Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boli Rare 2009

2,000 views

Published on

 • Be the first to comment

Boli Rare 2009

 1. 1. Consilierul psihologic în era post genomică. Soluţii interdisciplinare pentru consilierea genetică în Romania Prof. univ. dr. Daniel DAVID Asist. univ. drd. Ramona MOLDOVAN Conf. univ. dr. Alina RUSU www.clinicalpsychology.ro
 2. 2. Ce este consilierea genetică? (AJHG, 1975) Consilierea genetică este un proces de comunicare în cadrul căruia sunt abordate ocurenţa sau riscul ocurenţei unei afecţiuni genetice la un individ sau într-o familie. (1) clarificarea informaţiilor medicale (diagnostic, cauză, cursul probabil al afecţiunii şi alternative de tratament sau management al afecţiunii); (2) estimarea măsurii în care ereditatea contribuie la apariţia afecţiunii şi a riscului de recurenţă; (3) cunoaşterea şi înţelegerea opţiunilor în cazul bolii sau a riscului apariţiei sau recurenţei bolii; (4) alegerea unei opţiuni care să fie în concordanţă cu riscurile percepute şi scopurile familiei; (5) managementul afecţiunii la persoanele afectate sau la membrii familiei şi/sau managementul situaţiei în care riscul recurenţei acelei afecţiuni este posibil.
 3. 3. Consilierea genetică = intervenţie în sănătate şi boală → managementul acelor tulburări care implică factori genetici în etiopatogeneză (ereditari sau nu) → managementul nu vizează diagnosticul şi tratamentul medical al tulburărilor ci adaptarea şi copingul la boală → intervenţia în sănătate vizează cunoaşterea şi managementul psihologic al riscului de a dezvolta tulburări care implică factori genetici în etiopatogeneză
 4. 4. Cine apelează la servicii de consiliere genetică? I. Clientul are o tulburare genetică asociată cu una sau mai multe tulburări psihice / psihoemoţionale / de comportament II. Clientul are o tulburare genetică identificată iar problema este asociată cu riscul transmiterii acestei tulburări la copii III. Clientul nu are o tulburare genetică dar problema este asociată cu riscul de a dezvolta o tulburare genetică IV. Clientul nu are o tulburare genetică dar problema este asociată cu riscul de a transmite copiilor o tulburare genetică V. Clientul nu are o tulburare genetică, problema fiind asociată cu riscul altora de a transmite sau de a
 5. 5. Când se poate apela la consiliere genetică? • Pre test – Screening al membrilor familiei – Vizită premaritală – Vizită prenatală • Post test – Informare cu privire la diagnostic – Comunicarea rezultatelor testului – Retrospectivă în cazul unei sarcini pierdute
 6. 6. Rolul consilierii genetice • Educare / Informare • Clarificarea informaţiilor pe care pacientul le are deja • Facilitarea luării deciziei • Pregătirea pentru aflarea diagnosticului • Reducerea distresului emoţional → Tulburarea genetică = eveniment activator
 7. 7. Consilierea genetică în lume - primul program de formare în consiliere genetică: SUA 1969, Europa 1992 - începând cu 1993 profesia de consilier genetic este certificată şi legiferată - în prezent există aprox. 40 de programe masterale în consiliere genetică acreditate - pentru a oferi un serviciu de consiliere genetică optim, este nevoie de aproximativ 2 consilieri la 1 milion de indivizi (NSGC, 2008) - la ora actuală există mai puţin de 3000 de consilieri genetici în total, la nivel global (NSGC, 2008); oficial, pe continentul african există un singur consilier genetic atestat!
 8. 8. Formarea consilierului genetic (ABGC) • Studii postuniversitare acreditate • Curricula trebuie să includă obligatoriu: (1) elemente de genetică umană; (2) metode avansate de cercetare; (3) principiile sănătăţii publice şi ale serviciilor de sănătate publică; (4) aspecte etice şi juridice; (5) teorii şi tehnici de consiliere psihologică şi (6) tehnici de predare şi comunicare. • Practică clinică supervizată pentru 50 de cazuri • Scrisori de recomandare
 9. 9. MASTER ÎN “CONSILIERE GENETICĂ” Universitatea Babeş-Bolyai Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Directori: Prof. univ. dr. Daniel David - UBB Prof. univ. dr. Victor Pop - UMF Coordonator executiv: Conf. univ. dr. Alina Rusu
 10. 10. Cui se adresează? • celor care doresc să obţină competenţe în consiliere genetică • licenţiaţilor în psihologie, medicină, biologie, asistenţă medicală şi asistenţă socială dar şi altor licenţiaţi, interesaţi de optimizarea stării de sănătate şi managementul patologiei pentru tulburări care implică mecanisme genetice şi/sau ereditare. • pot beneficia de acest Master psihologii clinicieni, consilierii psihologici şi psihoterapeuţii deja atestaţi de Colegiul Psihologilor din România, care, prin acest Masterat, pot dobândi competenţe suplimentare în consiliere genetică pentru a le optimizarii şi să le
 11. 11. Condiţii de eligibilitate Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie sau în alte domenii (ştiinţe) în care consilierea genetică este relevantă. Criterii de admitere 20% media de licenţă + 80% interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica Masterului.
 12. 12. Număr de locuri 15 de locuri bugetate şi 25 de locuri cu taxă Durată 4 semestre (2 ani) Programul va fi riguros, dar flexibil, pentru a fi convenabil celor care lucrează. Perioada de inscriere: 31 august – 5 septembrie Perioada de examen: 8 -9 septembrie
 13. 13. Curriculum Semestrul I • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup • Metode avansate de cercetare • Genetica fundamentală • Genetica populaţiilor umane • Practică Semestrul II • Consiliere în tulburarile genetice I • Noţiuni aprofundate de psihiatrie • Citogenetică si patologie cromozomială • Genetică moleculară şi bolile ereditare • Practică II Semestrul III • Consiliere în tulburarile genetice II • Psihologie evoluţionistă • Patologie genetică multifactorială • Testarea genetică şi evaluarea riscului genetic • Practică III Semestrul IV • Etica în consilierea genetică • Curs opţional I • Curs opţional II
 14. 14. Bibliografie orientativă David D., Benga O., Rusu A.S. (2007). Fundamente de psihologie evoluţionistă şi consiliere genetică. Integrări ale psihologiei şi biologiei. Editura Polirom. Iaşi. www.eurogenetest.org (colaborator: vicepresedinte EuroGenTest Society, Dr. Domenico Coviello).
 15. 15. Înscriere şi informaţii Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, 400015 tel: 0264 590967 sau 0264 434141 Orar cu publicul: 09:00 - 13:00 Alte informaţii privind procedurile de înscriere şi admitere: www.clinicalpsychology.ro şi clinica@psychology.ro.
 16. 16. Cursurile – experţi naţionali şi internaţionali Meeting of the Minds, 2008

×