Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geo 7

1,836 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geo 7

 1. 1. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>La terciarització de l’economia i la societat del benestar </li></ul><ul><li>Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme </li></ul><ul><li>El sector dels serveis a Catalunya </li></ul>
 2. 2. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>1.2. El creixement de la demanda de serveis </li></ul><ul><li>1.3. Indicadors per a l’estudi del sector serveis </li></ul><ul><li>1.4. Distribució dels serveis al territori espanyol </li></ul>
 3. 3. 7. Els serveis. El turisme 2. La terciarització de l’economia i la societat del benestar 2.1. Els serveis en la societat del benestar L’Administració Pública L’educació La sanitat
 4. 4. 7. Els serveis. El turisme 3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme 3.1. La importància del turisme 3.2. Espanya, una potència turística 3.3. Impacte social i econòmic del turisme 3.4. Turisme nacional i mobilitat temporal 3.5. El turisme i el seu impacte sobre el paisatge 3.6. Noves polítiques per al desenvolupament del turisme
 5. 5. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.1. Les activitats terciàries a Catalunya 4.2. Els serveis socials 4.3. El turisme a Catalunya
 6. 6. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>1.2. El creixement de la demanda de serveis </li></ul><ul><li>1.3. Indicadors per a l’estudi del sector serveis </li></ul><ul><li>1.4. Distribució dels serveis al territori espanyol </li></ul>
 7. 7. 7. Els serveis
 8. 8. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>Característiques del sector terciari: </li></ul><ul><li>Activitats intangibles o immaterials </li></ul><ul><li>Activitats impossibles d’emmagatzemar </li></ul><ul><li>Varietat: administració, finances, comerç, cultura i oci, salut, educació, neteja, comunicacions, etc. </li></ul><ul><li>Sector quaternari: investigació, alta tecnologia, telecomunicacions, etc. </li></ul>
 9. 9. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>Classificació: </li></ul><ul><li>De consum final (restauració, perruqueria, etc) </li></ul><ul><li>Orientats a empreses </li></ul><ul><li>Serveis públics </li></ul><ul><li>Serveis estancats (poc creixement de la productivitat) </li></ul><ul><li>Serveis progressius (comunicacions) </li></ul>
 10. 10. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>1.2. El creixement de la demanda de serveis </li></ul><ul><li>1.3. Indicadors per a l’estudi del sector serveis </li></ul><ul><li>1.4. Distribució dels serveis al territori espanyol </li></ul>
 11. 11. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.2. El creixement de la demanda de serveis </li></ul><ul><li>A mesura que un país millora la seva renda, la demanda de serveis va augmentant, tant públics com privats. </li></ul><ul><li>Estat del benestar: Conjunt de serveis públics que disposen els habitants dels països avançats, com són la sanitat, l’educació, les pensions i l’assistència social. </li></ul><ul><li>Llei de Wagner: Com més ric és un país més gran en proporció es fa el sector públic. </li></ul>
 12. 12. 7. Els serveis
 13. 13. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>1.2. El creixement de la demanda de serveis </li></ul><ul><li>1.3. Indicadors per a l’estudi del sector serveis </li></ul><ul><li>1.4. Distribució dels serveis al territori espanyol </li></ul>
 14. 14. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.3. Indicadors per a l’estudi del sector serveis </li></ul><ul><li>- Percentatge del sector serveis respecte al PIB </li></ul><ul><li>Percentatge d’ocupats en el sector serveis </li></ul>
 15. 15. 7. Els serveis
 16. 16. 7. Els serveis
 17. 17. 7. Els serveis
 18. 18. 7. Els serveis <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.1. El sector terciari o serveis </li></ul><ul><li>1.2. El creixement de la demanda de serveis </li></ul><ul><li>1.3. Indicadors per a l’estudi del sector serveis </li></ul><ul><li>1.4. Distribució dels serveis al territori espanyol </li></ul>
 19. 19. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>Heterogeneïtat i distribució territorial dels serveis </li></ul><ul><li>1.4. Distribució dels serveis al territori espanyol </li></ul><ul><li>Es localitzen a les grans ciutats, on hi ha activitat industrial i a les àrees turístiques. </li></ul>
 20. 20. 7. Els serveis
 21. 21. 7. Els serveis. El turisme 2. La terciarització de l’economia i la societat del benestar 2.1. Els serveis en la societat del benestar L’Administració Pública L’educació La sanitat
 22. 22. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>2. La terciarització de l’economia i la societat del benestar </li></ul><ul><li>2.1. Els serveis en la societat del benestar </li></ul><ul><li>L’Administració Pública </li></ul><ul><li>A Espanya hi ha tres nivells: </li></ul><ul><li>Administració General de l’Estat </li></ul><ul><li>Administració Autonòmica </li></ul><ul><li>Administració Local </li></ul>
 23. 23. 7. Els serveis
 24. 24. 7. Els serveis. El turisme 2. La terciarització de l’economia i la societat del benestar 2.1. Els serveis en la societat del benestar L’educació Educació obligatòria Educació postobligatòria
 25. 25. 7. Els serveis
 26. 26. 7. Els serveis
