Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ante Starcevic: pasmina slavoserbska po Hrvatskoj

1,504 views

Published on

"....Naziv "SLAVOSERBI" je prvi uveo u upotrebu Otac domovine dr. Ante Starčević (1823. - 1896.) u 19. stoljeću. Iako mnogi misle da se taj izraz odnosi na etničke Srbe, to nije točno. Izraz "slavoserbi" kod Starčevića označava pripadnike hrvatskog naroda koji su se odrekli svoga hrvatstva, označava domaće izdajice, sluge tuđina, one koji više vole tuđe nego svoje, one koji sve rade na štetu vlastitog naroda i države, one rođene "Hrvate" koji se srame svog vlastitog podrijetla i identiteta, kukavice, ljude ropskog, sluganskog, malodušnog, kmetskog mentaliteta, ljude bez časti, dostojanstva i ponosa, ljude bez nacionalne svijesti i čvrstog stava.

Do naziva "slavoserbi" dr. Ante Starčević je došao spojivši dvije latinske riječi sclavus i servus koje, i jedna i druga, znače: sužanj, rob. Slavoserb je, prema tome, dvostruki rob, on nije samo fizički neslobodan, nego i duševno. Starčević na njih ne gleda kao na pripadnike nekoga drugoga naroda ili rase nego kao na anacionalni, destruktivni, izdajnički i amoralni sloj društva koji je opasan po svaku društvenu zajednicu.

Misaona srž Starčevićeve kovanice "slavoserbi" (od latinskih riječi "sclavus" rob, sužanj i "servus" sluga) označuje karakterne crte ljudi koji nemaju hrabrosti ni za slobodnu misao ni za slobodnu akciju. Takve kukavice se nalaze među svim narodima, pa i među Hrvatima, na žalost. To bi danas bile dodvorice u etičkom te jugoslaveni i EUropejci u političkom smislu.

Među "slavoserbe" ubraja Starčević i najveći dio tadašnje hrvatske inteligencije koji se udaljio od naroda i za volju lagodnoga života "prilijepio" uz svoje službe ne vodeći računa o dužnostima prema narodu, a to nije ni čudo jer, kaže Starčević, "kod nas je odgojenje takvo, da se njime odbijamo od posla, da svaku radnju smatramo sramotnom, da dobijemo želju za gospodstvom, volju za ugodno življenje. I, jer gospodstvo davaju tuđe ruke, nemaš načina za dočepati se ičesa, osim hvatajući se tuđinca, i to onoga, koji ti daje, ili će ti dati".

Evo što dr. Ante Starčević kaže o "slavoserbima" : " Oni su sužanjska pasmina, skot gnjusniji i od ikojega drugoga. Uzmimo u čovjeku tri stupnja savršenstva: stupanj životinje, stupanj razbora, i stupanj uma, duševnost. "Slavoserbi" nisu potpuno dostignuli ni najniži stupanj, a iz njega ne mogu se dignuti. Oni ne imaju svijest; oni ne znadu kao ljudi čitati; njih se nikakav nauk ne prima; oni ne mogu biti bolji ni gorji negoli jesu; oni su, izuzev okretnosti i prepredenosti koje daje vježbanje, svi u svemu posve jednaki; oni o sebi, bili siti, bili gladni, ne mogu mučat ni lajat, mirovat ni skakat, nego se u svemu vladaju kako im njihovi pastiri određuju.

Slavoserbi su niža, sužanjska pasmina ljudi, donekle nešto kao barbari za Grke ili goji za Židove. Slavoserbi rođeni su robovi, dvostruki robovi (sclavi i servi), dakle robovi i tjelesni i duševni ... podljudi, smeće naroda, niži od životinja, čovječuljci bez ideja i načela,.....
http://www.youtube.com/watch?v=0F_XBhjtGpk

Published in: Education
  • Be the first to comment

×