Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Složeni logičkisklopovi                      Minimizacija                Ralizacija ...
Problem  Kako za zadanu tablicu realizirati  sklop?   Iz zadane tablice može se dobiti   funkcija i to :   •U...
Realizacija mintermai maksterma  Minterm je operacija umnoška     Realizira se logičkim I sklopom     Za samo ...
Maksterm  Maksterm je operacija zbroja     Realizira se ILI logičkim sklopom     Za samo jednu kombinaciju svo...
Realizacija sklopovazbrojem minterma i umoškom maksterma  Od kombinacija varijabli za koje funkcija ima  vrijednost 1 ...
Primjer EX ILI funkcija A   B   Y 0   0   0   A+ B   Za A = B = 0 maksterm ima vrijednost 0 0   1   1 ...
Realizacija    Y = AB + A B    Y = ( A + B) ⋅ ( A + B)Zbroj minterma    Umnožak maksterma
EX ILI funkcija  Riječ je o dva različita oblika iste funkcije.  Y = ( A + B) ⋅ ( A + B) =  = A A + A B + AB + BB =;...
Logički sklop isključivo ILI    Isključivo (EX) ILI funkcija može se    realizirati zbrojem minterma i umnoškom   ...
Isključivo (EX) NILI            A  B  Y            0  0  1            0  1  0   ...
Minimizacija  Zakoni Booleove algebre primjenjuju se prilikom  minimizacije funkcije – algebarska metoda  Minimizaci...
Primjer  Realizirati sklop za zadanu funkciju:  Y = ( A + D) ⋅ ABC + C + D ⋅ B + AD
Minimizacija funkcijeY = ( A + D) ⋅ ABC + C + D ⋅ B + AD  Dvostruki komplement = ( A + D)ABC + C ⋅ D ⋅ BAD     De Mo...
Pokus  Program Logisim omogućava minimizaciju  (Pokus 3) upisane funkcije ili nacrtanog  sklopa  Odabirom naredbe ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

složeni logički sklopovi

7,138 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

složeni logički sklopovi

 1. 1. Složeni logičkisklopovi Minimizacija Ralizacija funkcije Minterm i maksterm Problem Kraj
 2. 2. Problem Kako za zadanu tablicu realizirati sklop? Iz zadane tablice može se dobiti funkcija i to : •U obliku zbroja minterma (umnožaka) •U obliku umnožka maksterma (zbrojeva).
 3. 3. Realizacija mintermai maksterma Minterm je operacija umnoška  Realizira se logičkim I sklopom  Za samo jednu kombinaciju vrijednosti varijabli (ulaza) ima vrijednost 1  Broj različitih minterma ovisi o broju varijabli (ulaza) i iznosi 2n, n – broj varijabli (ulaza) AB A B AB 0 0 0 0 1 1 Realiziraj preostale 1 0 0 minterme s 2 ulaza 1 1 0
 4. 4. Maksterm Maksterm je operacija zbroja  Realizira se ILI logičkim sklopom  Za samo jednu kombinaciju svojih varijabli (ulaza) ima vrijednost 0  Broj različitih maksterma utvrđuje se na isti način kao u slučaju minterma A+B A B A+B 0 0 1 0 1 1 Realiziraj preostale 1 0 1 maksterme s 2 ulaza 1 1 0
 5. 5. Realizacija sklopovazbrojem minterma i umoškom maksterma Od kombinacija varijabli za koje funkcija ima vrijednost 1 dobije se zbroj minterma  Minterm mora imati vrijednost 1 kada se u njega uvrsti odgovarajuća kombinacija vrijednosti varijabli Od kombinacija za koje funkcija ima vrijednost 0 dobije se umnožak maksterma  Maksterm mora imati vrijednost 0 kada se u njega uvrsti odgovarajuća kombinacija vrijednosti varijabli
 6. 6. Primjer EX ILI funkcija A B Y 0 0 0 A+ B Za A = B = 0 maksterm ima vrijednost 0 0 1 1 AB Za A = 0 i B = 1 minterm ima vrijednost 1 1 0 1 AB Za A = 1 i B = 0 minterm ima vrijednost 1 1 1 0 A+B Za A = B = 1 Maksterm ima vrijednost 0Y = ( A + B) ⋅ ( A + B)Y = AB + A B
 7. 7. Realizacija Y = AB + A B Y = ( A + B) ⋅ ( A + B)Zbroj minterma Umnožak maksterma
 8. 8. EX ILI funkcija Riječ je o dva različita oblika iste funkcije. Y = ( A + B) ⋅ ( A + B) = = A A + A B + AB + BB =; A A = 0, BB = 0 = A B + AB
 9. 9. Logički sklop isključivo ILI  Isključivo (EX) ILI funkcija može se realizirati zbrojem minterma i umnoškom maksterma  Međutim, postoji logički sklop za tu funkciju A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 Y = A⊕B 1 1 0Na izlazu ima vrijednost 1 ako je, isključivo na jednom odulaza vrijednost 1.
 10. 10. Isključivo (EX) NILI A B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0Y = A⊕B 1 1 1 Funkcija:Y = A B + ABY = ( A + B)( A + B)
 11. 11. Minimizacija Zakoni Booleove algebre primjenjuju se prilikom minimizacije funkcije – algebarska metoda Minimizacija je postupak transformacije funkcije tako da bude realizirana s najmanjim mogućim brojem logičkih sklopova Algebarska metoda nije pouzdan način minimizacije funkcija Postoje metode, poput primjene Karnaugh – ovih tablica pomoću kojih se funkcija pouzdano minimizira
 12. 12. Primjer Realizirati sklop za zadanu funkciju: Y = ( A + D) ⋅ ABC + C + D ⋅ B + AD
 13. 13. Minimizacija funkcijeY = ( A + D) ⋅ ABC + C + D ⋅ B + AD Dvostruki komplement = ( A + D)ABC + C ⋅ D ⋅ BAD De Morganovo pravilo = ( A + D)ABC + CDB( A + D) De Morganovo pravilo = A ABC + ABCD + ABCD + BCDD =0 = ABC( D + D) + BCD =1= ABC + BCD Nacrtaj sklop
 14. 14. Pokus Program Logisim omogućava minimizaciju (Pokus 3) upisane funkcije ili nacrtanog sklopa Odabirom naredbe Analyze Circuit u izborniku Project te kartice Minimized može se vidjeti kako bi se izvela minimizacija putem Karnaug – ovih tablica  Klikom na gumbe Set As Expression i Build Circuit izvodi se minimizacija

×