Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przedmiot badawczy historii komunikacji

552 views

Published on

Prezentacja – 26-28 września 2013 r. – III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 • Be the first to comment

Przedmiot badawczy historii komunikacji

 1. 1. III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – 26-28.09.2013. Przedmiot badawczy historii komunikacji Emanuel Kulczycki
 2. 2. Wykład i prezentację można ✤ kopiowac!, rozpowszechniac!, odtwarzac!, tworzyc! utwory zależne, ✤ użytkowac! w sposób komercyjny, ✤ nagrywac!, fotografowac!, transmitowac!. Prezentacja udostępniona na licencji CC BY 3.0 http://www.slideshare.net/emanuelkulczycki
 3. 3. Plan wystąpienia 1. Dwa okresy historii komunikacji. 2. Trzy aspekty współczesnych badań nad historią komunikacji. 3. Wyobrażenia zbiorowe o komunikacji.
 4. 4. Lata 70-te XX-go w.I połowa XX-go w. Implicytna historia komunikacji Dwa okresy historii komunikacji Eksplicytna historia komunikacji
 5. 5. Historia mediów Historia teorii komunikacji Eksplicytna historia komunikacji Co najczęściej bada się w ramach historii komunikacji?
 6. 6. Pytanie wyjściowe: „co”w ramach tych dwóch wiodących podejść jest pomijane lub czemu nie poświęca się odpowiedniej uwagi?
 7. 7. Trzy aspekty przedmiotu badawczego historii komunikacji Praktyki komunikacyjne Wyobrażenia zbiorowe Środki i formy To jest aspekt, do którego najwięcej może wnieść filozofia komunikacji
 8. 8. Przykład – rekonstrukcja badań nad prasą francuską w XVIII w. Badania koncentrujące się na: Praktykach komunikacyjnych mogą skupiać się na opisywaniu odbiorców prasy, kreśleniu portretu dziennikarzy. Środkach i formach będą analizowały aspekty ilościowe wydawania (liczba pracowników, nakład), kształcie narzędzi (prasy), dystrybucji itd. Wyobrażeniach zbiorowych mogą skupiać się na tematyce zamieszczanych artykułów i opisywać, co ówcześni mieszkańcy Francji uznawali za warte opisania.
 9. 9. HISTORIA KOMUNIKACJI Praktyki komunikacyjne Wyobrażenia zbiorowe Środki i formy Historia mediów Historia idei komunikacji Historia praktyk komunikacyjnych
 10. 10. Wyobrażenia zbiorowe o komunikacji Historia idei komunikacji Wyobrażenia potoczne Wyobrażenia teoretyczne Przedkomunikologiczne Komunikologiczne
 11. 11. Dlaczego to rozróżnienie jest ważne? ✤ Dyskusja filozofów z komunikologami, językoznawcami, historykami. ✤ Włączanie często pomijanego aspektu. ✤ Pozwala odróżniać refleksję teoretyczną od przedteoretycznej. ✤ Interesujące wyniki w zakresie badań konceptualizacji metaforycznych w perspektywie diachronicznej.
 12. 12. Spis ilustracji Slajd 1 ooomf – CC0 – http://creativecommons.org/choose/zero/ Slajd 4 John Locke – PD – http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:JohnLocke.png Norbert Wiener – Konrad Jacobs – CC BY-SA 2.0 DE – http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.pl Aristotle – PD – http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg Św. Augustyn – PD - http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Simone_Martini_003.jpg Plato – PD – http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Plato-raphael.jpg
 13. 13. Dziękuję Emanuel Kulczycki emanuel@ekulczycki.pl

×