Hubungan etnik integrasi & hubungan etnik

39,099 views

Published on

7 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
39,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2,053
Comments
7
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan etnik integrasi & hubungan etnik

 1. 1. BAB 6 HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI CTU553 HUBUNGAN ETNIK ©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. ©eMKAy PENGENALAN 2 STRATEGI Hasil Pembelajaran INTEGRASI 6.1 • Menganalisis kepentingan PERANAN program perpaduan dan integrasi 6.2 nasional demi kestabilan dan KERAJAAN kesejahteraan sosiakl di Malaysia KANDUNGAN BAB 6 PERANAN • Mengenalpasti peranan-peranan 6.3 yang dimainkan oleh kerajaan MASYARAKAT melalui dasar-dasar ke arah integrasi PERANAN NGO 6.4 • Mengenalpasti peranan masyarakat dan NGO ke arah integrasi dan perpaduan di Malaysia. ©eMKAy
 3. 3. ©eMKAy PELAN & STRATEGI INTEGRASI 3 STRATEGI  Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara holitik INTEGRASI amat mencabar kerana gagasan yang retorik dan PERANAN simbolik semata-mata hanya menghasilkan impak KERAJAAN yang kurang berkesan. PERANAN MASYARAKAT  Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini PERANAN NGO serta membina masyarakat yang lebih adil dari segi struktur sosial dan ekonomi.  Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan yang diperlukan. ©eMKAy
 4. 4. ©eMKAy STRATEGI KE ARAH INTEGRASI 4 RUKUN NEGARA STRATEGI INTEGRASI WAWASAN 2020 PERANAN KERAJAAN DASAR EKONOMI BARU PERANAN MASYARAKAT PELAN TINDAKAN DAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DASAR KERAJAAN DAN INTEGRASI NASIONAL PERANAN NGO DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN PLKN GAGASAN 1MALAYSIA ©eMKAy
 5. 5. ©eMKAy RUKUN NEGARA 5  Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan STRATEGI Malaysia (MAGERAN) berdasarkan pindaan Draf Rukun INTEGRASI Negara yang terbentuk melalui Majlis Perundangan PERANAN Negara (MPN) KERAJAAN  Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysia merupakan panduan untuk merencana program dan PERANAN MASYARAKAT dasar negara  Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasi PERANAN NGO garis pemisah antara etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkan perpaduan  Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidup kepada masyarakat di Malaysia dan pematuhan kepadanya dapat mewujudkan perpaduan antara etnik di negara ini. ©eMKAy
 6. 6. ©eMKAy DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA 6 Dasar Pembangunan Dasar Ekonomi Baru Dasar Wawasan Negara Negara STRATEGI • Bermatlamat mencapai • Bermatlamat mencapai • Melalui pengenalan INTEGRASI perpaduan negara pembangunan Wawasan 2020 dengan: seimbang bagi • Mewujudkan Bangsa PERANAN • Memperbetulkan mewujudkan Malaysia yang bersatu KERAJAAN ketidakseimbangan masyarakat yang padu, progresif dan sosioekonomi yang bersatu padu dan adil makmur PERANAN wujud antara kaum • Mewujudkan sebuah • Meningkatkan daya dan wilayah Masyarakat tahan dan daya saing MASYARAKAT Perdagangan dan • Mempertingkatkan ekonomi Malaysia. penglibatan kaum Perindustrian bumiputera dalam Bumiputera PERANAN NGO bidang perniagaan • Gagasan DPN dan perusahaan digerakakkan atas landasan yang kukuh membentuk pembangunan seimbang meliputi aspek keadilan sosial, nilai, etika, dan moral mengikut acuan tempatan. ©eMKAy
 7. 7. ©eMKAy DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 7  Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 merupakan dasar STRATEGI kearah mewujudkan masyarakat yang harmonis. INTEGRASI  Antara program utama yang dilaksana melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan:  Sekolah Wawasan PERANAN  Bertujuan menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik KERAJAAN berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis  RIMUP PERANAN  Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru bagi MASYARAKAT meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar  Matapelajaran Elektif Tamil dan Mandarin PERANAN NGO  Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandari di sekolah aliran kebangsaan sebagai bahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum  Pelan Pembangunan Pendidikan  Pelan yang betujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan taraf hidup serta mengurangkan jurang sosio ekonomi antara etnik dan kawasan.  Program Bantuan Pelajar  Program-program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah, Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pinjaman Buku Teks ©eMKAy
