Gebruikersonderzoek in de bib van VSPW-Gent

1,088 views

Published on

Presentatie gemaakt in het kader van het vak Onderzoeks- en analysemethoden.
Verwerking van enquête gehouden in okt. 2009
Groepswerk

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gebruikersonderzoek in de bib van VSPW-Gent

 1. 1. Gebruikersonderzoek in de bibliotheek van VSPW-Gent Peiling naar gebruik en tevredenheid over de collectie
 2. 2. ~ Presentatieopbouw ~ Deel 1: Inleiding { Els } Deel 2: Enquêtevragen { Daisy } Deel 3: Enquêtevragen { Eddy } Deel 4: Conclusies { Isabelle }
 3. 3. ~ Deel 1 ~ Inleidend kader
 4. 4. Vaststelling: Bib trekt weinig bezoekers DOELSTELLING: via gebruikersonderzoek bevestigen of weerleggen PROBLEMEN: • geen ijkpunt • weinig cijfermateriaal • diverse doelgroepen GEVOLG ons beperken tot de COLLECTIE (gebruik en tevredenheid) 4
 5. 5. Definities conceptuele begrippen OPERATIONEEL maken voor onszelf respondent • bibliotheek • cursist • gebruiker ≠ lid • collectie • gebruik • bronnen • niet-boek materialen • naslagwerken 5
 6. 6. Populatie • 2028 cursisten van alle afdelingen VSPW-Gent • opgedeeld in 5 groepen: – bibschool – orthopedagogie – personenzorg – sociaal werk – gebarentaal • gebruikers ICT en kopieerapparaat • gebruikers OLC • cursisten informatica • 140 docenten • cursisten zonder e-mail WEL NIET 6
 7. 7. Steekproef: 300 respondenten Systematische steekproef met aselect begin • N = 2028 cursisten (anonieme stamnummers) • n = 300 respondenten • k = N/n = 6,76 (afronden naar 6) • r = 6 (willekeurig getal tussen 1 – 6) • 6e , 12e , 18e , enz. cursist uit elk van de 5 afdelingen 7
 8. 8. Onderzoeksvragen = die vragen waarop we in onze conclusie een antwoord willen formuleren 1. In welke mate maken de cursisten GEBRUIK van de collectie? 2. In welke mate zijn de gebruikers TEVREDEN over de collectie? 3. Waarom maakt de NIET- GEBRUIKER geen gebruik van de collectie? 8
 9. 9. Enquêtevragen • Lijst van 11 vragen – 2 identificatievragen (onafhankelijke variabelen, nominaal niveau) – 9 vragen over de collectie (afhankelijke variabelen, enkel ordinaal niveau) Soorten vragen FEITENVRAGEN OPINIEVRAGEN •dichotome vragen •lijst met 1 antwoord- mogelijkheid •lijst met meer dan 1 antwoordmogelijkheid •5-puntenschaal met neutraal middelpunt •half-open en open vragen 9
 10. 10. Webenquête met Thesistools VOORDELEN • gebruiksvriendelijk • lage kosten • hoge snelheid verzamelen verwerken NADELEN • cursisten zonder e-mail • responsverwachting van slechts ± 30% 10 massa gegevens
 11. 11. Onze resultaten in Thesistools 3 VISUALISATIEMOGELIJKHEDEN: • HTML-versie • 2 grafische versies: – responsratio per variabele inclusief non-respons – responsratio per variabele exclusief non-respons • Excelversie RUWE DATAMATRIX 11
 12. 12. Datamatrix en codeboek DATAMATRIX •= matrix van cijfers en lege cellen •rijen = respondenten •kolommen = variabelen •consequente cijfers •lege cellen omzetten in cijfercode CODEBOEK • sleutel tot kwantitatieve data • = lijst van variabelen • codenaam per variabele • waarden per variabele (max. 5 + 99 voor non- respons) • betekenis van de waarden • verwijzing naar de enquêtevragen 12 aanpassen
