Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blaženik i njegov krvnik: Mile Pešorda o Stepincu

670 views

Published on

Steipnac i slučaj Jakov_Blažević

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Blaženik i njegov krvnik: Mile Pešorda o Stepincu

  1. 1. ružičasti dupinSpoj fotografije i poezijeMile Pešorda"ONAJ TKO S LJUBAVLJU ŽIVI ISTINU BLAŽENIKA, NE MOŽE ZABORAVITI LAŽ "KRVNIKA"-" Blaženik i njegov KrvnikNema nam spasa od života, spasa od istine nas samih, a pod njezinom se svjetlošćuiznova vraćamo u središte egzistencijalne i duhovne drame hrvatskoga naroda usredini XX. stoljeća, na svetački život i smrt hrvatskoga mučenika i blaženika AlojzijaStepinca (8.svibnja 1898.-10.veljače 1960.), svjedoka vjere i narodne slobode,primasa rimokatoličke Crkve u Hrvata, zaokupljeni omertom o jednome zločinačkomsustavu i o jednome kardinalovom „Krvniku“ opranih ruku, i „zemljaku“, istaknutompredstavniku komunističke „nove pravde“ i , tijekom četrdesetak godina (od 1941. do1980-ih) veoma, veoma moćnom dužnostniku i „hrvatskom“ kadru u antihrvatskojkadrovskoj križaljki beogradske Centrale, koji je, kao „ekspert“ i državni tužitelj„FNRJ“u vrijeme jugokomunističke diktature, sastavio glavni, uvodni dio optužniceprotiv Stepinca.Blaženik Alojzije Stepinac imao je srce hrabro kao ljubav Kristova: zato sukristomorni krvnici, nakon što su ga u Lepoglavi kao osuñenoga političkoga protivnikazatornikā slobode i Crkve čak mučki trovali, mrtvome Blaženiku srce spalili uspalionici. Blaženik Stepinac je, s cijelom našom Crkvom, već u ožujku 1945., izdaoposlanicu Biskupske konferencije pozivajući svjetsku javnost da zaštiti hrvatski narodi državu od komunističkoga progona i uništenja, a zato što je u toj poslanici upozoriona javnu „sustavnu promidžbu“ koja ciljano „razdražuje neodgovorne i zlusklone pojedince i skupine, da pod izlikom suñenja ratnim zločincima smaknušto veći broj Hrvata, osobito svećenika i intelektualaca dobrih katolika,lišavajući ih ne samo života, nego i njihova dobra glasa“, krvnici su hrvatskoganaroda odlučili i samoga zagrebačkog nadbiskupa Stepinca lišiti ne samo slobode iživota, nego i njegova dobra glasa.Pa ipak, Blaženikovo je ime znamenito, i na nebesima proslavljeno, a „Krvnikovo“ jebezimeno, makar svenazočno na način onoga Canettijeva prisluškivača, koji, kadskine svoje rezervne uši, postane prijatan čovjek te „nitko, tko s njim priča, ni ne slutida je to krvnik osobno.“ Ali, nemjerljivo su velike zasluge „Krvnika“ u vještiniupravljanja narodom s pomoću terora skrivena pod crvenom zastavom totalitarne
  2. 2. države, vještini koju učinkovito baštini obnovljena nomenklatura podignuta na„hekatombama nevine krvi“, na kultu megazločin(c)a i u službi kulture smrti. Na te jezasluge podsjetio dr. Juraj Batelja, napisavši: „Premda je Tito izvana pokazao dobruvolju sreñivanja odnosa izmeñu vlasti i Crkve, u njemu se nije smirila strast obračunas Crkvom, koju su u državnom vrhu podgrijavali Aleksandar Ranković, Edvard KardeljJosip Hrnčević, a u Hrvatskoj Jakov Blažević, Dane Opačić, Duško Brkić i dr.