 8. 8. ©eMKAy WAWASAN 2020 8  Diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 28 Februari 1991 STRATEGI INTEGRASI  Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah  Menjadikan Malaysia sebuah negara industri PERANAN  Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020 KERAJAAN  Wawasan 2020 bertujuan: PERANAN  Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai MASYARAKAT agama  Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur PERANAN NGO  Mewujudkan masyrakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang jauh kedepan  Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi  Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi  Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan ©eMKAy
 9. 9. ©eMKAy JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL 9  Bermula dengan penubuhan MAGERAN, Jabatan STRATEGI Perpaduan Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isu INTEGRASI berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di PERANAN Malaysia yang rapuh ekoran peristiwa 13 Mei 1969 KERAJAAN  Penubuhan JPNIN bermatlamat memupuk kesefahaman dan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi PERANAN MASYARAKAT sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan beridentiti nasional PERANAN NGO  Sehingga kini, pelbagai strategi dirangka bagi memupuk perpaduan dan mempertingkatkan perpaduan dan integrasi nasional. Antaranya melalui Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010.  Antara program utama JPNIN ialah Rukun Tetangga, Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara. ©eMKAy
 10. 10. ©eMKAy PLKN 10 STRATEGI Program kurus latihan yang mula INTEGRASI dilaksanakan sejak 2004 PERANAN Setiap tahun 18% daripada remaja KERAJAAN berumur 18 tahun pada tahun PLKN • PLKN bertujuan bagi PERANAN pembinaan sahsiah diri latihan dipilih untuk menyertai MASYARAKAT bermatlamatkan membina PLKN. dan mengukuhkan semangat patriotisme PERANAN NGO dikalangan generasi muda, Objektif PLKN: menyatukan golongan • Menanam semangat patriotisme dan muda dari pelbagai kaum cintakan negara dan menyediakan mereka • Mempertingkat perpaduan kaum dan bagi menghadapi cabaran integrasi nasional dari dalam dan luar negara • Membentuk perwatakn positif melalui nilai-nilai murni • Menanam semangat kesukarelaan ©eMKAy
 11. 11. ©eMKAy Gagasan 1Malaysia 11 STRATEGI INTEGRASI • Merupakan pendekatan baharu bagi PERANAN menempa sebuah zaman baharu KERAJAAN demi menjelmakan sebuah kerajaan 1Malaysia • Diperkenalkan pada yang mengutamakn prestasi PERANAN 2009 dengan slogan berpaksikan keutamaan rakyat. MASYARAKAT “Satu Malaysia, Rakyat • Prinsip utama yang mendasari 1Malaysia ialah integriti, kebolehan Didahulukan, Pencapai dan kesaksamaan PERANAN NGO an Diutamakan” • Matlamat 1Malaysia adalah mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian etnik dalam masyarakat Malaysia • 1Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan membantu negara ke arah mencapai Wawasan 2020. ©eMKAy
 12. 12. ©eMKAy STRATEGI KE ARAH INTEGRASI 12 STRATEGI INTEGRASI RUKUN PERANAN KERAJAAN TETANGGA PERANAN MASYARAKAT PERANAN RUMAH PERANAN NGO MASYARAKAT TERBUKA DIFUSI BUDAYA ©eMKAy
 13. 13. ©eMKAy RUKUN TETANGGA 13 • Diperkenalkan pada 1975 STRATEGI • Bermatlamat memelihara, meningkat dan INTEGRASI mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan PERANAN berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan KERAJAAN Rukun Negara • Rukun Tetangga membolehkan rakyat mengawal PERANAN keselamatan di kawasan kediaman masing-masing MASYARAKAT • Skim Rukun Tetangga di perluaskan lagi dengan pendekatan pembangunan komuniti • Jawatankuasa Rukun Tetangga ini telah PERANAN NGO menganjurkan berbagai aktiviti di dalam komuniti mereka. Rukun Tetangga ©eMKAy
