Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HOE VOER JE ZORGINNOVATIES IN?

28 november 2013
Even voorstellen
Insights Zorg
 doorvoeren van complexe
veranderingen in zorg en
welzijn:
 Nieuwe werkprocessen
 Succes...
Hoe staat het met het gebruik van
ehealth?
Wat is ehealth?
 ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en

communicatietechnologieën, en met name Internettechnol...
Elektronische communicatie
tussen zorgverleners
Huisartsen

bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
Elektronische communicatie
tussen zorgverleners
Medisch specialisten

bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
Communicatie tussen
patiënt en zorgverlener
Algemeen

bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
Huisartsen

bron: eHealthmonitor 2013, nictiz
Zoeken en bijhouden
gezondheidsinformatie

bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
Elektronische dossiervoering
door zorgverleners

Andere zorgverleners?

bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
Waarom gaat de adoptie van ehealth
nog zo moeizaam?
Hype cycle Gartner

ZICHTBAARHEID

Piek van torenhoge
verwachtingen

Plateau van productiviteit

Klim naar
verlichting

Te...
Hype cycle ehealth
Elektronische
communicatie tussen
patiënt en zorgverlener
Elektronische
dossiervoering

Zoeken en bijho...
Hype cycle ehealth
Sociale media
Proces
ondersteuning
Mobiel

PGD

Patiëntportalen

Big data

E-behandeling

Zorgnetwerken...
Enablers naar eHealth

Bron: Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011
Barrières naar eHealth

Bron: Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011
Gebruik patiëntenportaal bij een zorggroep

Bron:
Maaike Ronda
DIT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE
AANPAK
Drie succesfactoren
bij zorginnovatie

Stakeholders: draagvlak & acceptatie

Business model: meerwaarde & financiering

Op...
Zorg Innovatie Model

Business model: meerwaarde & financiering

Insights Zorg
Doel

Zorg Innovatie Model

Activiteiten

Business model: meerwaarde & financiering

Insights Zorg
Niet alleen techniek
Interoperabiliteit

Zorg

Vertrouwensmodel,
samenwerkingsafspraken

interoperabiliteit

Zorgstandaarden, richtlijnen,
prot...
COPAFIJTH analyse
Commercie
de relatie met
omgeving zoals
patiënten en
samenwerkingspartners

Organisatie
de structuur van...
Wat is het probleem?
Wat is de impact?
Case:
Invoering Keteninformatiesysteem

huisarts
specialist

Keten
Informatie
Systeem
verpleegkundige

paramedicus

patiën...
(T) - eHealth oplossing
 Welke eisen worden er aan de ehealth oplossing

gesteld (kwaliteit, functionaliteit, flexibilite...
(I) - informatie
 Welke informatie hebben betrokkenen nodig

(inhoud, kwaliteit, tijdigheid)?

 Valkuil: zender i.p.v. o...
(A) - processen
 Wat zijn de gevolgen voor het werkproces

(structuur, workflow, sturing, rollen)?

 Huidige werkwijze 1...
(P) - medewerkers
 Wat zijn de gevolgen voor medewerkers (functies,

vaardigheden)?

 eHealth vraagt om digitale vaardig...
(O) - organisatie
 Wat zijn de gevolgen voor de organisatie (structuur,

cultuur, flexibiliteit)?

 Zonder samenwerking ...
(C) - omgeving en communicatie
 Wat veranderd in de relatie naar de omgeving

(patiënt, zorgverzekeraar, concurrentie)?
...
Verschillende type zorgconsumenten
(F) - financieel
 Wat zijn de financiële gevolgen

(kosten, opbrengsten, financiering)?
 Maak een kosten & baten analyse...
Niet alleen financiële baten
Social Return On Investment
Visie
Resultaten
Belanghebbenden

eHealth
project

Effecten

Investeringen

Indicatoren
Activi...
(J) - juridisch
 Wat zijn de juridische gevolgen

(aansprakelijkheid, privacy, informatiebeveiliging)?
 Wet & regelgevin...
(H) - huisvesting
 Wat zijn de gevolgen voor de fysieke locatie

(geografisch, werkplek)

 Soms heeft ehealth ook gevolg...
Wie zijn de stakeholders?
Verschillende type stakeholders
 Zorgverleners
 Patiënten
 Beheerders
 Zorgaanbieders
 Zorgverzekeraars
 ICT leveran...
Stakeholders eHealth in de
ketenzorg
Zorgverleners