“(J.Batelja, „Uz 60 obljetnicu sudske presude Alojziju Stepincu“, Glas Koncila br. 41.,8. X. 2006.)I neprocjenjiva je uloga „Krvnikova“ u montiranom nacikomunističkom sudskomprocesu Blaženiku osmišljeno odgurnuta u nepostojanje, a „vladari jezika“ uspješnoupravljaju težinom našega zaborava. Da se na krilima nepodnošljive lakoće zaboravane raspršimo, ne dopušta nam autentično svjedočenje samoga „Krvnika“, kojisljedbenicima i potomcima svojim testamentarno piše o vlastitoj „krvničkoj“ ulozi uizvoñenju hrvatskoga metropolita bl. Alojzija Stepinca pred (koje li ironije!) n a r o d ni sud jugokomunista:„Kratko vrijeme pred otvaranjem krivičnog postupka protiv Alojzija Stepinca donio mije Makso Baće, tada načelnik jednog odjeljenja Ozne Jugoslavije, oveći brojfotografija i dokumenata povezanih u knjigu i sumarno obrañenih, a odnosili su se nadjelovanje Stepinca i njegove veze s ustašama i Nijemcima za vrijeme okupacije.Predložio mi je da na osnovu tog materijala sastavim nešto kao nacrt optužnice protivStepinca. Pošto taj materijal nije bio dovoljan za sastav optužnice, uputih se u Zagrebda ondje pregledam zapisnike o preslušanju okrivljenih, glavnih svjedoka i dopunskudokumentaciju. Za nekoliko dana, koliko mi je stajalo na raspolaganju, jedva stigohda pregledam dio istražnog materijala i sastavim nacrt uvodnog dijela optužnice odnekoliko tipkanih stranica. Nacrt ostalih dijelova optužnice sastavljali su suradnicijavnog tužioca Blaževića, Dragutin Desput i dr. Božidar Kraus...Kada je taj posao biodovršen, pošli smo Jakov Blažević, Duško Brkić (tadašnji republički ministarpravosuña) i ja na razgovor s Aleksandrom Rankovićem, koji se tih dana nalazio naBledu. (...) Na Bledu smo zatekli Rankovića u vili u kojoj se nalazio i Tito. Najprijesmo održali kraći informativni razgovor s Rankovićem, a potom nas je primio Tito izadržao na večeri.“Pred bezimenim „Krvnikom“ krv nam se ledi u žilama, jer znademo da je krvnikbudući da nije sakrio krvničke uši, u kojima huči more krvi od njegove monstruozneoptužnice protiv nevine Croatiae da je dala odvesti „u toku rata u logor Jasenovacoko 600.000 muškaraca, žena i djece, gdje su bili zvjerski mučeni i poubijani.“Blaženik je, kao proročki i svjedočki štit svoga hrvatskoga naroda kao Božjegastvorenja, godine 1939. upozorio, u povjerljivu pismu upućenu banu, da „komunistimisle Banovini Hrvatskoj, kao i svima drugima, zarinuti nož u leña.“ Oni koji suzarinuli nož u leña i banovinske Hrvatske, još se nisu probudili u stravi svoga zločina,uspavani na lovorikama partijske pravde koja je predvodila u ubijanju Duha naroda ikomadanju domovine.Na „Krvnika“ je naš uzvišeni Kardinal, vjeran do prolijevanja krvi, mislio dva mjesecapred smrt i poručio je: „Sveti Ciprijan je dao svom krvniku 25 zlatnika prije nego štomu je ovaj rastavio glavu od tijela.Ja nemam zlata. Sve što mogu dati je molitva zaonoga, koji će me u smrt otjerati, da mu Gospod oprosti, a meni daruje mirnu smrt..“
  3. 3. Onaj tko s ljubavlju živi istinu Blaženika, ne može zaboraviti laž „Krvnika“.Mile Pešorda, Hrvatsko slovo/ http://hakave.org.Objavio/la Gracena u 18:57:00

×