy
        ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
     4  ISLAM &
            Dalam Isla...
©eMKAy
        ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM
     5  ISLAM &                  ...
©eMKAy
        BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF
     6  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK              ...
©eMKAy
        FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM
     7  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK
               ...
©eMKAy
        SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN
     8  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK     Al-Ta’awun ertiny...
©eMKAy
        PERSAUDARAAN/ UKHUWAH
     9  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK   Menurut Kamus Dewan, persauda...
©eMKAy
        BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH
     10  ISLAM &      Berkasih sayang merupakan sala...
©eMKAy
        JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN
     11  ISLAM &                      ...
©eMKAy
        MAQASID SYARIAH
     12  ISLAM &
                 MEMELIHARA
HUBUNGAN E...
©eMKAy
       MAQASID SYARIAH
     13


            Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t....
©eMKAy
        MAQASID SYARIAH
     14  ISLAM &             • Keistimewaan yang dianugera...
©eMKAy
       PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN
     15  ISLAM &            ...
©eMKAy
        BERILMU / AL-’ILM
     16  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK

 ASAS HUBUNGAN
    ETNIK    ...
©eMKAy
        PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
     17  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK
             Syur...
©eMKAy
        PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
     18


                        SYURA DAL...
©eMKAy
        KEADILAN/ AL-ADALAH
     19  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK
                 ...
©eMKAy
        KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH
     20  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK
           • Kebeba...
©eMKAy
        KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH
     21  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK

 ASAS HUBUNGAN
    ETNIK
...
©eMKAy
        BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH
     22  ISLAM &                  All...
©eMKAy
       APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA
     23  ISLAM &      ...
©eMKAy
       APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA
     24  ISLAM &      ...
©eMKAy
        KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK
     25  ISLAM &


           KONSEP JIRAN :
HU...
©eMKAy
        PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN
     26  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK   Mengikut Jabatan Perp...
©eMKAy
        HUBUNGAN SOSIAL
     27  ISLAM &
HUBUNGAN ETNIK   Hubungan sosial dalam kehidupan
 ...
©eMKAy
        PENGUKUHAN
     28  ISLAM &       Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusia...
©eMKAy
        PENGUKUHAN
     29  ISLAM &       Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang menekank...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