KNMG, KNMP, KNGF, NHG, LHV, NHV, DiHag,
NedHIS, LVG, NIV, EADV, NVvPO,...
Vaak grote aantallen…
 ~30 koepels/werkgroepen
 ~7 overheidsinstanties

 ~14 zorgverzekeraars
 ~8 kennisinstellingen
...
Betrekken van stakeholders
Macht

Laag

Belang

Hoog

Hoog

Laag

Mogelijkheden
 Nauw betrekken: stuurgroep,
klankbordgro...
Think Big – Act Small
Visie realisatie
KPI’s

Visie

meten

C O P

acties
opnemen
in jaarplan

A F

2015

J

I

T H

C O P
NU

A F

C O P
A F
J
...
Informatisering van de ketenzorg
Gefaseerde implementatie

verantwoording
kwaliteitsverbetering
communicatie
registratie
nu

met kernset

met dataset
Hulp bij eerste gebruik
Zelfscan
Samenwerking in de
keten
Informatie-uitwisseling
professionals

Kwaliteitsborging

Informatie-uitwisseling
patien...
Werk programmatisch
Voorbeeld programmaorganisatie (organisatieoverstijgend)
Sponsorgroep
Sponsor
Org. A

Verander
manager

Programma
manager
...
Samenvatting
 20% is technology, the rest is about people
 Werk parallel aan inhoud van de oplossing, het






dra...
Bedankt voor uw aandacht!

Erik L. van Es
Managing partner
e.vanes@insights-zorg.nl

Insights Zorg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe pak je zorginnovaties op het vlak van ehealth aan?

1,580 views

Published on

De potentie van E-Health is groot en velen zijn er van overtuigd dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Toch verloopt de adoptie van eHealth in het zorgproces uiterst moeizaam en komen vele goede initiatieven niet verder dan een succesvolle pilot. De vraag is hoe dit te doorbreken. Op basis van een aantal praktijkcases worden in deze sessie de belangrijkste do’s en don’ts bij de implementatie van E-Health toegelicht.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe pak je zorginnovaties op het vlak van ehealth aan?

