Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Namjerno iskrivljavanje povijesti

660 views

Published on

Jedan prilog iz Knjige akademika mirka Vidovića: kako se stvaralo "Slavenstvo", drugi dio, nakon starog Bizanta!

Published in: Education
  • Be the first to like this

Namjerno iskrivljavanje povijesti

  1. 1. NAMJERNO ISKRIVLJAVANJE POVIJESTIPLAN JE ZA LOŠU BUDUĆNOSTAnamneza povijesne amnezijeU vrijeme promjena u strukturama i suodnosima europskih imperijalističkih previranja, poduplivom laiciziranja znanosti i relativiziranja podataka iz stvarnosti svijeta, a osobito impaktaVoltaire-ove odulje knjige „Le siecle de Louis XIV“ i posebno Voltaireove „Philosophie delhistoire“ (objavljenu 1765.), a što se tiče Germana, Rusije i susjednih joj vojnih velesila,nastala je i svojevrsna filozofija povijesti, i u Prusiji, i u Austriji i u Rusiji.Uz tradicionalno rivalstvo oko naslijeña na prijestolu Svetog rimskog carstva (koje suFrancuzi nazivali Sveto germansko carstvo), pruski pridvorica Gottfried Hereder (*1744 -+1804) je u svom djelu „La philosophie de lHistoire de Voltaire“ (1774) razradio oštrukritiku filozofskog pokreta u Francuskoj (Siecle des lumiere) u kojoj se je osupnuo na idejuorientalnog despotizma i kolonijalne politike europskog zapada. Svijestan da je germanskazajedenica nedovoljno osviješćena i koherentna, Herder je izrazio nadu da bi i Germani mogliimati svog Napoleona, a zatim je – više da potakne Germane na samosvijest – izišao s idejom„slavenskog mesijanizma“. Superiornosti slavenske rase i dominantne sudbine Rusije iruske dvorske politike. Amplifikacijom impresionirati svoje i poptaknuti ih na natjecanje sdrugima…Sve je to s bar jednim okom pratio i savjet Habsburškog dvora koji je podjednako bio naodstojanju i Francuske, i ruske a i pruske sile. A što se tiče slavjanstva i mogućnosti da svimtim Slavenima (zajednica jezika sličnih ruskom jeziku) Rusi postanu leader i pretvoripanslavizam u bojovnu doktrinu širenja Ruskog Carstva, austrijski dvorski manipulator GrofJoseph Hammer-Purgstell našao je načina da zavrgne kolegijalni odnos sa svojim ruskimpendantom Grofom N. de Rumontzoff-om, tajnikom Ruskog Cara.Hammer-Purgstell je počeo slati posebnu vrstu dopisa svom ruskom sugovornikuRumontzoffu sa povijesnom tematikom. Ta korespondencija trajala je od 1816 do 1825.Pismo za pismom, nakupilo se je tih povijesnih interpretacija za cijelu jednu knjigu. Dao ječak i naslov toj budućoj knjizi: „Sur les origines russes“.Ruski carski dvor je jedini bio ovlašten da prihvati tiskanje te knjige. Na odobrenje Cara,svojevrsni nchil obstat službeno je potpisao „Cenzor statskij sovetnik Anastasevič“. Tučitamo: „Pečatać pozvoliaetsia! S tem čto by po napečatanii do vypuska na tipografiupredstavlenno bylo v glavnyj cenzorskij komitet sem egzemplarov sei knigi dlia prepovoždeniikuda sleduet na osnovam uzakonenij. Sanktpetersburg, 04,07.1827“.Tako sastavljanu i za tisak odobrenu knjigu od 132 stranice, izdala je Imperijalnaakademija znanosti. Knjiga je izišla iz tiska 1827. Jedan od rijetkih sačuvanih primjerakanašao se ne na Sveučilištu .u Oxfordu i za Internet je digitaliziran dne 02,02,2009. I ta knjigapredstavlja pravi obrazac manipulacije povijesnim podacima u strateške pa i u političke svrhe.Očito perući ruke, toj knjizi je napisao predgovor, očito carski, cenzor u Beču, Frahn. Tko juje kome podvalio?U toj knjizi u proizvoljnom slijedu citata, iznesene su razne tvrdnje i druga mišljenja izorientalnih izvora – od Prusije, preko Turske do Persije, uz podrobnu brigu o tome da se na