 14. 14. ©eMKAy RUMAH TERBUKA 14 STRATEGI INTEGRASI Rumah terbuka tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada PERANAN penganut agama lain. KERAJAAN PERANAN MASYARAKAT Amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat bukan Rumah Terbuka di Islam tentang nilai hidup ajaran PERANAN NGO Malaysia bermaksud Islam yang menganjurkan sifat berbaik-baik sesama manusia. sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan Amalan rumah terbuka ini sesuatu yang unik bagi Malaysia, telah tujuan memupuk mendorong menyumbang kepada persefahaman di keamanan dan kebaikan keadaan kalangan rakyat Malaysia. dalam negara kita. ©eMKAy
 15. 15. ©eMKAy DIFUSI BUDAYA 15 STRATEGI  Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur INTEGRASI budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain, atau dari satu masyarakat kepada satu PERANAN KERAJAAN masyarakat lain. PERANAN  Difusi penyerapan budaya melalui pedagang- MASYARAKAT pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. PERANAN NGO  Difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian dan keagamaan.  Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas, seperti radio, tv dan filem. ©eMKAy
 16. 16. ©eMKAy STRATEGI KE ARAH INTEGRASI 16 STRATEGI INTEGRASI RAKAN PERANAN KERAJAAN COP PERANAN MASYARAKAT PERANAN SUHAKAM PERANAN NGO NGO ALIRAN ©eMKAy
 17. 17. ©eMKAy RAKAN COP 17 STRATEGI INTEGRASI PERANAN KERAJAAN PERANAN Rakan Cop • Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala Lumpur. MASYARAKAT • Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat Kawalan Polis (CCC) yang beroperasi 24 jam (hotline, SMS, MMS e- PERANAN NGO mail dan website) • Rakan Cop adalah bersifat ‘Community Oriented Policing’ dan ‘Smart Partnership’ • Rakan Cop membolehkan polis dan masyarakat saling mengembeleng tenaga dengan lebih berkesan memerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan ©eMKAy
 18. 18. ©eMKAy SUHAKAM 18 STRATEGI Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung INTEGRASI dalam Perlembagaan Malaysia termasuklah : PERANAN • Hak untuk bersuara KERAJAAN • Hak untuk bergerak • Hak untuk berhimpun PERANAN MASYARAKAT Antara fungsi SUHAKAM: Suruhanjaya Hak Asasi • untuk mempromosikan kesedaran dan memberikan PERANAN NGO Manusia Malaysia(Suhakam) pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi ditubuhkan pada tahun 1999 manusia melalui Akta Suruhanjaya Hak • untuk menasihat dan membantu Kerajaan dalam Asasi Manusia 1999. merumuskan undang-undang dan prosedur dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil • untuk mengesyorkan kepada Kerajaan berhubung dengan perjanjian dan dokumen antarabangsa dalam bidang hak asasi manusia; • untuk menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia. ©eMKAy
 19. 19. ©eMKAy ALIRAN 19 STRATEGI INTEGRASI PERANAN KERAJAAN • Aliran Kesedaran Negara (Aliran) adalah gerakan pembaharuan ALIRAN PERANAN multi-etnik yang pertama di Malaysia yang memperjuangkan MASYARAKAT keadilan, kebebasan, dan perpaduan. • Pendekatan Aliran dipandu oleh nilai-nilai spiritual yang universal, dan fokus pada membina kebersamaan hakiki dengan PERANAN NGO menjunjung tinggi martabat manusia dan mempromosikan keadilan sosial bagi seluruh Malaysia. • Aliran adalah suatu gerakan yang bebas dan autonomi, serta tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana parti politik, kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan masyarakat awam. • Aliran mengamalkan konsep bekerjasama secara aktif dengan kumpulan lain mengenai isu-isu tertentu dengan tujuan khusus. ©eMKAy
 20. 20. ©eMKAy PENGUKUHAN 20  Jelaskan TIGA (3) tanggungjawab masyarakat dalam memastikan STRATEGI perpaduan etnik sentiasa terpelihara INTEGRASI  Bincangkan TIGA (3) strategi mengekalkan keharmonian hubungan PERANAN etnik di Malaysia. KERAJAAN  Bincangkan TIGA (3) pendekatan integrasi etnik yang dilaksanakan PERANAN oleh kerajaan untuk merealisasi agenda perpaduan negara. MASYARAKAT  Buktikan TIGA (3) kejayaan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan etnik di Malaysia. PERANAN NGO  Huraikan EMPAT (4) peranan Rukun Negara untuk memupuk perpaduan nasional.  EMPAT (4) strategi bagi menangani integrasi antara kaum di Malaysia. ©eMKAy

×