 1. 1. HOE VOER JE ZORGINNOVATIES IN? 28 november 2013
 2. 2. Even voorstellen Insights Zorg  doorvoeren van complexe veranderingen in zorg en welzijn:  Nieuwe werkprocessen  Succesvol samenwerken  Toepassen van technologie  thema’s  Ketenzorg, zelfmanagement, eigen kracht  Privatisering, ambulantisering en decentralisering  eHealth, EPD & slimme apps Erik van Es  managing partner/adviseur  achtergrond in de telecom  10 jaar actief als adviseur in de zorg  focus op ehealth en ketenzorg
 3. 3. Hoe staat het met het gebruik van ehealth?
 4. 4. Wat is ehealth?  ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name Internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren Webapplicaties en webportalen • mobiele apps • EPD’s/ECS’s • PGD’s/PHR’s • health-sensoren • videocommunicatie • domotica • robotica • medische en algemene netwerken • business intelligence oplossingen Bron: ordening in de wereld van eHealth, Nictiz, 2012
 5. 5. Elektronische communicatie tussen zorgverleners Huisartsen bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
 6. 6. Elektronische communicatie tussen zorgverleners Medisch specialisten bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
 7. 7. Communicatie tussen patiënt en zorgverlener Algemeen bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
 8. 8. Huisartsen bron: eHealthmonitor 2013, nictiz
 9. 9. Zoeken en bijhouden gezondheidsinformatie bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
 10. 10. Elektronische dossiervoering door zorgverleners Andere zorgverleners? bron: eHealth-monitor 2013, nictiz
 11. 11. Waarom gaat de adoptie van ehealth nog zo moeizaam?
 12. 12. Hype cycle Gartner ZICHTBAARHEID Piek van torenhoge verwachtingen Plateau van productiviteit Klim naar verlichting Technologie trigger Dal van desillusies VOLWASSENHEID
 13. 13. Hype cycle ehealth Elektronische communicatie tussen patiënt en zorgverlener Elektronische dossiervoering Zoeken en bijhouden gezondheidsinformatie Elektronische communicatie tussen zorgverleners Technologie trigger Piek van torenhoge verwachtingen Dal van desillusies Klim naar verlichting Plateau van productiviteit
 14. 14. Hype cycle ehealth Sociale media Proces ondersteuning Mobiel PGD Patiëntportalen Big data E-behandeling Zorgnetwerken Labuitslagen Beslis ondersteuning Beeld bellen Digitale brieven Telediagnostiek E-consult LSP Technologie trigger Piek van torenhoge verwachtingen Dal van desillusies Teleconsultatie Klim naar verlichting Plateau van productiviteit email EPD Websites
 15. 15. Enablers naar eHealth Bron: Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011
 16. 16. Barrières naar eHealth Bron: Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011
 17. 17. Gebruik patiëntenportaal bij een zorggroep Bron: Maaike Ronda
 18. 18. DIT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE AANPAK
 19. 19. Drie succesfactoren bij zorginnovatie Stakeholders: draagvlak & acceptatie Business model: meerwaarde & financiering Oplossing: realisatie & inbedding
 20. 20. Zorg Innovatie Model Business model: meerwaarde & financiering Insights Zorg
 21. 21. Doel Zorg Innovatie Model Activiteiten Business model: meerwaarde & financiering Insights Zorg
 22. 22. Niet alleen techniek
 23. 23. Interoperabiliteit Zorg Vertrouwensmodel, samenwerkingsafspraken interoperabiliteit Zorgstandaarden, richtlijnen, protocollen Datasets, toegangsregels Zorgaanbieder A Zorgaanbieder B Techniek Technische standaarden Functionele & technische eisen, architectuur fysieke infrastructuur
 24. 24. COPAFIJTH analyse Commercie de relatie met omgeving zoals patiënten en samenwerkingspartners Organisatie de structuur van de organisatie en de interne samenwerking. Personeel kennis en vaardigheden, maar ook TVB Administratie de primaire en ondersteunende processen Financieel operationele kosten en wijze van financiering Informatie informatiebehoefte en bijbehorende informatiestromen Juridisch wet- en regelgeving, juridische positie en aansprakelijkheid Techniek ondersteunende middelen zoals ICT Huisvesting de plaats van de werkzaamheden en (inrichting) van gebouwen
 25. 25. Wat is het probleem?
 26. 26. Wat is de impact?
 27. 27. Case: Invoering Keteninformatiesysteem huisarts specialist Keten Informatie Systeem verpleegkundige paramedicus patiënt apotheker manager
 28. 28. (T) - eHealth oplossing  Welke eisen worden er aan de ehealth oplossing gesteld (kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit)?  Functionele eisen lastig voor gebruikers  Visualiseren helpt  Acceptatiecriteria  Koppelingen met andere systemen om dubbele invoer te voorkomen  Autorisatie & authenticatie kan valkuil zijn  Hoe star is het systeem?
 29. 29. (I) - informatie  Welke informatie hebben betrokkenen nodig (inhoud, kwaliteit, tijdigheid)?  Valkuil: zender i.p.v. ontvanger bepaald  Soms weerstand om informatie te delen  Wie mag welke info inzien?  Informatiebehoefte volgt uit proces  Eenheid van begrip  Eenheid van taal  Workshops helpen hier
