Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hrvatsko podrijetlo Hrvata

5,589 views

Published on

Sve najvažnije što niste znali o Hrvatima ovdje se dokumentirano nalazi na jednom mjestu:

Published in: Education
 • @VukainVlaisavljevi Kao prvo vi Srbi ste jedna primitivna zaostala bagra i kao takvi se prvo učite od kulturnih naroda pristojnosti, a tek nakon što postanete ponizni možete početi učiti povijest kulturnih naroda. Kao zaostao i zao narod vi nikada ne ćete doći do istine. O nama Hrvatima kao primarnom narodu napisane su znanstvene rasprave u Indiji, Americi, Rusiji, Ukrajini i nismo mi bili prvi koji smo saznali za svoje podrijetlo. Iran i danas na svome području ima regiju Hrvatska, a Afganistanci imaju grad Herat, koji je povezan sa Hrvatima. Definicija Afganistanaca za pojam 'Hrvat jest: 'Onaj koji je iselio iz Afganistana', a mi smo pokrivali granicu Irana i Afganistana. Iran Hrvate priznaje svojim ogrankom i u Teheranu Hrvati imaju vojni odjel 12 iranskih plemena pod Darijem i Kirom Velikim.
  Vi primitivna bagra četnička imate domete ispolitizirane razbojničke svijesti i nikada iz tog kruga ne ćete izići sve dok vas sam Bog ne zabije pod zemlju.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ma koja vaša istoraja, vaš jezik je Srpski, vaša kultura i običaji su Srpski, koju vi istoriju imate. Vaša istorija je ono šta vam je pra džedo podigo seljačku bunu seljačine jedne, to je vaša istorija !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @penelopa1 Pogledajte moju stranicu http://emilcic.exactpages.com/ pa izaberite. A mail pošaljite na
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Cijenjeni, kako bih mogla doći do vaših objava ili knjiga?
  unaprijed hvala
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hrvatsko podrijetlo Hrvata

 1. 1. HRVATSKO PODRIJETLO HRVATA(etnogeneza grč.- etno… + genesis - postanak = proces postajanja i razvitka nekog naroda)„Sudbina je malih naroda… da vrludaju između megalomanije i omalovažavanja svega onoga, što jenjihovo.“ Antun BaracEtnogeneza Etnogenetska istraživanja su multidisciplinarna. Ona obuhvaćaju izim antropogenetskih iagrobiološke dokaze, lingvistiku, klimatologiju, semantiku, kozmologiju, pomorstvo, komparativnu relogijuetnologiju, folkloristiku, arheoetnomuzikologiju itd. Prva znanstvena rasprava o predslavenskom podrijetluantičkih Hrvata je doktorska disertacija iz komparativne historiografije koju je prof.dr. Josip MIKOCZY-BLUMENTHAL (1734-1800) obranio god. 1797. na Kraljevskoj Akademiji (Sveučilištu) u Zagrebu. Nakon I.svj.rata ova disertacija je iz arhiva uklonjena i uništana kao i niz izvornih dokumenata o ranijoj hrvatskojpovijesti. Za protekla dva stoljeća više od 120 domaćih i stranih profesora, doktora i akademika objavili supreko 250 stručnih tekstova do 2000.g. Ova literatura je za obje bivše Jugoslavije bila zabranjena iprešućena. Nažalost, tako je i danas. Njegove je nalaze potom u 19. i 20. stoljeću proširio cijeli niz europskih i hrvatskih znanstvenika:prof. J. Sobolewski, dr. M. Vasmer, dr. J. Hauptmann, prof. M. Villard, prof. F. Ramovš, dr. K. Jiraček, dr. J.Strzygowsky, dr. N. Županič, dr. D. Mandić. Mnogi znanstvenici položili su svoje živote na oltar istine zbogpredslavenske povijesti antičkih Hrvata: Milan ŠUFLAY (1879-1931), dr. Kerubin ŠEGVIĆ (1867-1945), dr.Ivo PILAR (1899-1933) i prof Mihovil LOVRIĆ (1897-1976). Dugogodišnje logorske robije za vrijeme SFRJ sudoživjeli: prof. Mirko Vidović, Mato