Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geometrik cisimler

31,130 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Geometrik cisimler

 1. 1. Geometrik Cisimler
 2. 2. Piramitleri ilk inşa eden eski Mısırlılar idi. Piramitleri inşaetmek için binlerce insan çalışırdı. Firavunlar döneminde mezaranıtı olarak kullanılan, büyük yapıtlardı. Firavunların piramitleri inşaettirmesinin nedeni ; diğer dünyadaki yaşamlarına hazırlanmaktı.Mısırda bulunan Keops Piramidi dünyanın yedi harikasından birisayılmaktadır. Piramitler deyince ilk akla gelen Mısırlılar olmasına rağmen,dünyanın pek çok yerinde piramitlere rastlamak mümkündür.Sudan’da; Asya’nın batısında ; Tayland’da ; Meksika’da piramitlermevcuttur.
 3. 3. Piramitlerin Gizemi•Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakınmesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayanfarklı varsayımlar bulunmaktadır.• Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneşgirmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)• Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamıkanserden ölmüştür.•Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.•Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramitin içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.•Piramitin içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurthaline gelir.
 4. 4. •Bitkiler Piramidin içinde daha hızlı büyürler.•Piramidin içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarakkullanılabilir.•Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden piramit içinde mumyalaşabilir.•Kesik, yanık, sıyrık gibi yaraların büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileştiği tespitedilmiştir..•Piramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur.•Büyük Piramidin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3,14 sayısı eldeedilir.* Büyük Piramidin dört yüzeyinin toplam yüzölçümü,piramit yüksekliğinin karesine eşittir.* Piramidin yüksekliğiyle,çevresi arasındaki oran,bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındakioranın dengidir. Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenleridir.* Büyük piramidin tepesi Kuzey kutbunu,çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder.
 5. 5. o Piramitler; tabanı çokgensel bölge,yan yüzeyleri ise üçgensel bölge olangeometrik cisimlerdir.Yan yüzünü oluşturan üçgeninsayısı, tabandaki çokgenin kenarsayısına eşittir.Üçgenler, piramidin en üst noktasıolan tepe noktasında birleşir.Piramitler tabanlarındaki çokgenegöre adlandırılırlar.
 6. 6. Yukarıda gördüğünüz piramitlerin benzer ve farklı yönlerinibulmaya çalışın? Arkadaşlarınızla fikir alış-verişi yapabilirsiniz.
 7. 7. •Alt yüzeyleri yani tabanları farklı şekillerden oluşmuştur.( Üçgen, kare , altıgen .. vs.)•Yan yüzeylerinin sayısı birbirinden farklıdır. Yan yüzeyleri, tabanlarıoluşturan geometrik şekillerin kenar sayısı kadardır.( Tabanı üçgense 3 tane yan yüzeyi, tabanı dörtgense 4 tane yan yüzeyi,tabanı altıgense 6 tane yan yüzeyi …vs.)
 8. 8. •Tabanları çeşitli çokgenlerden oluşmuştur.( Üçgen, kare , altıgen .. vs.)•Yan yüzeyleri ise sadece üçgenden oluşmuştur. Ve yan yüzeylerinin hepsi tepe noktasındabirleşmiştir.