 30. 30. (A) - processen  Wat zijn de gevolgen voor het werkproces (structuur, workflow, sturing, rollen)?  Huidige werkwijze 1 op 1 overzetten of kan het slimmer?  Bijvoorbeeld deel kwartaalcontrole(s) digitaal?  Ehealth maakt keten afhankelijk van data, dit vraagt om andere afspraken  Bijvoorbeeld goed registreren  Soms dubbel registeren  Kwaliteitsborging van de informatie
 31. 31. (P) - medewerkers  Wat zijn de gevolgen voor medewerkers (functies, vaardigheden)?  eHealth vraagt om digitale vaardigheden  Bewust omgaan met privacy regels (informeren, toestemming vragen, vernietiging, wachtwoorden)  Werken in twee systemen, extra tijd  Onderscheid maken tussen koplopers en volgers
 32. 32. (O) - organisatie  Wat zijn de gevolgen voor de organisatie (structuur, cultuur, flexibiliteit)?  Zonder samenwerking geen goede informatie uitwisseling in de keten  Grotere onderlinge afhankelijkheid vraagt soms om cultuurverandering  Komen er functies bij of komen functies te vervallen?  Vertrouwensmodel
 33. 33. (C) - omgeving en communicatie  Wat veranderd in de relatie naar de omgeving (patiënt, zorgverzekeraar, concurrentie)?  Meer zelfmanagement met ehealth  Wat wil de patiënt en bestaat dé patiënt eigenlijk wel?  Goede informatievoorziening naar patiënt (rol, informatiemanagement)  Eisen zorgverzekeraar (ehealth)
 34. 34. Verschillende type zorgconsumenten
 35. 35. (F) - financieel  Wat zijn de financiële gevolgen (kosten, opbrengsten, financiering)?  Maak een kosten & baten analyse  Past het binnen de huidige financieringsmodel van de zorgverzekeraar?  Zitten er perverse prikkels in het systeem?
 36. 36. Niet alleen financiële baten
 37. 37. Social Return On Investment Visie Resultaten Belanghebbenden eHealth project Effecten Investeringen Indicatoren Activiteiten
 38. 38. (J) - juridisch  Wat zijn de juridische gevolgen (aansprakelijkheid, privacy, informatiebeveiliging)?  Wet & regelgeving is niet altijd eenduidig  Gedragscodes brengen uitkomst (b.v. EGiZ)  NEN 7510 voor informatiebeveiliging
 39. 39. (H) - huisvesting  Wat zijn de gevolgen voor de fysieke locatie (geografisch, werkplek)  Soms heeft ehealth ook gevolgen voor gebouwen en werkplekken  Zorg op afstand betekent minder bezoekers en dus parkeerruimte  Werkplek moet ook ingericht zijn op ehealth
 40. 40. Wie zijn de stakeholders?
 41. 41. Verschillende type stakeholders  Zorgverleners  Patiënten  Beheerders  Zorgaanbieders  Zorgverzekeraars  ICT leveranciers  Overheidsinstellingen  Kennisinstellingen  Ondersteuners  …
 42. 42. Stakeholders eHealth in de ketenzorg Zorgverleners KNMG, KNMP, KNGF, NHG, LHV, NHV, DiHag, NedHIS, LVG, NIV, EADV, NVvPO, NVvP, NDV, … Patiënten NPCF, DVN, NVZ, … Overheidsinstellingen VWS, Nza, Nma, ZiZo, IGZ Zorgverzekeraars ZN, individuele zorgverzekeraars ICT leveranciers OIZ, leveranciers van: ZIS, HIS, DIS, KIS, FIS, AIS, LIS, portalen, netwerken, dataverwerking Gebruikersverenigingen NedHIS Ketenzorgorganisaties Zorggroepen, gezondheidscentra, LOK Kennisinstellingen Nictiz, ZonMw, kenniscentra, NIVEL, … Ondersteuningsorganisaties ROS’en, regio-organisaties, adviesbureaus, …
 43. 43. Vaak grote aantallen…  ~30 koepels/werkgroepen  ~7 overheidsinstanties  ~14 zorgverzekeraars  ~8 kennisinstellingen  ~30 ict leveranciers  ~18 regio’s  ~120 zorggroepen  ~8.000 huisartsen  ~2.000 apothekers  ~700.000 patiënten  … Meerdere contactpersonen per stakeholdergroep!
 44. 44. Betrekken van stakeholders Macht Laag Belang Hoog Hoog Laag Mogelijkheden  Nauw betrekken: stuurgroep, klankbordgroep  Actief betrekken: project of werkgroep, reviewer  Betrokken houden: informatie bijeenkomsten  Geïnformeerd houden: nieuwsbrief
 45. 45. Think Big – Act Small
 46. 46. Visie realisatie KPI’s Visie meten C O P acties opnemen in jaarplan A F 2015 J I T H C O P NU A F C O P A F J I T H J I T H blauwdruk
 47. 47. Informatisering van de ketenzorg
 48. 48. Gefaseerde implementatie verantwoording kwaliteitsverbetering communicatie registratie nu met kernset met dataset
 49. 49. Hulp bij eerste gebruik
 50. 50. Zelfscan Samenwerking in de keten Informatie-uitwisseling professionals Kwaliteitsborging Informatie-uitwisseling patient ICT ondersteuning Indicatoren & stuurinformatie Organisatie Registratie
 51. 51. Werk programmatisch
 52. 52. Voorbeeld programmaorganisatie (organisatieoverstijgend) Sponsorgroep Sponsor Org. A Verander manager Programma manager Project team Verander Manager Opdrachtgever Stuurgroep Project team Sponsor Org. B Project team Opleveren resultaten Lijn team Lijn team Opleveren baten Lijn team
 53. 53. Samenvatting  20% is technology, the rest is about people  Werk parallel aan inhoud van de oplossing, het      draagvlak en de financiering Think big, but act small Besteed aandacht aan structurele inbedding in het zorgproces Pak de implementatie aan als programma (niet als project) One size, fits all bestaat niet bij ehealth Maak van ehealth geen doel op zich
 54. 54. Bedankt voor uw aandacht! Erik L. van Es Managing partner e.vanes@insights-zorg.nl Insights Zorg

×