 13. 13. Frequentietabellen • berekenen in Excel van aantal waarnemingen per variabele • aantallen omzetten in proporties (%) • berekenen van: – cumulatieve frequentie – relatieve cumulatieve frequentie Vraag 11d : Boekencollectie voldoet aan verwachtingen   Waarde F f CF cf helemaal eens 1 2 0,05 2,00 0,05 eens 2 21 0,53 23,00 0,58 ik weet het niet 3 12 0,30 35,00 0,88 oneens 4 3 0,08 38,00 0,95 helemaal oneens 5 2 0,05 40,00 1,00 TOTAAL    40 1,00     13 F f CF cf
 14. 14. ~ Deel 2 ~ Enquêtevragen + Interpretatie van resultaten (1)
 15. 15. Vraag 1: Welke opleiding/bijscholing volg je in het VSPW? • Geen onderverdeling per niveau (secundair, graduaat,..) • Alleen opleidingen fysiek hier in huis (niet vspw Roeselare..) • Gekozen voor de algemene domeinen Vb. personenzorg = opvoeder, kinderzorg, gehandicapten,… • Totaal: 5 keuzemogelijkheden in enquête: Identificatievragen
 16. 16. Identificatievragen Vraag 1: Welke opleiding/bijscholing volg je in het VSPW? weergave in proporties 21% bibschool 23% ortho 19% personenzorg 20% sociaal werk 13% gebarentaal Alle studierichtingen, behalve gebarentaal, hebben bij benadering evenveel respondenten. 16
 17. 17. Achteraf beschouwd (vraag 1) Info verloren door te grove categorieën (vb. graduaat-initiatie) Oplossing niveau bevragen 17
 18. 18. Identificatievragen Vraag 2 : Hoe ver zit je in je opleiding? Begin/midden/einde Begin : nog niet voldoende verkend? Midden : wat meer verkend? Einde : deze cursisten zouden met meer kennis van zaken kunnen antwoorden. Aantal respondenten (in proporties) • 36% begin • 24% midden • 32% einde 18
 19. 19. Achteraf beschouwd (vraag 2) Wij hebben de indruk dat Wie op het einde van de opleiding zit, een andere visie heeft dan wie in het begin van de opleiding zit. (Indruk na het maken van kruistabellen) 19
 20. 20. Collectievragen Vraag 3: Heb je al gebruik gemaakt van de collectie van de bibliotheek? Antwoord: 60% (in proportie) is gebruiker Routering: Ja -> vraag 7 t.e.m 12 Nee -> vraag 4 t.e.m 6
 21. 21. Collectievragen Vraag 4: Weet je dat je aankoopsuggesties kunt doen? Motivatie: vaststelling dat er geen suggestiebriefjes aan de balie liggen. Antwoord : 78% (proporties) onwetend 21
 22. 22. Collectievragen Vraag 5 : Noteer eventueel één of meer aankoopsuggesties 5 antwoorden : 1. Cornelis Arnold, Logica van het gevoel 2. Boeken rond spelletjes in IBO 3. Geen idee 4. Daar moet ik over nadenken 5. Ik heb nog niets tekort gehad i/d bib 22
 23. 23. Collectievragen Vraag 6 : Je gebruikt de bib niet omdat je info vindt .... 23 0 2 4 6 8 10 12 14 info in cursus info evspw info andere bibs info internet info boekhandel andere Redenen Respondenten
 24. 24. Collectievragen Vraag 7 : Waarom heb je de collectie geraadpleegd? 24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 bronnen in cursus verplichte literatuur taak eindwerk eigen interesse bibintro andere Redenen Respondenten
 25. 25. Collectievragen Vraag 8 : Wat heb je geraadpleegd en/of uitgeleend? 25 0 5 10 15 20 25 30 35 Boeken Tijdschriften Naslagwerken Eindwerken Mediargus Andere Redenen Respondenten
 26. 26. Collectievragen Vraag 9 : Hoe vaak ontleen je met je bibkaart een werk uit de collectie? 26 Ontleenfrequentie 0 2 4 6 8 10 12 14 16 min. 1/maand min. 1/semester min. 1/jaar nooit Aantalrespondenten 4
 27. 27. ~ Deel 3 ~ Enquêtevragen + Interpretatie van resultaten (2)
 28. 28. Collectievragen Vraag 10 : Vind je dat de bibliotheek moet investeren in niet-boek materialen (databases, documentaires, reportage, …) 28
 29. 29. Collectievragen Vraag 11: De boekencollectie 29
 30. 30. Collectievragen Vraag 11: De tijdschriftencollectie 30