Marčinko i prof. Zlatko Tomičić. Prave temelje hrvatskoj etnogeni postavio je prof.dr. Stjepan Krizin Sakača (1890-1973) osnivač iprvi direktora Orijentalnog instituta pri Svetoj Stolici u Vatikanu (Isusovac koji je paralelno bio i člangrkokatoličke crkve - poznavao kršćanski istočni obred). Najveći autoritet za hrvatsku etnogenezu danas jedr. Andrija-Željko Lovrić s Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu. Od 08. Rujna 1993. godine u Zagrebu egzistira ZNANSTVENO DRUŠTVO ZA ISTARŽIVANJE PODRIJETLA HRVATA, nakon dvije godinenapornog rada i žestoke borbe sa svim mogućim i nemogućim preprekama. Prvi predsjednik društva je bio prof.dr. Nedjeljko Kujundžić. Počasnidoživotni predsjednik je bio ajademik Dr.Anton Bauer. Predsjednik upravnog odbora je bio dr. Stjepan Murgić a ostali članovi uprave su bili dr.Danko Benić, pokojni ing. Ivan Coch i Mijo Ćurić (iranolog). Predsjednik Znanstvenog savjeta je bio dr. Andrija-Željko Lovrić a ostali članovi bili suprof. Husein Kadić, dr. Mladen Rac i prof. Zlatko Tomičić. Društvo je aktivno a svoj doprinos radu društva su dali i prof.dr. Ivan Bjondić, mr.Krešimir Galin (arheo-etno-muzikolog), prof. Marijan Horvat, prof. Antun Abramović i pokojni dr. Marko Japundžić. Društvo je do danas bezikakve materijalne potpore i sustavno mu je onemogućen pristup javnim medijima.Sociološka definicija naroda Nacija kao povijesna pojava nastaje u 19.st. i oko njene definicije u sociologiji nema velikihprijepopra. Međutim, definiciju naroda oko koje je manje, više stvoren opći konsenzus u sociologiji daje
 2. 2. američki znanstvenik Anthony Smith tek 1986. godine. Prema toj definiciji: „Glavne odrednice etničkezajednice su: 1) kolektivno ime, 2) zajednički mit o podrijetlu? 3) zajednička povijest, 4) distinktivnazajednička kultura, 5) povezanost sa specifičnim teritorijem, 6) osjećaj solidarnosti. Srž etničnosti, prema Smithu, čini četvorokut (1) mitova, (2) pamćenja, (3) vrijednosti i (4) simbola. Ti suelementi bitni za političku mobilizaciju i za izgradnju nacije (ali i za postizanje grupnih ciljeva „nižeg“ redakao što su autonomijia i fedracija) i za kontinuitet (opstanak) etničke, a pogotovo etnonacionalnezajednice.“1 Vidimo da ova definicija isključuje jezik kao element identiteta naroda. Prof. K.M. Kolorova još davnih 50 i 60-tih zaključuje:“Procesi etnodeneze ne mogu se svoditiisključivo na lingvističke procese,… iako se samo po sebi razmije da je zajednički jezik važno obilježje svakeetničke skupine. ...lingvističke karakteristike određene etničke skupine ne moraju se podudarati spretpostavljenim antroploškim karakteristikama: ni jedne ni druge nisu statične ili nesposobne za daljnjirazvoj i pomjene“.2 Prof.dr. Dunja Rihtman-Auguštin posebno ističe mitsko-simbolički kompleks, koji se odnosi napodrijetlo etničke skupine i koji čini žarište identiteta skupine (1999.g.). 3Genetika Rezultati najnovijih genetičkih istraživanja, prvi put objavljeni 2000. godine, iz temelja su uzdrmalisociološku definiciju naroda jer su „mitsko“ zamjenili „egzaktnim znanstvenim istinama“. Dr. Zoe Rosser sgrupom od 87 genetičara godine 2000. u uglednom časopisu „American Journal of Human Genetics 67“,iznio rezultate istraživanja koji govore da zapadnoeuropski narodi Europske Unije većinom pripadajuzajedničkom genotipu Eu18. Istočno balto-slavenski narodi pripadaju tipu Eu19. Hrvatska većina od 71%pripada neslavenskom genotipu. Tip Eu19 najzastupljeniji je kod Mađara, čak 60%. Šveđani imaju