Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academic Work- Junnusta johtajaksi

294 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Academic Work- Junnusta johtajaksi

 1. 1. JUNNUSTA JOHTAJAKSI STEFAN HEINRICHS 23.1.2014
 2. 2. ESIMIEHEKSI? JOHTAJAKSI ?
 3. 3. MITÄ MENESTYMINEN VAATII? 1. Omat valinnat 2. Oikea asenne 3. Kovaa työtä
 4. 4. OMAT VALINNAT  Mikä minua oikeasti inspiroi?  Mistä saan onnistumisen tunteita?  Mitä haluan opiskella? Miksi?  Mitä opiskelun / työn ohella voin itse oppia?  Teenkö työtä opiskelun ohella?
 5. 5. OPISKELUAIKAINEN TYÖSSÄKÄYNTI J SEN VAIKUTUKSET (TEM) Lähde: Tutkimus TEM- sivuilla
 6. 6. Opintojen ohella työtä tehneet henkilöt ovat valmistumisensa jälkeen työmarkkinoilla selvästi paremmassa asemassa kuin kokonaan opiskeluun keskittyneet ja vähäisen työkokemuksen turvin työelämään siirtyneet korkeakoulutetut
 7. 7. Myönteiset vaikutukset näkyvät korkeampina tuloina ja pienempänä työttömyysriskinä Opiskeluaikaisesta työnteosta on etua varsinkin silloin kun se on liittynyt omaan opintoalaan
 8. 8. Parhaimmilla arvosanoilla valmistuneet nuoret, jotka eivät olleet tehneet opintojen ohella lainkaan töitä, sijoittuivat tutkimuksen mukaan heikoimpaan tulotasoon ja heillä oli korkeimmat työttömyysluvut
 9. 9. MIKSI KANNATTAA TEHDÄ TÖITÄ OPINTOJEN OHELLA?  Ammattitaito ja osaamisen kehittyy (teoria vs. soveltaminen)  Helpompi saada työpaikka tulevaisuudessa  Oman alan työkokemuksen karttuminen  Opiskelumotivaation lisääntyminen  Työuran kehityksen nopeuttaminen
 10. 10. MITEN YRITYKSET NÄKEVÄT OPISKELIJATYÖVOIMAN HYÖDYT?
 11. 11. Opiskelijatyövoima nähdään yrityksissä joustavana, edullisena ja muuta yrityksen henkilöstöä täydentävänä työvoimana
 12. 12. Kysyttäessä yrityksiltä miksi he palkkaavat opiskelijoita, usein nousee esiin tulevaisuusorientaatio: nuorista odotetaan kasvavan tulevaisuuden tekijöitä. Toisaalta yritykset ”testaavat” nuoria tulevaisuutta varten ja toisaalta rakentavat omaa yrityskuvaansa nuorten silmissä.
 13. 13. ”MINULLA ON VAADITTU OSAAMINEN - MIKSI EN SAA TÖITÄ?”
 14. 14. ASENNE RATKAISEE!
 15. 15. MUTTA MIKÄ ASENNE?  Vahva halu tehdä kyseistä työtä  Nöyryys ja kärsivällisyys (tehtävät, palkka, kehitys)  Oma-aloitteinen/ itseohjautuva / aktiivinen Menestyminen vaatii kovaa työtä!
 16. 16. ASETA TAVOITTEET SUUNNITTELE TOIMI!
 17. 17. ASETA TAVOITTEET Specific Measurable Attainable Realistic Timely
 18. 18. SUUNNITTELE  10 % suunnitteluaikaa säästää jopa 90 % asiaan käytetystä ajasta  Listaa paperille kaikki tehtävät asiat
 19. 19. TOIMI  Ready – Fire – Aim  Tee jotain tavoitteitesi eteen joka päivä
 20. 20. VASTUU  Omasta työstä  Omasta kehityksestä  Yrityksen tulevaisuudesta
 21. 21. LÖYDÄ UNELMADUUNISI: WWW.ACADEMICWORK.FI

×