12

Share

Download to read offline

Hubungan etnik islam & hubungan etnik

Download to read offline

Hubungan etnik islam & hubungan etnik

 1. 1. BAB 8 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK CTU553 HUBUNGAN ETNIK ©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. ©eMKAy PENGENALAN 2 ISLAM & Hasil Pembelajaran 8.1 HUBUNGAN ETNIK • Mengenalpasti perspektif Islam tentang hubungan etnik ASAS HUBUNGAN 8.2 • Mengaitkan asas-asas dan ETNIK prinsip-prinsip hubungan etnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan di MAQASID SYARIAH 8.3 KANDUNGAN BAB 8 Malaysia • Mengetahui dan mengaplikasi nilai-nilai kemanusiaan dalam NILAI 8.4 merapatkan hubungan antara KEMANUSIAAN kaum APLIKASI SOSIAL 8.5 ©eMKAy
 3. 3. ©eMKAy ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK 3 ISLAM &  Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun HUBUNGAN ETNIK sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah SWT: ASAS HUBUNGAN ETNIK MAQASID SYARIAH  Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme NILAI masyarakat bersandarkan firman Allah SWT: KEMANUSIAAN APLIKASI SOSIAL ©eMKAy
 4. 4. ©eMKAy ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK 4 ISLAM &  Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan HUBUNGAN ETNIK untuk manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling membantu antara satu dengan yang lain. ASAS HUBUNGAN  Penghormatan kepada penganut agama lain telah ETNIK ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran penting dalam agama Islam. MAQASID SYARIAH  Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-mabantu NILAI dalam perkara kebaikan. KEMANUSIAAN  Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan APLIKASI SOSIAL menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya. ©eMKAy
 5. 5. ©eMKAy ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM 5 ISLAM & Berkenal- HUBUNGAN ETNIK kenalan ASAS HUBUNGAN Faham- ETNIK memahami MAQASID SYARIAH Bekerjasama Asas Hubungan Etnik NILAI Persaudaraan KEMANUSIAAN Berkasih APLIKASI SOSIAL sayang Jamin menjamin ©eMKAy
 6. 6. ©eMKAy BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF 6 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka Al-Ta’aruf : berkenalan ASAS HUBUNGAN berbaik antara satu dengan secara mendalam yang lain agar mereka dapat ETNIK boleh menimbulkan kasih hidup bersama dalam sayang. keadaan aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan. MAQASID SYARIAH NILAI KEMANUSIAAN Bermusuhan antara satu Ta’aruf merealisasikan dengan lain tidak akan pengabdian kepada Allah mendatangkan keuntungan supaya mengenali APLIKASI SOSIAL kepada mana-mana pihak. keturunan masing-masing. ©eMKAy
 7. 7. ©eMKAy FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM 7 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Al-Tafahum : suatu tindakan hasil daripada sama-sama faham, sama- sama beramal iaitu sama-sama ASAS HUBUNGAN menjalankan perintah Allah, tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri, ETNIK muhasabah sama-sama jama’ah dan disusuli dengan nasihat menasihati di antara saudara. MAQASID SYARIAH NILAI Masyarakat pelbagai etnik KEMANUSIAAN amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud Memahami dan menghormati prasangka perkauman yang konsep agama masing-masing. boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan APLIKASI SOSIAL permusuhan. ©eMKAy
 8. 8. ©eMKAy SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN 8 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Al-Ta’awun ertinya ialah tolong- menolong atau saling membantu. ASAS HUBUNGAN ETNIK MAQASID SYARIAH Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta dan masa. NILAI KEMANUSIAAN APLIKASI SOSIAL Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaran segala bidang ilmu pengetahuan antara manusia yang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuan masyarakat sejagat ©eMKAy
 9. 9. ©eMKAy PERSAUDARAAN/ UKHUWAH 9 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat. ASAS HUBUNGAN ETNIK Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat. MAQASID SYARIAH Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong, NILAI sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. Antara mereka saling memperkuat, sehingga benar-benar terasa bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahan KEMANUSIAAN saudaranya adalah kelemahannya. Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satu APLIKASI SOSIAL kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. ©eMKAy
 10. 10. ©eMKAy BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH 10 ISLAM & Berkasih sayang merupakan salah satu sifat HUBUNGAN ETNIK kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota ASAS HUBUNGAN masyarakat. ETNIK MAQASID SYARIAH Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci NILAI membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain. KEMANUSIAAN APLIKASI SOSIAL Tahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati dari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad, membenci, dengki, dan apa-apa yang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran. ©eMKAy
 11. 11. ©eMKAy JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN 11 ISLAM & Al-Tadhamun HUBUNGAN ETNIK Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama lain ASAS HUBUNGAN ETNIK MAQASID SYARIAH Jamin-menjamin melalui 3 peringkat: individu, keluarga dan masyarakat. Masyarakat: Menjaga hubungan Individu: Menjadi warganegara Keluarga: Menjaga hubungan baik yang baik dengan masyarakat NILAI yang baik dengan ibu, bapa dan keluarga pelbagai etnik KEMANUSIAAN APLIKASI SOSIAL Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah, wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakat ©eMKAy