 9. 9. Benzer ve farklı yönlerini dikkate alarak, bir cismin piramit olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyelim.Tabanları herhangi bir çokgen olabilir.•Fakat yan yüzeyleri sadece üçgenolmalıdır.Yan yüzeylerinin hepsitepe noktasında birleşmelidir.
 10. 10. •Bir dosya kağıdına aşağıdaki şekli ,ölçülerine uygun olarak çizelim.•Şekli keserek karenin kenarlarından katlayalım.•Üçgenlerimizi tepe noktasında birleştirip yapıştırarak piramidi oluşturalım. Tepe Noktası 5 cm 5 cm 5 cm 4 cm 5 cm 4 cm 4 cm 5 cm 4 cm 5 cm 5 cm 5 cm Piramidin tüm yan yüzeylerinin kesiştiği noktaya tepe noktası denir.
 11. 11. •Piramidin bir tane tabanı vardır.•Bu taban şekline göre isim alır. (Taban üçgensel bir bölge ise üçgenpiramit, dörtgensel bölge isedörtgen piramit gibi. )•Piramidin yan yüzeyleri üçgenselbölgedir.•Tüm yan yüzeylerinin kesiştiğinoktaya Tepe Noktası adı verilir.
 12. 12. Yukarıdaki prizmaları dikkatlice inceleyelim.Prizmaların özelliklerine göre tablomuzu dolduralım.
 13. 13. CİSMİN İSMİ Köşe Sayısı Yüz Sayısı Ayırt Tabanını Yanları Sayısı Oluşturan Oluşturan şekil Şekil Küp Kare Kare 8 6 12Dikdörtgenler Prizması Dikdörtgen Dikdörtgen 8 6 12 Kare Prizma Kare Dikdörtgen 8 6 12 Üçgen Prizma Üçgen Dikdörtgen 6 5 9
 14. 14. Küpün temel özelliği bütünyüzeylerinin birbirine eş kareselbölgelerden oluşmasıdır.Küpün;6 yüzü,12 ayrıtı (kenarı),8 köşesi vardır. Küpün kaç yüzü birbirine eşittir? Küpün kaç ayrıtı birbirine eşittir?
 15. 15. Bir karenin alanına a2 dersek;Küpün alanı 6 a2 olur.
 16. 16. Dikdörtgenler Prizmasının temel özelliği bütünyüzeylerinin dikdörtgenlerden oluşması ve karşılıklı yüzeylerininbirbirine eş olmasıdır.Dikdörtgenler Prizmasının;6 yüzü,12 ayrıtı (kenarı),8 köşesi vardır. Dikdörtgenler Prizmasının kaç yüzü birbirine eşittir? Dikdörtgenler Prizmasının kaç ayrıtı birbirine eşittir?
 17. 17. Kare Prizmanın temel özelliği alt ve üst yüzeylerinin birbirine eş karelerden; Yan yüzeylerinin ise birbirine eş dikdörtgenlerden oluşmasıdır. Kare Prizmanın; 6 yüzü, 12 ayrıtı (kenarı), 8 köşesi vardır.Kare prizmanın kaç yüzü birbirine eşittir?Kare prizmanın kaç ayrıtı birbirine eşittir?
 18. 18. Üçgen Prizmanın temel özelliği alt ve üst yüzeylerinin birbirine eş üçgenlerden; Yan yüzeylerinin ise dikdörtgenlerden oluşmasıdır. Üçgen Prizmanın; 5 yüzü, 9 ayrıtı (kenarı), 6 köşesi vardır.Üçgen prizmasının kaç yüzü birbirine eşittir?Üçgen prizmasının kaç ayrıtı birbirine eşittir?
 19. 19. •Üçgen prizmada, alt ve üst yüzeydeki üçgenler eşkenar üçgense bütün yanyüzlerin alanı; ikizkenar üçgense iki yan yüzün alanı birbirine eşittir.•Alt ve üst yüzeydeki üçgenler çeşitkenar üçgense bütün yan yüzeylerininalanları birbirinden farklı olur.
 20. 20. Yandaki piramidin açınımı aşağıdakilerdenhangisidir?
 21. 21. Verilen şekillerden hangisi küpünaçınımıdır?
 22. 22. Aşağıdaki şekillerden hangisi dikdörtgenlerprizmasının açınımıdır?
 23. 23. Aşağıdakilerden hangisinin yüzey sayısı diğerlerindenfarklıdır?
 24. 24. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin yanyüzleri dikdörtgensel bölge değildir?
 25. 25. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin ayırtsayısı en fazladır?
 26. 26. “Bir geometrik şeklin tepe noktasından veya karşıkenarından tabana inilen dikmedir.” biçimindetanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 27. 27. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşe sayısıdiğerlerinden farklıdır?

×