 27. 27. 7. Els serveis. El turisme 3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme 3.1. La importància del turisme 3.2. Espanya, una potència turística 3.3. Impacte social i econòmic del turisme 3.4. Turisme nacional i mobilitat temporal 3.5. El turisme i el seu impacte sobre el paisatge 3.6. Noves polítiques per al desenvolupament del turisme OMT
 28. 28. 7. Els serveis. El turisme 3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme 3.1. La importància del turisme Des de la segona meitat del segle XX el turisme ha esdevingut un fenomen de masses. Abans el turisme era una activitat reservada a l’elit. Definició: el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual, per un període superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no sigui el d'una activitat remunerada. Tant els turistes com els excursionistes són visitants, però en el primer cas es realitza una pernoctació, mentre que en el segon cas l'estada és inferior a un dia.
 29. 29. 7. Els serveis. El turisme IET(INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS)
 30. 30. 7. Els serveis. El turisme 3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme 3.1. La importància del turisme 3.2. Espanya, una potència turística 3.3. Impacte social i econòmic del turisme 3.4. Turisme nacional i mobilitat temporal 3.5. El turisme i el seu impacte sobre el paisatge 3.6. Noves polítiques per al desenvolupament del turisme
 31. 31. 7. Els serveis. El turisme 3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme 3.2. Espanya, una potència turística
 32. 32. 7. Els serveis. El turisme 3.2. Espanya, una potència turística
 33. 33. 7. Els serveis. El turisme
 34. 34. 7. Els serveis. El turisme
 35. 35. 7. Els serveis. El turisme
 36. 36. 7. Els serveis. El turisme
 37. 37. 7. Els serveis. El turisme
 38. 38. 7. Els serveis. El turisme
 39. 39. 7. Els serveis. El turisme
 40. 40. 7. Els serveis. El turisme
 41. 41. 7. Els serveis. El turisme
 42. 42. 7. Els serveis. El turisme
 43. 43. 7. Els serveis. El turisme
 44. 44. 7. Els serveis. El turisme
 45. 45. 7. Els serveis. El turisme 3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme 3.1. La importància del turisme 3.2. Espanya, una potència turística 3.3. Impacte social i econòmic del turisme 3.4. Turisme nacional i mobilitat temporal 3.5. El turisme i el seu impacte sobre el paisatge 3.6. Noves polítiques per al desenvolupament del turisme
 46. 46. 7. Els serveis. El turisme <ul><li>3. Els serveis relacionats amb el temps lliure. El turisme </li></ul><ul><li>3.6. Noves polítiques per al desenvolupament del turisme </li></ul><ul><li>La crisi actual ha fet replantejar les polítiques turístiques </li></ul><ul><li>- Turisme de sol i platja: Millora de la qualitat </li></ul><ul><li>Turisme cultural i de ciutat: Aprofitar el patrimoni cultural </li></ul><ul><li>Turisme esportiu: Millora de les infraestructures </li></ul>
 47. 47. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.1. Les activitats terciàries a Catalunya 4.2. Els serveis socials 4.3. El turisme a Catalunya
 48. 48. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 6,70% 13.869 Impostos nets s/productes 65,96% 136.516 Serveis 9,05% 18.727 Construcció 17,43% 36.071 Indústria i Energia 0,86% 1.783 Agricultura 100,00% 206.966 PIB pm % 2009     Base 2000. Oferta. Milions d'euros Catalunya. 2009 Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents
 49. 49. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya
 50. 50. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 100,00%   Font: Idescat. 67,03% 2.242,3 Serveis 10,21% 341,7 Construcció 21,42% 716,5 Indústria i Energia 1,34% 44,9 Agricultura 100,00% 3.345,4 Total   2007     Milers Catalunya. 2007 Llocs de treball. Assalariats. Base 2000.     Font: INE. 68,40% 12.710,1 Serveis 12,72% 2.362,9 Construcció 16,21% 3.013,0 Indústria i Energia 2,67% 495,7 Agricultura 100,00% 18.581,7 Total   2007     Milers Espanya. 2007 Llocs de treball. Assalariats. Base 2000.
 51. 51. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya
 52. 52. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.1. Les activitats terciàries a Catalunya 4.2. Els serveis socials 4.3. El turisme a Catalunya
 53. 53. 7. Els serveis. El turisme
 54. 54. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.1. Les activitats terciàries a Catalunya 4.2. Els serveis socials 4.3. El turisme a Catalunya
 55. 55. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.2. Els serveis socials. La sanitat
 56. 56. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.2. Els serveis socials. La sanitat     Institut d'Estadística de Catalunya Font: Col·legis Oficials de Metges, Odontòlegs i Estomatòlegs, Farmacèutics i Diplomats en Infermeria de Catalunya   182 747 1759 205   d'infermeria farmacèutic estomatòleg metge   titulat   odontòleg i     Habitants per Habitants per Habitants per Habitants per   Catalunya. 2008.     Taxes de professionals de la salut
 57. 57. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.2. Els serveis socials. La sanitat PRESSUPOSTOS 2010 GENERALITAT DE CATALUNYA
 58. 58. 7. Els serveis. El turisme PRESSUPOSTOS 2010 GENERALITAT DE CATALUNYA
 59. 59. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya
 60. 60. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.1. Les activitats terciàries a Catalunya 4.2. Els serveis socials 4.3. El turisme a Catalunya
 61. 61. 7. Els serveis. El turisme 4. El sector dels serveis a Catalunya 4.3. El turisme a Catalunya Observatori de Turisme

×