  2. 2. temelju tih podataka dokaže da su Slaveni nešto sasvim drugo po podrijetlu nego li Rusi.Ukratko – citati iz orientalnih izvora pokazuju da su ti Slaveni po podrijetlu Turkmeniodnosno ono što mi nazivamo Tatari, dok su Rusi uglavnom germanskog podrijetla.Navedimo neke od tih tvrdnji:„Ti Slaveni na istoku su zapravo Herodotovi ΣΑΚΑΙ, koji se u Firdusijevom epu„Shakhname“ nazivaju SAKALIB, koje Herodot nazva takoñer i ΣΚΙΤΑΙ. , a koje Menander(grčki dramatičar Μενανδροσ - 342 + -291) nazva jednistavno – Turanci.„Sakalib se nalaze posvuda , kod Mirhouda, svrstani u turska plemena u povijesnici Orienta…Gatterer je bez sumnje bio u pravu da naziv Salveni dolazi iz naziva Σκολοτοι takoñer kodHerodota. ΣΑΚΑΛΙΒ je množina od jednine ΣΑΚΛΟΒ…N.B. Persijski naziv Sakalib u odnosu na grčki naziv Σακλοβ – ukazuje i nato, da se ugrčkom slovo B može čitati i kao slovo B (a ne samo V).„SAKALIB su obitovali u krajevima koji su petnaest dana hoda udaljeni odPETZINEGUES-a, u velikim šumskim prostranstvima. Većinom su obožavatelji vatre,uzgajaju proso i piju medovinu. Svog voñu nazivaju SIRUTAV alias SERBETAV, a svogvelikog vojnog zapovjednika nazivaju SUBAH (Subaša?, op. M.V.).„Slaveni i Rusi žive u postojano mirnim odnosima i u odnosu naTurke iz plemena Mahrika…„Osmo pleme Turaka poznata je po imenu SLAVES * (Ukrajinci?) i prema Pečenegima suudaljeni petnaestak dana hoda.Tatari na jugu Ukraine posebno na Krimu„Deveto pleme su RUSSI koji žive na jednom (polu)otoku dugo i široko trideset dana hoda(Krim?, op. M.V.). Zemlja im je šumogorna i opkoljena je morem. Slaba im je trgovinskarazmjena pa žive uglavnom od pljačke i otimačine – vještinom mača.„Slaveni zvani SAKALIB su tursko pučanstvo čija zemlja je duga i široka dva mjesecahoda“.PANSLAVIZAM JE IZMIŠLJOTINA STRATEGA
  3. 3. Uzmemo li ovu pseudopovijesnu intoksikaciju bečkih stratega manipulatora i usporedimo li jes nasilnim zakonitim gušenjem Ilirstva u našim krajevima, vidjet ćemo točno bar slijedećeciljeve: Osporiti silom zakona Dinarcima da se smatraju potomcima Ilira, prisiliti ih dasebe prikazuju kao Slavenska plemena, relativizirati odnos Rusa i Slavena i učiniti prostoragermanskom Drang nach Osten: preko Podunavlja i Balkana do Carigrada, a na sjeveruženidbenim dvorskim spletkama Ruse naviknuti da su germanskog podrijetla, pa ondazajedno potisnuti Sklabenoe, kao turske doseljenike u Europski istočni sektor i sve objedinitipod jednu carsku, Habsburšku krunu.Pripisuje se Goebbelsu ona uzrečica: „Kad se laž dugo ponavlja, onda pna postane istina“.Tako je i sa slavenstvom a osobito s panslavizmom.Da nije moderne genetike, odnosno ljudskog haplotipa, teško bi u historiografiji,antropologiji i etnologiji bilo razlučiti zrnje od pljeve.