 12. 12. ©eMKAy MAQASID SYARIAH 12 ISLAM & MEMELIHARA HUBUNGAN ETNIK AGAMA ASAS HUBUNGAN ETNIK MEMELIHARA AKAL MAQASID SYARIAH MAQASID MEMELIHARA SYARIAH NYAWA NILAI KEMANUSIAAN MEMELIHARA HARTA APLIKASI SOSIAL MEMELIHARA KETURUNAN ©eMKAy
 13. 13. ©eMKAy MAQASID SYARIAH 13  Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin ISLAM & kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada semua HUBUNGAN ETNIK manusia tanpa mengira etnik. ASAS HUBUNGAN ETNIK • Islam datang untuk membebaskan minda manusia daripada belenggu kemunafikan dan kesyirikan. Islam mengajak Memelihara manusia beriman kepada Tuhan yang Esa iaitu Allah s.w.t. dan perkara-perkara yang berkaitan serta menjauhi anasir-anasir MAQASID SYARIAH Agama syirik dengan menjelaskan pelbagai panduan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah s.w.t. NILAI KEMANUSIAAN • Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa Menjamin dan anggota tubuh badan manusia. Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diri APLIKASI SOSIAL Keselamatan dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang Nyawa boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain ©eMKAy
 14. 14. ©eMKAy MAQASID SYARIAH 14 ISLAM & • Keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepada HUBUNGAN ETNIK Memelihara manusia ialah akal. Melalui keistimewaan inilah manusia diberikan status sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Kemurnian Bersesuaian dengan tujuan ini, syariah Islam telah menegaskan ASAS HUBUNGAN Fikiran mengenai kepentingan untuk menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan. ETNIK MAQASID SYARIAH Menjamin • Kemuliaan dan keperibadian seseorang amat penting dalam Kehormatan kehidupan setiap individu. la berkait rapat dengan kehormatan dan maruah diri. Malah Islam sendiri dibina di atas akhlak yang Dan Maruah mulia. NILAI Diri KEMANUSIAAN Menjamin APLIKASI SOSIAL • Syariah Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undang- Pemilikan Dan undangnya yang tersendiri dalam soal kehartaan. Syariah Islam menegaskan mengenai kepentingan untuk mencari kekayaan Penguasaan daripada nikmat dan anugerah Allah s.w.t. Harta ©eMKAy
 15. 15. ©eMKAy PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN 15 ISLAM & Al-’Ilm HUBUNGAN ETNIK ASAS HUBUNGAN Al-Syura ETNIK Al-’Adalah MAQASID SYARIAH Nilai Kemanusiaan Islam NILAI Al-Hurriyyah KEMANUSIAAN Al-Musawah APLIKASI SOSIAL Al-Mas’uliyyah ©eMKAy
 16. 16. ©eMKAy BERILMU / AL-’ILM 16 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK ASAS HUBUNGAN ETNIK Dengan adanya ilmu sesebuah Sesungguhnya Mencari ilmu masyarakat itu MAQASID SYARIAH Islam adalah itu adalah tegak, dan Ilmu, dan Al- wajib setiap bersatupadu NILAI Quran adalah orang Islam. antara ilmu KEMANUSIAAN kitab Ilmu. pengetahuan dan keimanan. APLIKASI SOSIAL ©eMKAy
 17. 17. ©eMKAy PERMESYUARATAN/ AL-SYURA 17 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Syura membawa maksud bahawa Musyawarah dapat sesorang itu tidak ASAS HUBUNGAN membuka segala pintu menyendiri ETNIK kesulitan dan memberi pendapatnya dalam kesempatan untuk persoalan atau melihat penyelesaian permasalahan yang dalam pelbagai sudut. memerlukan pendapat MAQASID SYARIAH orang lain. NILAI Kebaikan KEMANUSIAAN bermusyawarah adalah Islam mengalakkan aktiviti bermusyawarah manusia akan mendapat dalam kehidupan lebih ilmu pengetahuan indidividu, bekeluarga dari pebincangan selain APLIKASI SOSIAL idea sendiri. dan bernegara. ©eMKAy
 18. 18. ©eMKAy PERMESYUARATAN/ AL-SYURA 18 SYURA DALAM KEHIDUPAN ISLAM & INDIVIDU HUBUNGAN ETNIK • Istikharah kepada Allah • Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya, pengalaman, nasihat dan ASAS HUBUNGAN keikhlasannya. ETNIK MAQASID SYARIAH NILAI KEMANUSIAAN SYURA DALAM KEHIDUPAN SYURA DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA BERMASYARAKAT DAN • Wajib bagi suami isteri untuk saling BERNEGARA memahami dan saling APLIKASI SOSIAL • Al Qur'an dijadikan asas sebagai bermusyawarah dalam hal yang penyelesaian dan musyawarah. membawa kepentingan bersama • Saling meredhai. ©eMKAy
 19. 19. ©eMKAy KEADILAN/ AL-ADALAH 19 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK SOSIAL 1. Semua etnik bebas ASAS HUBUNGAN untuk menganut Al-Adalah bermaksud agamadan kepercayaan ETNIK masing-masing keadilan 2. Bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi MAQASID SYARIAH NILAI PEMERINTAHAN NILAI KEMANUSIAAN KEMANUSIAAN 1. Orang bukan Islam yang UNDANG-UNDANG bermastautin di Negara Islam wajib dipelihara Membela nasib mereka darah dan hartanya yang kurang upaya spt APLIKASI SOSIAL 2. Harta kekayaan Negara yatim piatu, ibu tunggal juga wajib dibahagikan dan golongan miskin. kepada semua rakyat tidak kira muslim atau tidak . ©eMKAy
 20. 20. ©eMKAy KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH 20 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK • Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan seseorang individu ASAS HUBUNGAN untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. ETNIK • Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam. • Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan MAQASID SYARIAH politik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki. • Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan NILAI kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima tindakan NILAI KEMANUSIAAN memaksa seseorang menganut agama tanpa kerelean individu KEMANUSIAAN tersebut. APLIKASI SOSIAL ©eMKAy
