Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Srbijanski Press: Draža Mihailović. Tko nas bre zavadi?

543 views

Published on

  • Be the first to like this

Srbijanski Press: Draža Mihailović. Tko nas bre zavadi?

  1. 1. VESTI DANA: KRAJ NEPRAVDE DUGE 66 GODINA GENERAL JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI DRAŽA MIHAILOVIĆ BIĆE REHABILITOVAN 23. MARTA Vreme za istinu o ñeneraluPut ka životu: Njegova rehabilitacija ima mnogostruka značenja. Poslerehabilitacije kneza Pavla, ova ñeneralova znači da je Srbija izabrala putka istini, put ka životu, kaže istoričar Miodrag Janković. Viši sud u Beogradu doneo odluku o rehabilitacijiVioleta NedeljkovićBeograd, 12.03.2012. General Dragoljub Draža Mihailović biće konačno rehabilitovan upostupku koji je zakazan za 23. mart u 10 časova u Višem sudu u Beogradu,saznaje Press. Nakon rehabilitacije generala Jugoslovenske vojske u otadžbini DražeMihailovića, koji je streljan 17. jula 1946. jer ga je vojni sud proglasio krivim zaizdaju i ratne zločine, u Srbiji više ništa neće biti isto, slažu se sagovorniciPressa.
  2. 2. Istoričar Miodrag Janković kaže za Press da rehabilitacija Mihailovićaima ogroman značaj za srpski narod i da pokazuje da je Srbija izabrala put kaistini. Tragična ličnost - Junak bez groba, najtragičnija ličnost novije srpske istorije, ñeneralDragoljub Mihailović predstavlja i oličenje naše srpske nesreće. Njegovarehabilitacija ima mnogostruka značenja. Posle rehabilitacije kneza Pavla, ovañeneralova znači da je Srbija izabrala put ka istini, put ka životu. Nošennajplemenitijom ljubavlju za Srbiju, ñeneral je sebe prineo na oltar otadžbine. Ikao što su Srbiju izdali tobožnji saveznici i jugoslovenska vlada izbegla uLondon, tako su i njega izdale te političke primadone, da bi ga napokon izdao injegov kralj, pozvavši ga da se priključi Josipu Brozu. Osuñen je u političkomprocesu, pravoj lakrdiji sudstva, ubijen i posle godinama satanizovan, izmeñuostalog izjednačavan sa Pavelićem! Sudili su mu i preko njega sudili srpskomnarodu, tome malome nacionu koji još uvek raña svetitelje. Grob junaka je usrcu živih, tako će sad ñeneral biti u našim srcima, gde nema laži, izdaje,sramote... Istoričar i književnik Predrag Ostojić kaže za Press da će rehabilitacijomDraže Mihailovića biti ispravljena velika istorijska i ljudska nepravda. - Dražina rehabilitacija trebalo je da usledi mnogo ranije. GeneralMihailović je za ceo svet bio simbol otpora protiv okupatora. Ono što sukomunisti uradili nastojeći da ga prikažu u sasvim drugačijem svetlu nije mogloda poništi njegovo delo koje je srpski narod nosio u srcima. Dan kada DražaMihailović bude rehabilitovan biće dan kada se Srbija konačno vratila svojimkorenima. Takoñe, taj dan će predstavljati značajan korak ka pomirenju meñuSrbima - smatra Ostojić. Istoričar Jovan Pejin smatra da je rehabilitacija Draže Mihailovića poslepriznanja statusa boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini još jedan značajankorak ka novoj državnoj politici Srbije. Srpska državna ideja - To znači da političke partije treba da promene programe i usklade ih sadugo odbacivanom i jugoslovenstvom potiskivanom srpskom državnom idejom.Da održe mini kongrese i donesu mere radi odbacivanja nametnutihkroatokomunističkih rešenja jer je to važno za opstanak srpskog naroda u celini,a ne samo u Srbiji. Takoñe, rehabilitacija Draže Mihajlovića znači preuzimanjekoraka da se podele koje nam je nametnuo taj isti kroatokomunistički vrh i kojejoš postoje konačno ponište - ističe Pejin. Mada se tačan broj žrtava političkog i ideološkog progona za vreme iposle Drugog svetskog rata još utvrñuje, u srpskim sudovima trenutno ima oko1.000 zahteva za rehabilitaciju. Većinu su potpisali naslednici. Ipak, ima i onih
  3. 3. postupaka u kojima sudije pažljivo mere svaku reč zbog uloga koje su znameniteličnosti čija se rehabilitacija traži imale na našoj istorijskoj sceni. Istoričar Veljko ðurić Mišina kaže da je o Draži Mihailoviću za proteklih66 godina napisano dovoljno naučnoistraživačkih radova na srpskom,nemačkom i engleskom jeziku. - Za onog ko je pročitao makar deo ti radova nema velikih tajni oMihailovićevoj biografiji. Doduše, ima još nekoliko dogañaja koji su nedovoljnorazrešeni odnosno rekonstruisani, kao što su uloga Britanaca u njegovomhapšenju i gde mu je grob. Svoju tragiku i sudbinu pokreta Mihailović jeobjasnio pri kraju odbrane na suñenju rečima da se nije snašao u svetskomvrtlogu u kome su posebno mesto imale obaveštajne igre oko njega. Mihailovićje, gledajući sa istorijske distance, tragični gubitnik koji se nije snašao u teškimvremenima. A mi Srbi volimo gubitnike i tragičare - smatra naš sagovornik. Rehabilitovani: - Knez Pavle - Dragiša Cvetković - Slobodan Jovanović - Momčilo Ninčić - Žanka Stokić - Borislav Pekić - Dragoslav Mihailović Još čekaju rehabilitaciju: - General Draža Mihailović - Milan Nedić - Milan Antić - Milovan ðilas Vuk: Rehabilitacija istorijske istine Predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković kaže za Press da birehabilitacija generala Draže Mihailovića značila rehabilitaciju istorijske istine: - A istorijska istina glasi - da Srbija u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbininije imala saradnika okupatora, već prvog antifašističkog gerilca u Evropi. KORENI Dan kada Draža Mihailović bude rehabilitovan biće dan kada se Srbijakonačno vratila svojim korenima. Predrag Ostojić, istoričarIMPRESSUM: PRESSwww.pressonline.rs
  4. 4. Osnivač i izdavač: PRESS DNEVNE NOVINE d.o.o.Albanske spomenice 12/2,11000 BEOGRADDirektor: Nenad LazićGlavni i odgovorni urednik svih izdanja: ðoko KesićGlavni i odgovorni urednik: Veljko LalićTelefon: 011/333-5000;Faks: 011/333-5017;Email: redakcija@novinepress.rs;npcredakcija@gmail.comAdresa: Hajduk Veljkov venac 4,Štampa: PPG štamparija PRESS (srpske novine broj 1), god. VI, br. 2.224, str. 4-5, Beograd, 12.marta 2012. (Jučerašnji broj PRESS-a štampan je u 109.367 primeraka)

×