Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Macias lloret pac01

PAC01

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Macias lloret pac01

 1. 1. Els nous mitjans Fonaments I evolució de la Multimèdia Eduard Macias Lloret
 2. 2. El llenguatge dels nous mitjans de comunicació. INTRODUCCIÓEditorial Paidós ComunicaciónPublicat en anglès en 2001 I traduït al castellà al 2005Lev Manovich.Va nèixer a Moscou matriculant-se a una escola de matemàtiques que oferia cursos de càlcul Iprogramació informàtica.La seva vocació era la pintura, motiu pel qual va decidir fer classes de dibuix.Va marxar als EE.UU. I al 1985 treballava a l’empresa Digital Effects, la qual produïa animacionsen 3D per ordinador pel cinema I la TV.Al Festival Ars Electronica de Linz (Àustria) de 1995 s’adona de com estan canviant els mitjans,començant a pendre conciència d’aquesta transformació aquell mateix any a un altre festivald’art a St.Peteresburg.
 3. 3. Transformació dels vellsmitjans a nous mitjansPasem d’una societat industrial deproducció masiva I estandarització auna societat post industrial d’adaptacióa l’individu.Estandarització Vs. IndividualitzacióManovich defineix cinc principis pelsnous mitjans:1.- Representació numèrica2.- Modularitat3.- Automatització4.- Variabilitat5.- Transcodificació
 4. 4. Representació numèrica Els nous mitjans estan formats per dades Dades discretes de codi digital que es contínues Antics representen en sèries numèriques, les mitjans quals es tornen programables I són interpretades pels ordinadors. Entorn Analògic Dades numèriques Dades discretes Nous mitjans Entorn digital
 5. 5. ModularitatL’autor la defineix com l’estructura fractal delsnous mitjans, els quals presenten sempre lamateixa estructura modular.Els elements (imatges, sons…) són representatscom a mostres discretes (píxels, scripts…). Els objectes s’agrupen en objectes més grans però no perden la seva independència.
 6. 6. AutomatitzacióCodificació Estructura Automatització numèrica modular Manovich defineix dos nivells d’automatització en base a la representació numèrica de les dades I la seva modularitat. - Nivell baix d’automatització. Un usuari por crear una presentació amb plantilles ja fetes a un programa d’ordinador. - Nivell alt d’automatització. Un usuari pot jugar contra un ordinador el qual prèn les seves pròpies decissions de joc en base a l’ anàlisis de jugades instaurades a la memòria (dades discretes).
 7. 7. VariabilitatEls objectes dels nous mitjans existeixen en diferentes versions.Aquest concepte respòn a la lògica post industrial d’adaptació als usuaris. Els elements ténen la capacitat de ser emmagatzenables. La variabilitat pot ser provocada pel propi Versions ordinador (p.ex. ctualitzacions automàtiques de programes). L’usuari els pot modificar I crear diverses Objecte base Versions versions a partir de les dades originals. Aquesta modificacions es realitzen a través d’un ordinador. Versions Escalabilitat. Podem crear diferentes versions del mateix objecte amb diferentes característiques.
 8. 8. TranscodificacióLa transcodificació converteix els mitjans en dades d’ordinadorSeria la traducció del format dels vells mitjans als nous mitjans a través deconjugar dues capes: - Capa cultural. És la forma com l’usuari percep el mitjà - Capa informàtica. Codifica, emmagatzema, tracte, etc.. Les dades Els mitjans es tornen programables
 9. 9. 20 de Març de 2013

×