Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DE DO’S EN DON’TS BIJ DEIMPLEMENTATIE VAN EHEALTH   Inspiratie voor eHealth      13 maart 2013
Even voorstellenInsights Zorg                Erik van Es missie                   achte...
Wat is eHealth? eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en  communicatietechnologieën, en met name Internet-  tec...
Observaties bij ehealthimplementaties Ehealth kan een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk vraagstuk Ma...
DIT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE AANPAKInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
Zorg Innovatie ModelFase        Business case: meerwaarde & financieringActiviteiten                ...
Stakeholders Stakeholders bepalen voor het grootste deel of een verandering een succes wordt of niet De hoeveelheid sta...
Case: ehealth in de ketenzorg                         huisarts &                 ...
Stakeholdergroepen…Zorgverleners        KNMG, KNMP, KNGF, NHG, LHV, NHV, DiHag,               NedHIS...
Aantallen… ~30 koepels/werkgroepen ~7 overheidsinstanties ~14 zorgverzekeraars ~8 kennisinstellingen ~30 ict leveranc...
Instrumenten voorstakeholdermanagement Krachtenveldanalyse, wat zijn de makers en  brekers  Betrekken van de invloedr...
Rol van stakeholders                    Macht         Hoog    Hoog      Gemiddeld  La...
Oplossing Een goede oplossing is als wijn en moet kunnen  rijpen  Waak voor te grote stappen!  Stakeholders moeten ...
Gefaseerde implementatieverantwoordingkwaliteitsverbeteringcommunicatieregistratie                 nu   ...
Verschillende type zorgconsumentenInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
Verschillende type zorgaanbieders                  A                B           ...
Business case De business case is de legitimatie van het project,  maar is vaak een ondergeschoven kindje  Gebruik bi...
Social Return On Investment                    Visie                         ...
Kenmerken van het model Alle assen zijn communicerende vaten en  onlosmakelijk met elkaar verbonden  Alle assen ontwi...
Meerdere systeemniveaus                      Zorggroep        Verzekeraars         ...
Meerdere systeemniveaus                     Maatschappij                 VWS    ...
eHealth,   niet alleen een technisch vraagstuk                                     ...
Verandertools                 Samenwerking in de                   keten        ...
Samenvatting 20% is technology, the rest is about people Werk parallel aan inhoud van de oplossing, het  draagvlak en ...
Bedankt voor uw aandacht!                Erik van Es             e.vanes@insights-zorg.nlInsp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De do’s en don’ts bij de implementatie van eHealth

1,065 views

Published on

De potentie van eHealth is groot en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Toch verloopt de adoptie van ehealth in het zorgproces uiterst moeizaam en komen vele goede initiatieven niet verder dan een succesvolle pilot. Veranderingen in de zorg zijn zeer complex. Insights Zorg heeft vanuit de praktijk een aanpak ontwikkeld die het succes van ehealth trajecten aanzienlijk vergroot. Aan de hand van deze aanpak zullen de belangrijkste do’s en don’ts bij de implementatie met een aantal praktijkvoorbeelden worden toegelicht.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De do’s en don’ts bij de implementatie van eHealth