tip Eu19u omjeru 31%, a Njemci samo 6%. Dr.Drago Primorac sa suradnicima je 2000.g. u prestižnom časopisu „Science“ objavio rezultateistraživanja njihovog tima. 45% Hrvata (u Hrvatskoj) nosi indoiranske gene s markerom Eu -7 (dinarski tip),a samo 29% sjevernih panonskih Hrvata pripadaju markeru Eu19. Ispod Save i Kupe marker Eu -7 jezastupljen sa 70-80%. Poslije Iraca to je najkonzistentnija genetska skupina u Europi. Ostatak Hrvata su10% iz zapadno-keltske grupe Eu18 i drugih manjinskih genotipova. Hrvatima genetski bliski narodi suTirenski otočani (Sardinija i Korzika), Gruzini, Sjeveroistočni Iranci, Tadžiki, Baluči u Pakistanu i ZapadniIndijci. Od velikih europskih naroda Hrvatima su genetski najbliži Njemci sa 39% Eu-7. Dr. P. Shen i dr. F.Wang 2000.god. pronašli su ključnu etnogenetsku informaciju Hrvata, nastalu našom mutacijom još upradoba mezolita, kao biokemijsku formulu prahrvatskih nukleotida: M170=A-C327 tgcttcacacaaatgcgttt.To je sigurno nezamjenjiva etnogenetska „putovnica“ hrvatskog naroda kroz prostor i vrijeme. Ovodokazuje da su Hrvati jedan od genetski najstarijih naroda u Euroaziji - starosti od najmanje 20-25000godina. Slučajno ili ne, prema kriterijima i zaključcima svjetskog Olimpijskog komiteta, najuspješniji športskidio planete je Split i njegovo šire okruženje.1 Prof.dr. Jospi Županov: „Etničnost i kultura: politika mobilizacije i opstanak“, „Kultura, etničnost, identitet“, Institut za migracije inarodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zbornik radova, Zagreb 1999, , str. 173, 174.2 „HISTORIJA ČOVJEČANSTVA“, Kulturni i naučni razvoj - STARI SVIJET, Naprijed Zagreb, 1966 / UNESCO 1963., str. 133.3 Prof.dr.Dunja Rhtman-Auguštin: „Kultura, etničnost , identitet“, Institut za migracije i narodnosti, Naklada jjesenski i Turk, Hrvatskosociološko društvo, Zbornik radova, Zagreb 1999, str. 184.
 3. 3. Dr. Borut Petrin iz Ljubljane objavio je rezultate svoje analize koja kaže da u Sloveniji ima 37%slavenskih markera Eu19, a 21% zapadnoeuropskog tipa Eu18, a ostalo su manje grupe. Dr. Sanja Glišić i dr. Dragan Alavantić iz Instituta Vinča biokemijski su potvrdili kod Srbijanaca: 49%altajsko-anatolski marker HG-2, tek 16% slavenski tip Eu19 (uglavnom u Vojvodini), 13% južni afrohamitskitip i ostale manje skupine. Srbima su genetski najbliži Bugari, Rumunji, Armenci, Turci itd. Vidimo da je kod Slovenaca zastupljen neslavenski gen 63%, Hrvata 71%, Srba 84%, Bugara 88%,Albanaca 90% itd. Iz genetičkih nalaza je očito da „Južni Slaveni“ zapravo niti ne postoje - već su heterogenikonglomerat neslavenskih naroda. Naprosto su ideološka izmišljotina. Tako je na „balkanu“ fiks-idejajužnoslavenstva u 20. st. pokosila na milijune nepotrebnih žrtava. Još su antropološke analize kostura izantičkih i srednjovjekovnih grobišta od Hrvatske do Srbije (Živko Mikić, 1984-1990 itd) pokazale da južno odSave i Kupe nema bioloških tragova tzv. „Velike seobe Slavena“ - nema genetskih Slavena (Samo u Sloveniji37% od ukupne populacije Slovenije, Slavoniji 29% od ukupne populacije Hrvatske i Vojvodini 16% odukupne populacije u Srbiji).Mitsko-simbolički kompleks u Hrvata U mitsko-simboličkom kompleksu daleko najvažnije mjesto zauzima ime naroda - HRVAT.Na pečatima i keramici iz Pakistana u praindijskom slikopisu otkrivena su 1999.g. najstarija vedska imenaprahrvatskih plemena HARAXVATI i HARAQUATI čak iz 31. i 33. stoljeća prije Krista (J.M Kenoyer i R.H.Meadow, The latest discoveries, Harappa news 