 21. 21. ©eMKAy KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH 21 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK ASAS HUBUNGAN ETNIK Islam mengajar semua manusia adalah sama Kepelbagaian MAQASID SYARIAH Kesamarataan manusia dan setaraf dari sudut bangsa, bahasa dan adalah berlandaskan pandangan Allah dan warna kulit tidak konsep kesejagatan faktor yang menjejaskan taraf NILAI Islam. membezakan mereka kemanusiaan seseorang adalah ketakwaan di dari perspektif Islam KEMANUSIAAN sisi Allah APLIKASI SOSIAL ©eMKAy
 22. 22. ©eMKAy BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH 22 ISLAM & Allah s.w.t. menganugerahkan HUBUNGAN ETNIK kepada manusia dengan akal dan ilmu yang membolehkan mereka ASAS HUBUNGAN melaksanakan tugas dan ETNIK tanggungjawab pengimarahan bumi. MAQASID SYARIAH NILAI KEMANUSIAAN Rasulullah s.a.w. menjelaskan APLIKASI SOSIAL Tanggung jawab itu akan kepada kita di dalam hadisnya unsur- dipersoalkan di hadapan Allah s.w.t. unsur penting bagi tanggung jawab pada hari kiamat kelak. manusia di dunia, iaitu: Masa, kerja, harta dan ilmu. ©eMKAy
 23. 23. ©eMKAy APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA 23 ISLAM & Kemesraan Komunikasi HUBUNGAN ETNIK Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong dan memandang rendah ASAS HUBUNGAN ETNIK MAQASID SYARIAH Budaya Ziarah Menziarah Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturrahim sesama mereka.Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan NILAI silaturrahim dan persaudaraan. KEMANUSIAAN APLIKASI SOSIAL Mengambil berat Bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling hidup kita. Setiap etnik yang bersikap mengambil berat boleh menangani masalah jenayah yang berlaku ©eMKAy
 24. 24. ©eMKAy APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA 24 ISLAM & Hormat- menghormati HUBUNGAN ETNIK Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan ASAS HUBUNGAN ETNIK MAQASID SYARIAH Menghormati jiran Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga serta NILAI masyarakat di sekeliling KEMANUSIAAN APLIKASI SOSIAL Bersama dalam membuat keputusan Bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat sesuatu keputusan berkaitan kehidupan masyarakat ©eMKAy
 25. 25. ©eMKAy KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK 25 ISLAM & KONSEP JIRAN : HUBUNGAN ETNIK ASAS HUBUNGAN ETNIK Mengikut Kamus Dewan: MAQASID SYARIAH Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau tetangga. NILAI KEMANUSIAAN Menurut Islam: APLIKASI SOSIAL Orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda”. ©eMKAy
 26. 26. ©eMKAy PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN 26 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Mengikut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, semangat kejiranan boleh dipupuk ASAS HUBUNGAN ETNIK disebabkan unsur-unsur seperti berikut: • Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau MAQASID SYARIAH tempat tinggal. • Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong antara jiran tetangga. NILAI • Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat. KEMANUSIAAN • Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. APLIKASI SOSIAL • Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama. ©eMKAy
 27. 27. ©eMKAy HUBUNGAN SOSIAL 27 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Hubungan sosial dalam kehidupan ASAS HUBUNGAN kini banyak terjalin melalui berikut: ETNIK Hubungan menerusi tempat kerja MAQASID SYARIAH Hubungan menerusi institusi Hubungan menerusi adat istiadat NILAI KEMANUSIAAN Hubungan menerusi aktiviti politik Hubungan menerusi aktiviti kebajikan APLIKASI SOSIAL Hubungan menerusi aktiviti sosial Hubungan menerusi aktiviti rekreasi ©eMKAy
 28. 28. ©eMKAy PENGUKUHAN 28 ISLAM &  Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan Islam yang HUBUNGAN ETNIK menjadi lambang ke arah kesatuan warga negara.  Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam masyarakat ASAS HUBUNGAN pelbagai etnik menurut perspektif Islam ETNIK  Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya hubungan kerjasama yang baik antara pelbagai etnik menurut perspektif Islam. MAQASID SYARIAH  Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai penghubung kepelbagaian etnik NILAI KEMANUSIAAN  Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam  Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik menurut Islam APLIKASI SOSIAL ©eMKAy
 29. 29. ©eMKAy PENGUKUHAN 29 ISLAM &  Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang menekankan toleransi HUBUNGAN ETNIK hubungan etnik di Malaysia  Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial Islam dalam ASAS HUBUNGAN konteks hubungan etnik di Malaysia. ETNIK  Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid al-syariah) dalam kerangka perundangan Islam yang mampu memberi MAQASID SYARIAH perlindungan kepada hak-hak asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat majmuk. NILAI  Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu difahami dan dihayati KEMANUSIAAN oleh semua rakyat Malaysia bagi memperkukuhkan perpaduan.  Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan sosial menurut APLIKASI SOSIAL Islam dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. ©eMKAy
 • KhodijahNazri

  Oct. 10, 2018
 • QuswaQusyairi

  Dec. 29, 2016
 • SyahhirahRahim

  Dec. 22, 2016
 • ellyrlan

  Dec. 22, 2016
 • NurIllyana1

  Dec. 21, 2016
 • fikriematsom

  Nov. 28, 2016
 • zulhasif2

  Jun. 22, 2016
 • NurulFathiahIsmail

  Dec. 21, 2015
 • MohamadSahidan

  Jun. 16, 2015
 • wannawanny

  Jan. 26, 2015
 • graceLawai

  Apr. 23, 2013
 • nursyafawati

  Aug. 19, 2011

Views

Total views

39,782

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

69

Actions

Downloads

1,955

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×