 1. 1. DE DO’S EN DON’TS BIJ DEIMPLEMENTATIE VAN EHEALTH Inspiratie voor eHealth 13 maart 2013
 2. 2. Even voorstellenInsights Zorg Erik van Es missie  achtergrond in de telecom  zorgen dat het werkt  9 jaar actief als adviseur in thema’s de zorg  ehealth, ketenzorg, GGZ,  focus op ehealth in de jeugdzorg en welzijn ketenzorg klanten  enkele klanten  zorgorganisaties, regionale  IZIT samenwerkingsverbanden,  LOK landelijke programma’s,  NDF koepels, kennis- en overheidsinstellingen  Nictiz  Z3Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 3. 3. Wat is eHealth? eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name Internet- technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren Webapplicaties en webportalen • mobiele apps • EPD’s/ECS’s • PGD’s/PHR’s • health-sensoren • videocommunicatie • domotica • robotica • medische en algemene netwerken • business intelligence oplossingenBron: ordening in de wereld van eHealth, Nictiz, 2012Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 4. 4. Observaties bij ehealthimplementaties Ehealth kan een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk vraagstuk Maar toch komt het niet goed van de grond…  Geen structurele financiering  Zorgverleners, maar ook patiënten zitten er niet echt om te springen (urgentie)  Oplossingen sluiten onvoldoende aan bij beleving van gebruikers  Complex vanwege de grote hoeveelheid en diversiteit aan stakeholders  Beperkt verandervermogen van zorginstellingenInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 5. 5. DIT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE AANPAKInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 6. 6. Zorg Innovatie ModelFase Business case: meerwaarde & financieringActiviteiten Insights Zorg Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 7. 7. Stakeholders Stakeholders bepalen voor het grootste deel of een verandering een succes wordt of niet De hoeveelheid stakeholders mag geen excuus zijn om te bezuinigen op stakeholder management eHealth projecten kennen een zeer grote diversiteit aan stakeholdergroepen Een goede oplossing staat niet automatisch gelijk aan draagvlakInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 8. 8. Case: ehealth in de ketenzorg huisarts & praktijkondersteuner HIS specialisten & ZIS XISverpleegkundigen overige zorgverleners RIS PGD zorggroep patiënten apothekers DIS AIS diëtist LIS laborantenInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 9. 9. Stakeholdergroepen…Zorgverleners KNMG, KNMP, KNGF, NHG, LHV, NHV, DiHag, NedHIS, LVG, NIV, EADV, NVvPO, NVvP, NDV, …Patiënten NPCF, DVN, NVZ, …Overheids- VWS, Nza, Nma, ZiZo, IGZinstellingenZorgverzekeraars ZN, individuele zorgverzekeraarsICT leveranciers OIZ, leveranciers van: ZIS, HIS, DIS, KIS, FIS, AIS, LIS, portalen, netwerken, dataverwerkingGebruikers- NedHISverenigingenKetenzorg- Zorggroepen, gezondheidscentra, LOKorganisatiesKennisinstellingen Nictiz, ZonMw, kenniscentra, NIVEL, …Ondersteunings- ROS’en, regio-organisaties, adviesbureaus, …organisatiesInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 10. 10. Aantallen… ~30 koepels/werkgroepen ~7 overheidsinstanties ~14 zorgverzekeraars ~8 kennisinstellingen ~30 ict leveranciers ~18 regio’s ~120 zorggroepen ~8.000 huisartsen Meerdere contactpersonen ~2.000 apothekers per stakeholdergroep! ~700.000 patiënten …Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 11. 11. Instrumenten voorstakeholdermanagement Krachtenveldanalyse, wat zijn de makers en brekers Betrekken van de invloedrijkste stakeholders (macht x belang) Organiseren van stakeholdergroepen Commitment sessies Persoonlijke gesprekken Rol van stakeholders in het project Communicatie!Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 12. 12. Rol van stakeholders Macht Hoog Hoog Gemiddeld Laag Belang Gemiddeld LaagInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 13. 13. Oplossing Een goede oplossing is als wijn en moet kunnen rijpen Waak voor te grote stappen! Stakeholders moeten de gelegenheid krijgen invloed uit te oefenen op de definitieve oplossing Kijk ook naar de gevolgen voor de werkprocessen en de mensen die er mee te maken krijgen Veel ehealth projecten hebben een te grote technologie focus Er bestaat niet zo iets als one-size-fits-allInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 14. 14. Gefaseerde implementatieverantwoordingkwaliteitsverbeteringcommunicatieregistratie nu met kernset met dataset Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 15. 15. Verschillende type zorgconsumentenInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 16. 16. Verschillende type zorgaanbieders A B CAlgemene Belang van een goede Heeft veel tijd gestoken in Het belang van een goedeomschrijving registratie wordt nog beperkt een goede registratie voor de informatie-uitwisseling en gezien. Focus ligt op zorgverzekeraar en is toe aan registratie worden volledig indicatoren voor verzekeraar de volgende stap onderkend, men zoekt naar oplossingen die deze visie ondersteunenRegistratie Grote variatie in de kwaliteit Gegevens van de e-Diabetes - van registratie kernset worden voor >80% goed geregistreerdCommunicatie & - Er vind uitwisseling plaats -samenwerking van gegevens met gecontracteerde ketenpartnersPatiënt - - Zoekt naar oplossingen om gegevens te delen met sommige patiëntenICT ICT gericht op de huisarts ICT is (deels) ingericht om te Zoekt actief naar oplossingen communiceren met die de hele keten ondersteunen ketenpartnersKwaliteit - - Wil graag periodiek inzage in de kwaliteit van zorg (uitkomst- en Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl procesindicatoren)
 17. 17. Business case De business case is de legitimatie van het project, maar is vaak een ondergeschoven kindje Gebruik bij voorkeur een maatschappelijke business case die ook naar niet financiële baten kijkt Baten treden niet altijd op bij diegene die moet investeren De business case vormt ook de basis voor structurele financiering Bestaande financieringmodellen vormen soms een belemmering voor ehealth -> stakeholder- management!Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 18. 18. Social Return On Investment Visie Resultaten Belang- hebbenden eHealth Effecten project Investeringen Indicatoren ActiviteitenInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 19. 19. Kenmerken van het model Alle assen zijn communicerende vaten en onlosmakelijk met elkaar verbonden Alle assen ontwikkelen zich gelijk op Holistische benadering o.b.v. systeemdenken Verankering in de lijn van de implementatie Rekening houden met het verandervermogen van de organisatie Rekening houden met totale impact op een organisatieInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 20. 20. Meerdere systeemniveaus Zorggroep Verzekeraars Bestuur Leveranciers Zorgverleners PatiëntenInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 21. 21. Meerdere systeemniveaus Maatschappij VWS Kwaliteitsinstituut Politiek IGZ Ketenzorg ZN Zorggroep Nictiz Verzekeraars Bestuur Leveranciers VZVZ Zorgverleners Patiënten NedHIS DVN NPCF NHG LOK NIV NDF LHVInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 22. 22. eHealth, niet alleen een technisch vraagstuk Vertrouwensmodel, samenwerkingsafspraken Zorg interoperabiliteit Zorgstandaarden, richtlijnen, protocollen Datasets, toegangsregels Technische standaarden Techniek Functionele & technische eisen, architectuurZorgaanbieder Zorgaanbieder A B fysieke infrastructuur Inspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 23. 23. Verandertools Samenwerking in de keten Informatie-uitwisseling Kwaliteitsborging professionals Informatie-uitwisselingICT ondersteuning patient Indicatoren & Organisatie stuurinformatie RegistratieInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 24. 24. Samenvatting 20% is technology, the rest is about people Werk parallel aan inhoud van de oplossing, het draagvlak en de financiering Think big, but act small Besteed aandacht aan structurele inbedding in het zorgproces Pak de implementatie aan als programma (niet als project) One size, fits all bestaat niet bij ehealth Sommige belemmeringen bevinden zich buiten de directe invloedsfeer van de individuele zorgaanbieder/leverancierInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl
 25. 25. Bedankt voor uw aandacht! Erik van Es e.vanes@insights-zorg.nlInspiratie voor eHealth - DigitaleZorg.nl

×