1999). Potom je u veljači 2002.g. iz satelita, na dnu Indijskogoceana kod Bombaja nađen do sada najstariji grad Khavabat čija je starost, u lipnju iste godine,radiodatirana s C14 na čak 9500 godina tj. tisućljeće prije najranijeg Jerihona. Nastao je još u ledeno dobakada su obale bile puno niže nego danas. Vodeći autoritet indijske prapovijesti dr. S. Kalynaraman uznakovitom tekstu „Croats and Saraswats“ (www.hindunet.org) zaključuje da su ga podigli ranoarijiskisaraswaty - tj. neolitički Predhrvati od kojih potječe i etničko ime današnjih Hrvata: indijski Saraswaty -Haraxvati - Haraquati, iranski Harauwaty, azovski Horoathi, arijsko-huritski Huravat, asirski Arvat,akadsko-babilonski H(a)vat, aramejski Hruhati, hebrejski Horvot, iz I st. po Kr. (putopisac Izidor Haraški)Horohvat, latinski preoblik Arivates, Stari zavjet Hiviti/Hoviti itd. Taj prvobitni ranoarijski jezik, koji prethodi ranom sanskritu, se zove sarasvati jezik ili hrvatski jezik,preciznije ranohrvatski jezik (zanimljivo da je to „ikavica“) - istotoban sumeranskom i ranoegipatskomjeziku. Suvremeni Hindusi ne razumiju sanskrit - moraju ga učiti. Hrvatski čakavci razumiju 30-40% sanskrita.Time sva dosadašnja hrvatska etimologoja (određivanje podrijetla riječi) pada u vodu jer se pozivauglavnom na starogrčki i latinski od kojih je hrvatski jezik stariji tisuće godina. Neznam kako će „slavističkietimolozi“ objasniti činjenicu da se na sumeranskom jeziku planeta Pluton kaže Šupak. Za razliku od suvremenih jezika riječi u starim jezicima su obvezno imale i duhovna značenja. Nasanskritu Harawat znači (Hara - unutarnja Božja energija, wat - pleme, narod, klan) = Božji narod. Paralelnoznačenje se može naći i u nazivu Angkor Vat – Grad hram, Hara Vat = Božji hram. Saraswat znači ( Sara -
 4. 4. glava, glavni, vodeći, wat - pleme, narod, klan) = vrhovna društvana elita. Zanimljivo je da se grad Sarajevo,prije dolaska Turaka, zvao Sarajovasi = glavni grad, mjesto. 4 U drugim jezicima i kulturama ima i mnoga druga značenja. U Zendu jeziku Aveste, svetestaroiranske knjige, Harawaty znači „Čuvari voda“ (wat = voda). U rimskim spisima iz 3. i 2. st pr.Kr., uvremenu kada su Rimljani počeli prodirati u naš prostor, pominju se Horvati, u značenju „Brđani“, Gorštaci,„Highlanders“ (hor ili kur = vrh, špic, brdo). U svom životnom djelu „Vjera i nevjera“ Mijo Škvorc piše.“ Naša hrvatska pradomovina, visoravanHarahvatiša, poznavala je, kao i ostali dio Irana, značajnu religiju učitelja Zaratustre - Zoroastera. Zaratustraje u svojim planinama uočio dva počela svijeta: pozitivno, što ga je prozvao Ahura Mazda - „MudriGospodar“, i mračno počelo zla, „zloduh - Angra Mainyu - Ahriman“. Ahura Mazda stvoritelj je svijeta, izvordobrote, spasitelj sudbine. U njegovoj su službi visoki duhovi, njegova vječna pratnja i njegovi poslanici zavidljivi svijet. Uz njega nema drugih bogova, ni muških ni ženskih. Protiv njega djeluje samo Ahriman,kušajući iz svog mraka zamračiti i poništiti njegovo djelo. Ahura Mazda djeluje preko općeg načela „ashe“,što označuje red, istinu, pravičnost. Protiv reda se diže načelo nazvano „drug“, a znači „laž, neistina, zlo“.Božanski „besmrtni sveci“, nazvani „amesha spentas“, njih sedam, imaju zasebna svojstva, te moguintervenirati u zasebnim zgodama i slučajevima. Među njima se nalazi i Haurvat-at (Hrvat), koji zastupapoštenje. Ovi se duhovi bore na strani dobroga Ahura Mazde protiv Ahrimana i njegovih „daeve - demona“.Dok amesha spentas - dobri nebesnici zastupaju istinu, dobru volju, svetu pobožnost, izabranu vrhovnuvlast, blagost, poštenje i besmrtnost - daeve promiču opake misli i laži, loše vladanje, buntovništvo,razbludu i smrt. Svijet je uvijek u mučnoj napetosti između svetla i tame, dobra i zla. Kasnije se uvedoše ipomoćna božanstva (Mitra i Anahita).