Bibliografi

225 views

Published on

bibliografi

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bibliografi

  1. 1. BIBLIOGRAFI Amali Ibrahim & kawan-kawan, (2008). Perkembangan Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia. Rebecca T. Isbell & Shirley C. Raines, (2007). Creativity and the Arts with Young Children. Canada: Thomson Delmar Learning. Saayah Abu, 2008). Menjadi Guru Tadika. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. http://EzineArticles.com/ http://kreativiti-dalam-seni.blogspot.com/2009/10/otak-manusia.html http://muassasah.wordpress.com/2007/03/14/apa- itu-kreativiti/ http://stonemaster.info/training/2009/11/fungsi-otak-kanan-dan-otak-kiri/ http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2005/rosinahMPIK.pdf

×