 31. 31. Collectievragen Vraag 11: De collectie naslagwerken Ongeveer 70% v/d respondenten had hierop geen mening. 31
 32. 32. Collectievragen Vraag 11: In welke mate voldoet de collectie aan de verwachtingen? 32
 33. 33. Collectievragen Vraag 12: Heeft U nog suggesties of opmerkingen i.v.m. de bibliotheek? • Gezellig gewoon. Leuk ingericht maar ingewikkeld kopieerapparaat • Nee, ik vind het daar heel tof. • Elke maandag hebben we les en ik vind het spijtig dat de bib deze dag vroeg sluit. • Er zijn veel items niet beschikbaar omdat ze vermist zijn. Erg vervelend! 33
 34. 34. ~ Deel 4 ~ Conclusies
 35. 35. Conclusies Even terugblikken: wat waren onze onderzoeksvragen? 1. In welke mate maken de cursisten van VSPW gebruik van de schoolbib? 2. In welke mate zijn de gebruikers tevreden over de collectie? 3. Waarom maakt de niet-gebruiker geen gebruik van de collectie?
 36. 36. Conclusies i.v.m. het onderzoek Populatie: 2028 personen Steekproef: 300 personen Respons: 76 personen  De respons is niet groot genoeg om representatief te zijn voor onze populatie > geen extrapolatie naar alle cursisten mogelijk  Onderzoek moet opnieuw gedaan worden i.v.m. de resultaten 76 respondenten waarvan: - 40 gebruikers - 36 niet-gebruikers  De datamatrix is te klein  De interpretatie van de resultaten is daarom hypothetisch  Geen correlatie tussen variabelen kunnen berekenen
 37. 37. Hypothetische conclusies (1) • 60% van de cursisten is gebruiker van de bib • Gemiddelde uitleenfrequentie van 1 x per semester • Slechts 1 op 5 gebruikers weet dat je aankoop- suggesties kan doen
 38. 38. Waar haalt de niet- gebruiker zijn informatie ? 1. Internet 2. Syllabus 3. Andere bib 4. Boekhandel 5. Andere bron 6. E-vspw Hypothetische conclusies (2)
 39. 39. Hypothetische conclusies (3) Wat is de motivatie of aanleiding voor een collectieraadpleging in de VSPW BIB ? 1. schooltaak 2. eigen interesse 3. verplichte literauur 4. bronnen in cursus 5. bibliotheekintroductie
 40. 40. Top 5 uitgeleende of geraadpleegde collectie-onderdelen: 1. Boeken 2. Tijdschriften 3. Eindwerken 4. Naslagwerken 5. Mediargus Hypothetische conclusies (4)
 41. 41. Tevredenheid over de boekencollectie: Wegens te weinig respondenten  Geven kruistabellen geen representatief beeld van de populatie. Maar indruk is: dat mening wel degelijk verandert naarmate opleiding vordert. Hypothetische conclusies (5)
 42. 42. Hypothetische conclusies (6) Tevredenheid over tijdschriftencollectie: slechts 1 variabele met negatieve score: 2.5% (representativiteit t.a.v cursus) Dus tevredenheid groter dan bij boekencollectie
 43. 43. Tevredenheid over naslagwerken Hypothetische conclusies (6) 70% v/d respondenten vraag niet beantwoord. Conclusie: - vraag onduidelijk - collectie-onderdeel onvoldoende gekend - geen statistische verwerking mogelijk
 44. 44. Onze aanbeveling: Het onderzoek opnieuw uitvoeren met volgende aandachtspunten • Groep respondenten: véél groter, misschien zelfs hele populatie  om tot betekenisvolle resultaten te komen (Kostprijs v/h onderzoek blijft hetzelfde) • Min. 1 extra identificatievraag over het niveau van de opleiding  info uit Initiatie BDI dan wel Graduaat BDI • Vragen over naslagwerken vervangen  door vragen over gebruik van catalogus + opstelling van materialen
 45. 45. ~ Einde ~ Bedankt voor uw aandacht. { Els - Daisy - Eddy - Isabelle }

×