“ 5 To govori da je Zaratustrianizam bio stoljećima dominantna religijana mediteranu, prije pojave Kršćanstva (S.M.). Podrijetlo i značenje hrvatske trobojnice možemo naći u dobu Mitansko-Huritskog carstva u 3.i 2.tisućljeću pr.Kr. Ona označava najstarije staroarisko Sveto Trojstvo: - crvena je simbol Boga Oca - Barba-Dariki; - muški princip stvaralačke„Svete vatre“, označen i sa šestokrakom zvijezdom. Kod nas danas ime Darko, muškarac u zrelim godinama Barba. - bijeja je simbol Duha Svetoga - Pisanni-Nikkal; - simbolizira ga (Sv.)ptica, obično golub. Pisanni znači i šaren (svih boja = bjela), šarati, pisati. Kod nas i danas naš glagol pisati, naše pisanice itd. - plava je simbol Božice Majke, ujedno i Božice Ljubavi - Nina Sawuška; - ženski princip „Svete vode“, ponovnog rađanja, života, označen i s vodoravnim polumjesecom. Kod nas grad NiN, žensko ime Nina, rijeka Sava, Ime Savka itd. Njeno mjesto na trobjnici u doba kršćanstva zauzima Krist kao simbol „duhovnog“ rađanja. Dakle, kod nas hrvata kršćana danas, hrvatska trobojnica je istovremeno i simbol Križa - „ U imaOca i Sina i Duha Svetoga“. Ta staroarijska religija se zove „Luburistička religija“ jer su se njeni biskupi zvali Lubure, a svećeniciYarani.4 Ivo Eterović, Zuko Đžumhur i Pavle Lukač: „Sarajevu s ljubavlju“, PROSVETA i KNJIŽEVNE NOVINE Beograd, 1983.g., str.157.5 Škvorc Mijo:“Vjera i nevjera“, FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE (S dopuštenjem crkvenih i redovnčkih poglavara),Zzagreb, 1982, str. 51 i 52.
 5. 5. „Šahovnica“ je davni mazdaistički simbol mudrosti i duhovnosti. U ovom kontekstu crvena jesimbol „Svete Vatre“ tj. simbol štovanja svjetlosti, a bijela ili srebrnasta „Svete Vode“ tj. simbol štovanjaživota. Valoviti troplet (kao i riječ ban - podkralj) su rabili davni Sumerani i Hrvati od pravremena do danas.On je u osnovi isprepletena trobojnica s osnovnim značenjem „Vječnog života“. Njemački znanstvenici suotkrili da se valovi našeg (i sumeranskog) tropleta uklapaju pod identičnim kutom kao kod ljudskog genoma. Boje. Kod Hrvata, Staroiranaca i Kineza boje su, izim simboličkih vrijednosti, označavale i stranesvijeta: - crna - sjever; npr. Crni vrh, Crna vrelo, Crna Gora, Skopska crna gora itd. - crvena - jug; Crveni vrh, Crvene stijene (na Romaniji),… - bijela - zapad; Bijelo polje, Bili brig,… - plava ili zelena - istok; Plavo vrelo (kod Travnika),… „Revolucijja je počela u Mezopotamiji (prije oko 6.500.g. S.M.) i već se za kratko vrijeme proširila naEgipat… Zapadno od Akada, uz srednji tok Eufrata, prostirući se do obala Mediterana, ležala je zemlkaHurijaca. To je bilo početkom ranog brončanog doba, i to sigurno davno prije vladavine Sargona i Aakada…Glavni gradovi su im bili NINiva i Mari. Družeći se bez ustručavanja s drugim narodima, poslužili su kaosjajni posrednici u preometu ideja. Hurijci su nadaleko proširili najveću civilizaciju koju je čovjek bio dotadastvorio, i tako pomogli da se trajno održe mnoge njene tekovine. Čak su i sami Egipćani smatrali da dobar dio njihove religije potječe s obala Siriije. Egipćani izkasnijih vrtemena su za za čudnu fazu brzog napretka smatrali zaslužnim „Sljedbenike Horusa“, koji sudošavši s istoka, unijeli nove vještine u nilsku dolinu. Faraoni su sebe nazivali „Horus“ - sokol, sunčanobožanstvo. Prema njihovim vlastitim tvrdnjama Feničani (mada oni sebe nisu nikada zvali Feničani) su potekliod ovog naroda.