Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. noiembrie 2018

17 views

Published on

Raportul activitatilor derulate in luna noiembrie, 2018, in cadrul proiectului Erasmus+, ”Once upon a time...the SEA”

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3. noiembrie 2018

  1. 1. PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS + ACŢIUNEA KA2 - DOMENIUL EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR NUMĂR DE REFERINŢĂ: 2018-1-RO01-KA229-049131_1 Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care vor fi folosite informaţiile conţinute. RAPORT DE ACTIVITATE NOIEMBRIE, 2018
  2. 2. Tematica proiectului a continuat să fie inclusă în curriculumul şcolar, fiind abordată integrat la discipline ca: Arte, Tehnologie, Muzică, Ştiințe, Istorie, Geografie, Biologie, Matematică, TIC, Limba română, Limba engleză şi săptămânal, la cursul opțional ”Marea, de la legendă la artă”, derulat cu elevii claselor a V-a. Cunoştințele acumulate referitoare la mediul marin, au stat la baza rezolvării unor sarcini cuprinse în fişe de lucru şi a realizării unor panouri expoziționale cu obiecte decorative, desene, colaje şi machete. Scenariile didactice atât ale profesorilor români, cât şi ale colegilor lor din şcolile partenere au fost inserate într-un Ghid metodic, care prin postarea lui în mediul online, poate constitui o sursă importantă şi atractivă de informaţii pentru toți cei care doresc să abordeze în activitățile cu elevii teme legate de biodiversitatea mediului marin.
  3. 3. O realizare remarcabilă o reprezintă un minidicţionar ilustrat, multilingv, despre flora şi fauna mediului marin, completat cu un miniatlas purtând titlul, THE WORLD WITHIN, în format ebook dar şi letric. Dicţionarul, pentru care s- a utlizat https://vocaroo.com/ , permite audiţia în engleză, română, italiană, portugheză, spaniolă şi catalană a 82 de nume de animale şi plante din mediul marin. Miniatlasul, în paginile căruia este descrisă fiecare vieţuitoare în parte, poate fi lecturat în limba engleză prin utlizarea aplicaţiei https://bookcreator.com/ https://twinspace.etwinning.net/71077/pages/page/435194 https://read.bookcreator.com/1cZxdNbLrfTUxmnQVKpn96xxHfZ2/xaFeoU96Tnq-TtP6sOAZ9A

×