Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

съкровищата на траките

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

съкровищата на траките

 1. 1. Вярванията и съкровищата на траките Урок по Човекът и обществото ІІІ клас Изготвил: Емилия Петкова
 2. 2. Траките се молели на различни богове
 3. 3. Бендида – богинята на природата и плодородието. Великата богиня майка
 4. 4. Но най-много почитали тракийския конник
 5. 5. По нашите земи са открити множество малки плочки с неговото изображение.
 6. 6. Един от най-известните тракийски герой е Орфей .
 7. 7. До нас е достигнала легендата за него.
 8. 8. Орфей                                                                                   Орфей бил най-великият певец, поет и музикант на древността. Негов баща бил речният бог Еагър, владетелят на Хемус (Стара планина), а негова майка и учителка - музата на поезията Калиопа. Вълшебните му песни и лира омайвали птици и животни, горите свеждали клоните си, скали и планини се  раздвижвали и планинските преспи се разтапяли. Орфей участвал в похода за златното руно и с песните си отмервал ритъма на гребците, а край брега на морските сирени, заглушавал с вълшебния си глас омайните им песнопения.
 9. 9.      Кратка и трагична била любовта на сладкогласния тракийски певец. След сватбения ден, змия ухапала крака на неговата невеста, Евридика и вляла отровата си в в крехкото й тяло. За да си я върне, Орфей слязъл в подземния свят, където срещу печалната му лира и затрогващата му песен, никой не устоял. Развълнували се дори суровите богове Аид и Персефона и трогнати от безкрайната му любов, позволили на певеца да изведе любимата си, при условие, че няма да се обръща към нея, докато стигне светлината. Но Орфей не издържал на изкушението и вървейки по стръмната и мрачна пътека, извърнал с копнеж поглед към своята Евридика. В същия миг, тя полетяла завинаги обратно в подземното царство. Тъжен се завърнал Орфей в родната Тракия и понеже вече не искал да погледне друга жена, след време бил убит някъде по билото на Хемус. Главата и лирата му били отнесени от водите на тракийската река Хебър (Марица) . От този момент, всички поети и художници от древна Елада и Рим славели магията на песните му.
 10. 10. Гробниците на траките
 11. 11. Траките вярвали, че след смъртта си се преселват в друг свят, затова погребвали своите владетели в гробници. Казанлъшката гробница
 12. 12. Свещарската гробница
 13. 13. Украсявали стените им с красиви рисунки – стенописи.
 14. 14. До мъртвия поставяли любимите му предмети: накити, съдове, оръжия.
 15. 15. След това засипвали гробниците с пръст, за да са недостъпни.Така по нашите земи се появили множество могили.
 16. 16. Съкровищата на траките Панагюрското съкровище се състои от девет богато украсени съда. Изработено е от чисто злато. Тежи 9 кг 164 г.
 17. 17. При копане на лозе случайно е открито най-голямото златно съкровище у нас - Вълчитрънското . То тежи – 12 кг 500 грама и е от чисто злато с естествени сплави от сребро , мед и желязо .
 18. 18. Състои се от 13 предмета: седем имат формата на похлупаци . Един съд наподобява кратер със силно издължени и извити настрана дръжки и е с тегло от 4 кг 500 грама чисто злато.
 19. 19. Четири са дълбоки чаши с извити нагоре дръжки (като едната чаша е значително по-голяма).
 20. 20. Има и троен съд, съставен от три тела, свързани помежду си с тръбички.
 21. 21. Тези съкровища се съхраняват в Националния исторически музей

×