Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

да опазим въздуха чист!

12,076 views

Published on

Published in: Education

да опазим въздуха чист!

 1. 1. ДА ОПАЗИМ ВЪЗДУХА ЧИСТ!
 2. 2. Планетата Земя еединственото място в Слънчевата система, къдетоима всичко което е нужно за нашия живот – въздух, вода, светлина и топлина.
 3. 3. Замърсители от човешката дейност  Основен замърсител на въздуха са отровните газове, които се отделят от заводите.
 4. 4. ЗАМЪРСИТЕЛИ  Друг замърсител на атмосферния въздух са многото коли , които се движат по пътищата.
 5. 5. • Подпалването на сметищата за отпадъци отделя отровни газове.
 6. 6. • Опожаряването на горите също е опасно за животните, хората и въздуха.
 7. 7. ЕСТЕСТВЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА • При изригването си вулканите отделят вредни газове, прах и лава.
 8. 8. Пясъчните бури са също много опасни – те изпълват въздуха с пясък, който става невъзможен за дишане Човек не може да предотврати или да повлияе на естествените замърсители.
 9. 9.  Едноот решенията е заводите да имат изградени пречиствателни станции. Така те няма да замърсяват околната среда.
 10. 10. • Можем да намалим вредните газове от колите като използваме за близки разстояния колела, да правим споделени пътувания, да ползваме градския транспорт и да ползваме автомобилите си само в краен случай. И да вървим повече ...
 11. 11. • Нека да намалим отпадъците, които правим.• Нека ги събираме разделно.• Нека се преработват разделно и употребяват за направата на нови предмети.• Нека има модерни заводи за преработка на битовите и промишлени отпадъци.
 12. 12. Да се опазват горите от случайни пожари!
 13. 13. Ако се постараем така може даизглежда нашият дом – планетата Земя! Гергана Бисерова, 3 А клас, 30.11.2012г. гр. Айтос

×