Šta je to zapravo panslavizam i tko su uistinu Slaveni?Sjetimo se da je Cristoforo Colombo pošao prko Atlantika, s oko 90 mornara na tri jedrenjaka,koncem 15 st. za račun Španjolskog dvora, sa zadatkom da otkrije najkraći put do Indije,ploveći, ne prema istoku, nego prema Zapadu. Kad je ugledao – ploveći prema Zapadu – prveobrise nepoznate obale, bio je uvjeren da je došao do Indije. Tako je zatečeno pučanstvo natom novom tlu nazvano – Indijancima.Taj naziv američkih uroñenika ostao je nepromijenjen inakon što su otkrivene sve obale obiju Amerika – svo tamošnje stanovnistvo, koje se jesastojalo od niza naroda, stavljeno je pod zajedničko nazivlje – Indijanci. NOTA: Da su, npr. otkrivači Amerike tu rasu i civlizaciju nazvali – Amerikanci i da su uzeliu obzir da se i oni dijele u različite civilizacijske skupine, ne bi, pod motivacijom suzbijanjaodržanja posebnosti, bili potamanjeni pripadnici mnogih Amerikanaca i do istrebljenja.Opasno je razne ljudske skupine trpati nekritički, šarlatanski pa i zlonamjerno u isti koš pa ihonda zbijati na minimum vitalnog prostora sve do – rezervata. Nijekanjem posebnostiuroñenika i otimanjem njihove zemlje pod navedenom motivacijom naziva se jednostavnogenocid.Otprilike takva sudbina je bila rezervirana nizu jadransko-podunavskih, karpatskih pa inadkarpatskih naroda koje su svi skljukani u luñačku košulji slavenstva bili osuñeni napotiskivanje na Turansku visoravan i tu prepušteni – onima istočno i južno od njih.No, buñenjem prisebnosti i strpljivim proučavanjem istinskie povijesti tih naroda, a posebnona širinama Panonije kao zemlje Ilira (prema Pliniju Starijem, Strabonu itd.), svi ti osvajačkiplanovi su propali jer – šta nije logično ne može proći na ispitu budućnosti.Prema Prokopiju i Konstantinu Porphyrogenetu, Σκλαβενοι su opustošili istočni dio Balkana,a usput poharali i zapadni dio Balkana. No, budući da su Σερβι došli na jug kaoΣκλαβενοι zajedno s Avarima, a da su Βελοχρϖβατοι sišli na jug, u povodu sporazuma sbasileisom Heraklijem, i iz Dioklecijanovih Panonskih dijaceza, posebno iz Dalmacije ijužnog Ilirka protjerali Avare i Σκλαβενοι−e, došlo je do fiksiranja jednih i drugih upovijesno poznatim krajevima: Σκλαβενοι su manjim dijelom prešli na stranu Bizanta i
  4. 4. dobili pravo da se ukorjene na područjima zapadno od Carigrada, a Βελοχροβατοι suuspostavili vojnu i političku kontrolu na prostorima Dioklecijanovih Panonskih dijaceza.S obzirom na nikad ne sreñene odnose izmeñu Serba na istoku i Bielohorvata na Zapadu, činise da tu treba tražiti začetke spornih odnosa meñu tim dvjema državotvornim populacijama ido dana današnjega: na zapadu je opstala obrambena strategija, a na istoku pak – navalna iosvajačka.SAPIENTI SAT!*Les Tatares (ou, deforme, Tartares) est un nom collectif donne a des peuples turcs dEurope orientale et dAsie. La plupart des Tatarsvivent au centre et au sud de la Russie, en Ukraine, en Bulgarie, en Chine, au Kazakhstan, en Roumanie, en Turquie, et en Ouzbekistan.(v.Google: Les Tatars-Tartars de Crimee.

×