“ 6 Da su današnji Hrvati podrijetlom drevni pomorski narod govori i činjenica da Hrvati, poslije Arapa,imaju najviše naziva za nebeske objekte - zvijezde … daleko više od Rimljana, Grka, Engleza, Norvežana,Taliijana, Španjolaca, Portugalaca, Nizozemaca itd. Ali Hravti imaju, više od svih drugih naroda, naziva zagalaktike i geografiju Mjeseca. Svoj najveći procvat ova kultura doživljava dolaskom indo-iranskih arijaca s istoka, Mitana (iliMatana, kako ih također nazivaju u literaturi). Njihov carstvo (2.000.-1.700. pr.Kr.) predstavlja čuvenu„Mitansko-Huritsku“ simbiozu. Aristokratska vlast, zvana mariannu), isticala se time što su njeni pripadnicibili vlasnici bojnih kola.7 Mariany doslovno znači bojovnici, junaci, ratnici. U gornjoj mezopotamiji je dešofriran jedan klinopis, i slovno i notno, datiram oko 1.400.g.pr.Kr. kojiglasi: „Mariany, mariany cha bajraki… = marjane, marjane ća barjak…“. Dešifrirana melodija je identičnamelodiji naše pjesme „Marjane, marjane…“. Dešifrirana sumeranska glazba je identična glazbi hrvatasjevernojadranske regije (Istra, Kvarner, dio Like), a također i instrumenti nađeni u sumeranskim grobovimasu identični našim „roženicama“ i „sopilama“.6 Sir Leonard Woolley: HISTORIJA ČOVJEČANSTVA, Kulturni i naučni razvoj - POČECI CIVILIZACIJE, Naprijed Zagreb, 1966 / UNESCO 1963, str.7-29, 451, 508, 608.8 Ibid, str. 253.
 6. 6. Šest Mitano-Huritskih princeza je bilo udato za Faraone. Jedna od njih je čuvena ljepotica Nefretiti(na egipatskom = „došla nam je ljepotica“)8. S ovim se slaže 80% svjetskih autoriteta. Izvorno se zvalaDaduHebat (nevjerojatno je koliki sliči na Doris Dragović). Hebat je bila Božica-žena Vrhovnog Božanstva.Mi imamo glagol, hebati. Za razliku od slavenske lažne mitologije Hrvati žive u mitovima i legendama drugih naroda. Takonpr. hinduistička sveta nebeska rijeka se zove Saraswaty (Hrvatska). Isti je i njihov naziv za mliječniput/stazu ne nebu (Hrvatska). Hinduistička Božica mudrosti i ljepote se također zove Saraswaty (Hrvatica). I drugi narodi Azijje imaju slične legende: „… U pradavnim eonima vremena, odmah nakon stvaranjaSvijeta i još prije početka povijesti, niz snježne su planine na krilatim nebeskim konjima sletjeli „Bjeloglavci“(svjetlokosi). Oni su stvorili veliko i bogato „Staro carstvo Arwatistan ili Hirwatistan. Međutim, kada jetrebala započeti povijest i svijetu se objavio Veliki Bog, ovi su Bjeloglavci ponovo zajahali svoje leteće konje iodjezdili u nepoznate daljine. Nakon njih ostadoše samo još njihovi konji i ruševine prastarih gradina koje sezato po njima i danas nazivaju - arwat ili hirwat...“ (Zajedničke legende irano-turanskih nomada SrednjeAzije, prema Gumilev-u 1967., 1979.) I danas u turkmenskih naroda je ruševina arwad. U indoiranskih naroda je ruševina hirwat. Ulibanonskih Maronita je ruševina horbat. Na hebrejskom u Izraelu je ruševina horvot. Na starom feničkomje ruševina horvat.Prahrvatsko društveno uređenje(Sažetak napravljen na temelju neobjavljenih istraživanja pokojnog prof.Mihovila Lovrića iDr.sc.Andrije Željka Lovrića) U Huritskih Prahrvata (prije 4.200 - 2.700 g.) je prvi put u ljudskoj povijesti omeđeno i ozakonjenoprivatno vlasništvo, zaštićeno drakonskim kaznama, pa čak i smrtnim