Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sabor u topuskom_1944_izvod

819 views

Published on

Cijela knjiga: http://www.scribd.com/doc/98077339/Sabor-u-Topuskom-1944

Malo povijesti uz komemoraciju hrvatske borbe za neovisnu državu: 8. travnja u Bjelovaru narod aklamacijom proglašuje NDH, a 10. travnja to čine predstavnici ustaškog pokreta u Zagrebu. Budući da se u povijesti mnogo laže potrebno je vidjeti koliko su Hrvati podržavali komuniste. Sami dokumenti komunističkog sabora u Topuskom 9. svibnja 1944. pokazuju da su partizani imali oko 100.000 pripadnika, od čega su večinu činili domaći Srbi. Na Bleiburgu je zarobljeno i pogubljeno oko 300.000 hrvatskih vojnika, što znači da se u Hrvatskoj nije vodio građanski rat već rat pobunjenih skupina Srba i lokalnih komunista u ukupnom odnosu 75% prema 25%. Uostalom, izvucite zaključke iz komunističkih dokumenata:
Sramotna propaganda komunista: 1. Hebrang je bio za Jugoslaviju a ne za Sovjetsku Hrvatsku (otkrivena je laž) 2. NDH je imala predominaciju na svom teritoriju 1944. 3. "Saveznici" Hrvatsku poklanjaju komunistima - zaključak iz dokumenata!

Published in: Education
  • Be the first to like this

×