Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työnantajakuvan kehittäminen emine2012_slideshare

1,203 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työnantajakuvan kehittäminen emine2012_slideshare

 1. 1. HoukuttelevatyönantajakuvaMiten lähteä kehittämään houkuttelevaatyönantajakuvaaSusanna Rantanen, 2012
 2. 2. Työnantaja maine/kuva/brändi syntyy työntekijöiden ja työnhakijoiden kokemuksista. Copyright Employee Experience Agency Emine Oy
 3. 3. Työnantajakuvan ydin Henkilövalinta Henkilövalinta Johtaminen Johtaminen Esimiestyö Esimiestyö Mahdolli- Toimintatavat Mahdolli- suudet suudet Viestintä Viestintä Visio Markkinointi Markkinointi Kohtaamis Menestys ja asemointi Kohtaamis et et Organisaatio- kulttuurin kulmakivet Kuva copyright: Susanna Rantanen, Employee Experience Agency Emine Oy, 2012
 4. 4. Työnantajakuvan kehittämisen osat ONNISTUMISTEN ARVIOINTI ONNISTUMISTEN ARVIOINTI TAKTISET TOIMENPITEET TAKTISET TOIMENPITEET RESURSSIT RESURSSIT AIKATAULU AIKATAULU KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ TAVOITTEET TAVOITTEET Copyright Employee Experience Agency Emine Oy
 5. 5. Työnantajakuvastrategian sisältö1. Yrityksen nykytila ja visio 1. Liiketoiminta • Missio ja tavoitteet • Strategian painopisteet 1. Henkilöstöstrategia • Tavoitteet • Mielikuva nyt (kokemukset, tyytyväisyys) • Haasteet 1. Kilpailijat (samasta osaamisesta) 2. Markkinatrendit2. Työnantajakuvastrategia / kevyempi toimintasuunnitelma 1. Aikataulu (voimassaolo) 2. Resurssit 3. Budjetti 4. Tavoitteet3. Kohderyhmät ja heidän motivaattorinsa4. Viestit5. Kanavat ja välineet kokemusten synnyttämiseen ja jakamiseen6. Sykli7. Mittarit ja seuranta Copyright Employee Experience Agency Emine Oy
 6. 6. Houkuttelevaan työnantajabrändiin vaikutetaanparhaiten tarjoamalla positiivisia kokemuksia. Copyright Employee Experience Agency Emine Oy
 7. 7. Kokemustasynnyttävä’t EXIT YRITYS YRITYS EXIT BRANDpisteet MAHD MAHD OLLISU BRAND I PR OLLISU I PR UDET UDET MENES URA- MENES URA- TYMIN SIVUT TYMIN SIVUT EN EN ARVIOI ARVIOI YLEINEN KUVA SOME SOME NTI JA NTI JA PALAU PALAU TE KOHTA TE KOHTA AMISE AMISE T TAVOI TAVOI TYÖNTEKIJÄ- EMPLOYER T TTEET EMPLOYER TTEET KOKEMUS BRAND BRAND ILMOI- YHDES ILMOI- YHDES TUS SÄ TUS SÄ TEKEM TEKEM INEN INEN JOHTA HAKIJAKOKEMUS JOHTA FAQ MINEN FAQ MINEN SISÄI- SISÄI- NEN HAAS- NEN HAAS- VIESTI TAT- VIESTI TAT- NTÄ TELU NTÄ PEREH TELU PEREH NEUVO DYTYS NEUVO DYTYS EI TTELU EI TTELU KIITOS KIITOS Copyright: Employee Experience Agency Emine Oy, 2012
 8. 8. Houkuttelevantyönantajakuvan ulottuvuudetKIINNOSTAVUUSFAKTORI: Houkuttelevuus perustuu menestyvään, innostavaan ja inspiroivaantyöyhteisöönSOSIAALINEN ARVO: Houkuttelevuus perustuu vahvaan ja tunnistettavaan yhteisöllisyyteenTALOUDELLINEN ARVO: Houkuttelevuus perustuu palkitsemisen tasoon ja erityisiin taloudellisiinetuihinURAFAKTORI: Houkuttelevuus perustuu erityisiin urakehitysmahdollisuuksiinYHTEISKUNNALLINEN ARVO: Houkuttelevuus perustuu yksilöiden kykyyn ja mahdollisuuksiinhyödyntää oppimaansa yhteiskunnan hyväksi tai humaanitäärisestiLähde: Ewing & Hah: Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding
 9. 9. Miten käyntiin?1. Määritä tavoitteet2. Tunnista työnantaja SWOT3. Tunnista työnantajakilpailuvaltit4. Kiteytä organisaatiokulttuurin keskeiset elementit5. Profiloi minkä tyyppiset osaajat meidän kulttuuriimme sopisi parhaiten ja minkä tyyppisiä osaajia kilpailuvalttimme todennäköisesti houkuttelisi6. Profiloi rekrytoinnin kohderyhmä(t)7. Vahvista yhteneväisyydet (kohdat 5 ja 6)8. Kiteytä työnantajalupaus • Työnantajalupaus ei ole yhtä kuin missio1. Teemoita pääviestit strategian, kilpailuvalttien ja tarrpeen pohjalta2. Listaa nykyiset kanavat, tunnista uudet mahdollisuudet • Yhteensovita yrityksen “imagon”, kohderyhmän ja tarpeiden mukaan1. Tee konkreettinen toimintasuunnitelma kokemuksen synnyttämiseen ja kokemusten markkinointiin ja viestintään Copyright Employee Experience Agency Emine Oy
 10. 10. Avainasiat1. Tunne kohderyhmäsi2. Keskity kokemuksiin ja päätä, että ne ovat ytimessä.3. Kiteytä työnantajalupauksesi4. Ymmärrä rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvamarkkinoinnin ero5. Ulota työnantajalupaus sisäisiin ja ulkoisiin kohtaamisiin6. Toteuta systemaattisesti ja suunnitelmallisesti7. Arvioi onnistumisia Copyright Employee Experience Agency Emine Oy
 11. 11. Lisätiedot Susanna Rantanen Employer experience evangelist CEO, Employee Experience Agency Emine Oy www.emine.fi susanna@emine.fi 040 769 5501

×