kaznama. Privatno vlasništvo je kodHurita - Prahrvata apsolutno neotuđivo, čak i za samog vladara, uz zabranu ratne pljačke, s vječnim inezastarivim nasljednim pravom za sve generacije - izim predaje kroz miraz (dotu) ili zavjetni poklon hramu. Noviji nastavak te tradicije u nas je krajnja privržanost „gruntu“, sve do krvavih obračuna uZagorju i Kvarneru, ter hrvatske poslovice: „Oteto - prokleto“. Zbog tako strogo reguliranog privatnog vlasništva i naslijeđa, Prahrvati su pred 35. st. prvizakonom naredili obvezno obiteljsko prezime - ururda ,danas čakavski urudba - po pretku ili mjestupodrijetla. Prahrvatske države iz Huritskih civilizacija, jasno su se izdvajale demokratskim saveznim ustrojem,od drugih centraliziranih despotija iz prapovijesti. To su bile najliberalnije države prije Grka. Savezni vladarŠarumata ili kasnije Sarmada ujedinjavao je autonomne pokrajine na čelu s banovima (bani) što je u nasnajstariji vladarski naslov star oko 5. tisuća godina. Uz Prahrvate su ga još jedino rabili i Sumerani. U ranih Prahrvata nema robova. To asocijacija slobodnih ljudi i plemena ustrojena u tri staleža: I stalež su Ranoarijci organizirani kao sloj čelnika i bojovnika - maryanni II stalež su slobodni pučani - obrtnici i zemljoposjednici III stalež su ratni zarobljenici koji su postajali kmetovi na državnim veleposjedima - Bihać.Roblje uvode tek Perzijanci.
 7. 7. U Prahrvata su bila klinopisnim zakonima, kao u sadašnjem Ženevskom standardu, jasnopropisana posebna prava i zaštita obitelji, žena, djece i stranih izbjeglica (azilanata) koji su tamo masovnobježali od ropstva iz okolnih diktatura. Slično se dešavalo u srednjem vijeku kada su se, spašavajući živuglavu, heretici iz cijele Europe slijevali u staro hrvatsko Bosansko kraljevstvo. Hrvati su u vremenu prije Krista imali 49 kraljeva (Sarmada) iz 5 indoiranskih-arijskih dinastija:1. Ranoarijska 2. Marjanska 3. Kaldejska 4. Atropatska 5. Antska. Slijedno tomu je naš iranolog Mijo Ćurić,na slučaju kralja Tomislava dokazao, i potkrijepio zaključke dokumentima, da su se naši narodni vladariprezivali Suri (ja ili na) = Sunce, odnosno „Kraljevi Sunca“. Nadimak „Trpimirovići“ vjerojatno proizlazi izčinjenice da su sklopili ugovor s Papom - da nikada neće ratovati izvan hrvatskih granica.Hrvatsko podrijetlo Hrvata Prema bilo kojoj sociološkoj definiciji naroda, ma koliko daleko išli u prošlost, Hrvati imajusva obilježja naroda. Tu činjenicu još više potvrđuju najnoviji nalazi suvremene genetike. Najstariji pisani tragovi ljudske civilizacije su rana Rigveda i Zend-Avesta. One opisujunastanak zadnjeg ledenog doba i daju naznake o postojanju razvijene interglacijalne civilizije. I utom kontekstu se spominju Hrvati kao narod. Ostaje nam zdrav razum za rasuđivanje: - Kako Hrvati stari tisuće godina mogu biti podrijetlom Slaveni, kada se ime Slaven ne pojavljuje prije 3.st. po Kr., a pojam Slaven je ostao nejasan do danas? - Kako Hrvati mogu biti iranskog podrijetla (Perzijskog) kada se Perzija pojavljuje na povijesnoj sceni tek u 6.st. pr.Kr.?Slično je i s bilo kojim drugim pokušajem usporedbe. O kretanju Hrvata kroz prostor i vrijeme, nekom drugom prilikom.„Među deset najboljih zemalja i prijestolnicaStvorio sam Ja, mudri gospodar (Aura Mazda) lijepu HARAUVATIŠ.Stvorih ovu zemlju na muku pogubnom Angra Manju (zloduh).TO JE MOJE DJELO LJUTO I NEPOMIRLJIVO, ONO ĆE SMRT UNIŠTITI.“ Iz izvorno sačuvanog VendidadaBuje, 23.09.2010.g. Dr.sc. Stjepan Murgić e-mail: smurgic@gmail.com

×