Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio Rsc Grup Agnitio

673 views

Published on

Aquesta és la presentació del Projecte de l'assignatura d'Inicació a les Competències TIC que fa refèrencia a la RSC i la Competitivitat empresarial i que ha estat elaborat per el Grup de Treball AGNITIO,

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio Rsc Grup Agnitio

 1. 1. RSC i laCompetitivitat empresarial<br />Grup Agnitio<br />
 2. 2. Aquest projecte pretén estudiar i avaluar els les diferents polítiques sobre la RSC (Responabilitat Social Corporativa) i la incidència que té sobre la competitivitat de les empreses. <br />Dins els complex teixit empresarial espanyol, l’estudi s’ha centrat en les PIME’S, que són el principal motor econòmic de la nostra societat.<br />Presentació<br />
 3. 3. Competitivitat<br />2. Conceptes<br />
 4. 4. 2. Conceptes<br />Definició<br />La Responsabilitat Social Corporativa és una nova estratègia corporativa que implica el compromís de lesempreses, a través de l&apos;aplicació sistemàtica de recursos, per respectar i promoure els drets de les persones, el creixement de la societat i la cura del medi ambient.<br />
 5. 5. <ul><li>Història</li></ul> Els inicis es remontan als anys 50 als Estats Units.<br /> KOFI ANNAN, al fòrum econòmic de Davos de 1999, va demanar a les empreses el predefinir les seves estratègies i comportaments al voltant de principis ètics basats en:<br />•La defensa dels drets humans.<br />•Defensa de medi ambient.<br />•Defensa dels treballadors. <br />
 6. 6. 2. Conceptes<br />Entramat empresarial Espanyol<br /> •El 99,1 % del total de empresesespanyolessónpimes de fins a 49 trebaiadors.<br /> •Persona física i persona jurídica són les formes més comuns en que es constituixen les empresesespanyoles. Juntes formen el 87,75% del total d’empresesespanyoles.<br />Importancia de les RSC dins les pymes<br />
 7. 7. Moment Actual<br />3. Impacte RSC<br /><ul><li>Avui en dia l´entramat empresarial espanyol a nivell de RSC és molt baix, encara que cada any s´avança en aquesta matèria i les gran empreses començan a adoptar el repte de impulsar una economia sostenible amb les diferents competències de la RSC. </li></ul>Ha sentit parlar algun cop de la inversió socialment responsable?<br /><ul><li>La millora en l´àmbit de RSC no només es responsabilitat de l´empresari, el consumidor també té part de culpa. El gran problema és la falta d´informació per part de les institucions fins al moment.</li></li></ul><li>Funcions<br />3. Impacte RSC<br />Les funcions de les RSC son inicialment buscar el benestar social amb temes laborals, ambientals, igualtat, educació ...<br />Per a les empreses hi ha més que el caràcter social, les RSC es converteix en un actiu estratègic generador de avantatges competitius.<br />Les bones pràctiques en matèria RSC propicien l’augment i fidelitat dels clients, atrauen i retenen als treballadors més interessants, aconsegueixen finançament d’inversors socialment responsables, afavoreixen l&apos;obtenció de llicències, disminueixen el nombre de sancions i milloren la imatge de l’empresa.<br />
 8. 8. Inversió<br />3. Impacte RSC<br />INVERSIÓ RSC<br />Medi Ambient<br />Xarxes RSC<br />Recursos Humans<br />Relacions amb els stakeholders<br />Empresa sostenible<br />Concilíació vida laboral i familiar<br />
 9. 9. 3. Impacte RSC<br />Exemples d’aplicacions<br />Hem estudiat les RSC a quatre empreses catalanes: <br />
 10. 10. 4. L’Administració Pública<br />Cada dia són més les administracions públiques que es percaten de la importància de la RSC i la seva incidència sobre la societat global. És evident i notori, dels avantatges que suposa l’aplicació de polítiques socialment responsables és per aixó que l’administració pública ha de tenir un paper:<br />Regulador: Desenvolupant la legislació específica i necessària.<br /> <br />Promotor: Ajudar a les empreses a aplicar aquestes polítiques i facilitar el seu desenvolupament<br />Sensibilitzador: Sensibilitzant i formant tant a les empreses com la societat cívil de les funcions i avantatges de la RSC. <br />
 11. 11. 5. Formes de control<br />Societat civil<br />La societat civil actua com un grup de pressió, a través de organitzacions humanitàries, grup ecologistes, associacions de consumidors, sindicats...<br />Aquesta pressió es trasllada a les institucions publiques, el mercat i les empreses<br />Institucions Públiques<br />A través de estímuls econòmics (impostos i subvencions) i regulacions influeix en el mercat i en funcionament de les empreses <br />L’Empresa <br />es veu obligada a oferir els productes responsables que els consumidors demanen, aprofitar incentius de les administracions per bones polítiques RSC i evitar les sancions i en general esforçar-se per reduir la pressió de tots els grups aconseguint així augmentar el seu benefici<br />Mercat<br />Atès les preferències dels inversors i consumidors per productes d’empreses responsables, i els efectes que els estímuls econòmics causen als preus de demanda i costos l’empresa es veu obligada a adaptar-se <br />
 12. 12. 6. Organitzacions<br />Les pràctiques en matèria de RSE o RSC es desenvolupen voluntàriament, no hi ha cap obligació legal o administrativa que regeixi la seva aplicació fins al moment. La RSC ha d´aportar un valor afegit al compliment de la normativa legal. <br />Nivell Estatal: <br /><ul><li> El ministeri de treball i assumptes socials al 2005 va constituir el fòrum d´experts en RSE, això va donar pas a la constitució d´un consell estatal en matèria de RSC mitjançant el Real Decret 221/2008 i modificat amb el real decret 1469/2008 el 5 de setembre. </li></ul>Nivell Europeu: <br /><ul><li> Publicació del “Llibre Verd” l´any 2000 a la cimera de Lisboa
 13. 13. L´informe Howitt : aquest document fa una anàlisi de la situació actual de les polítiques europees en matèria de RSC. </li></li></ul><li>7. Conclusions<br /><ul><li> Els consumidors tendeixen a fer un consum responsable i les empreses s’han d’adaptar a la nova demanda oferint productes i actuacions responsables.
 14. 14. La influència dels consumidors al mercat es clau per fer complir les RSC a les empreses.
 15. 15. Cal que les administracions públiques es preocupin per aconseguir mes informació i transparència per que els consumidors pugen actuar responsablement.
 16. 16. Cal més informació i ajuda a les pimes per banda dels governs.</li></li></ul><li>Preguntes per al debat<br />Estan informats els ciutadans sobre que és la RSC i quines són les seves finalitat? <br />Els consumidors deuen tenir un paper tan gran com el actual en fer complir les RSC?<br />Hi han empreses que evolucionen i apliquen RSC, però, fins a quin punt és veritat, i fins a quin punt ens enganyen? S&apos;ha de regular?<br />

×