Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITETI I PRISHTINËS – FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËSHIDROTEKNIKËRezistenca e materialeve IDetyra 21/7/20...
Mergim Emini 74/10  a) Për mbajtësin e dhënë caktoni diagramet M. T dhe N si dhe uljen e pikës C.            ...
P = 40kN             2EI    C        A                  EA=∞          ...
c) Kushti gjeometrik i deformimit:                        P = 40kN                 ...
x    A                C                        D               B...
MA                   P = 40 kN                   C   AAy             ...
P  A   2EI    C          EA=∞        D              EI  B123,734     -    ...
b) Për mbajtësin e dhënë caktoni diagramet M. T dhe N                                   ...
̅  ̅  ̅̅  ̅  ̅                        q      6,5            5        ...
M1    M2    M2  q Ay    By    Cy    Dy1)2)1)2)*1)
q    2EI            EI    6,5            5           18,7886,86  -       ...
Rezistenca e materialeve 1 - Detyra 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rezistenca e materialeve 1 - Detyra 2

 • Be the first to comment

Rezistenca e materialeve 1 - Detyra 2

 1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS – FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËSHIDROTEKNIKËRezistenca e materialeve IDetyra 21/7/2012 Detyrën e dha:Gr.4 A. D. Dautaj ................................
 2. 2. Mergim Emini 74/10 a) Për mbajtësin e dhënë caktoni diagramet M. T dhe N si dhe uljen e pikës C. P A 2EI C EA=∞ D EI B a ba = 6,5 mb=5mP = 40 kNq=P/aUL = 1 m / 1 cmUF = 40 kN / 1 cm
 3. 3. P = 40kN 2EI C A EA=∞ D EI B 6,5 5a) Sistemi bazë: P 2EI EA=∞ EIb) Sistemi ekuivalent: P C A 2EI x x D EI B 6,5 5
 4. 4. c) Kushti gjeometrik i deformimit: P = 40kN C A 6,5260 ̅ ̅260 Φ1 ̅ ̅ 2,16 4,34
 5. 5. x A C D B x 6,5 5 5x6,5x6,5x Φ2 Φ3 5x ̅ ̅ ̅ ̅ 2,16 4,34 3,33 1,67 ̅ ̅ ̅ ̅
 6. 6. MA P = 40 kN C AAy x= 20,964 kN 6,5 x=20,964 kN MBD B By 5
 7. 7. P A 2EI C EA=∞ D EI B123,734 - 104,82 - “M”19,0359 + “T” - 20,964 “N”
 8. 8. b) Për mbajtësin e dhënë caktoni diagramet M. T dhe N q 2EI EI a b M1 M2 q 0 1 2 3 L0=0 L1=6,5 L2=5Kur regiditeti është i ndryshëm në fusha të ndryshme të trarit,pra dhe përvetësojmëatëherë ( ) ̅ ( ) ̅ ̅ ̅ ̅ ( ) ̅ ̅ ̅ ̅
 9. 9. ̅ ̅ ̅̅ ̅ ̅ q 6,5 5 ̅ Φ2 Φ2̅ ̅ ̅ ̅̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅
 10. 10. M1 M2 M2 q Ay By Cy Dy1)2)1)2)*1)
 11. 11. q 2EI EI 6,5 5 18,7886,86 - “M” + 3,151,37 “T” - 27,59 “N”

×