Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kopschraberijen 5

390 views

Published on

Kopschraberijen is een gratis e-dichtbundel geschreven in het Gronings. Het is samengesteld door Eltje Doddema uit Harkstede en is ook te downloaden via http://www.eltjedoddema.wordpress.com.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kopschraberijen 5

 1. 1.   ©  Eltje  Doddema  
 2. 2. Stil  vergeten   dizze  dag   bist  overaal  en   doolst  in  n  wereld   naargens  noar  tou     s2lle  stemmen   dij  beelden  vervörmen   van  vrouger  heer   dij  ruiren  zich  nou   waarkelkhaid     zit  vol  geluden   mit  beelden  dij  dien   gedachten  kleuren     mörgen  ook  weer   denderst  deur  dreumen   woarin  dien  woanen   t  wezen  verscheuren  
 3. 3. (on)Beheersboar   t  binnen     gewaitenloze  kwoaden     dij  mìnsen  as  handelswoar     beschaauwen     t  binnen  de  duvels     in  moerazzen     dij  lu  meedogenloos   verstaauwen   aan  mien  gewaiten   wordt  knoagd  en  vreten   want  twievels  dingen   noar  d'overhaand     in  n  zwoare  stried     tussen  t  goie  en  t  slechte     en  de  zörgen  om   de  scharekaant  
 4. 4. Wie  -­‐  zai   tradietsies   kanalizeren  de     moate  van  en  t     vermogen  tot   solidariteit     mor  sommegen   meandern  mit   n  staarke  stroom   deur  slands  kulturele     iden2teit  
 5. 5. Exodus   schokkend   mit  scholders   vol  loden  lasten   dolen  doezenden     dreumen     van  oost  noar  west     d'hel     trotserend   deur  weer  en  wind     deurbreken  ze     störmen   van  protest   mor  t  is   d'onmacht     van  de  machten     dij  godgekloagd     heur  löt     bepoalt     t  is  de   zinlooshaid   van  woanzin   in  detail   alom   vertoald  
 6. 6. Aandachtsuur   zien  leste  zet   mit  t  swaarde  peerd     was  slim  strategisch     staark       mor  aan  schoakmat     kwam  hai  nait  tou  in   n  race  tegen  n  kèl   uurwaark  
 7. 7. Framing   links  en  rechts   meten  mekoar     agressief  de  moat   polarizerend  en   moreel  òfgliedend     manoeuvrerend   kweken  ze  daibe   stekeblinde  hoat   gulden  middenwezen   bewust  vermiedend   t  binnen  brutoal     berekende  tegenpolen     dij  tegenstellens   vermaarkten     mit  verroaderlek   vaalze  strategieën   uutvoerd  op   oorlogsstaarkten  
 8. 8. Beklemmend   bewogen  en   sproakeloos  s2l   swaalken  emootsies   tussen  gevuilens   van  kwoadhaid  en   onmacht     mor   ook  daild     wordt   onmínselke  smaart     nooit  haalf   verzacht  
 9. 9. Vrij  spel   vaaileghaid  in   boetenkontraainen   is  nait  te  garanderen     in  t  wilde  weg   vaalt  veul  ten  prooi  aan     krimineel  akteren     de  poli2ek  moakt     keuzes  en  geA     misdoad  doar  vrij  spel     en  onbeheersboar   woekern  dus  tumoren   bliksemsnel  
 10. 10. Fantastbelasten   de  krisis   is  vouer  veur   fantasten     wat  te   denken  van   snoetjeknovvelbelasten  
 11. 11. Windhandel   mit  geld     wordt  geld  verdaind   deur  lu  dij  profiteren     mit  subsidies  en   belastenveurdailens   binnen  kaptoalen  te  genereren     investeren  in     duurzoamhaid  levert     spekulanten  rendement     fiskoal  legi2eme     konstruksies  worden  benut   mit  raffinement     de  massa  wordt     vermoalen  en  tot   grode  wanhoop  dreven     veur  lu  mit  vermogen     is  t  normoal  om  van   de  wind  te  leven  
 12. 12. Kenmaarkend   geleuven     en  overtugens     openboaren  zich   as  verkoolde  resten       van       verreten  liggoamsdailen     op  absurde   blouddeurdrenkte   grondvesten   wereldwied   is  dood  en  verdaarf   t  kenmaark  van     d'opperbesten  
 13. 13. Spoaradvies   de  rìnte     op  spoargeld     doalt  stapke  veur   stapke     stop  doarom   joen  geld  gewoon   mor  in  n  bescheten     lapke  
 14. 14. Beleven   2nten  blaauw   schuren  zachtgeel  zaand   tot  rimpels     met  ronde  aksenten     mor  aal  te  voak   wordt  schoonhaid  schonden   deur  aandere   sedimenten  
 15. 15. Gemis   t  binnen  de  troanen   dij  mor  nait  valen   t  is  t  stoeken  van   s2l  verdrait     t  binnen  gedachten   dij  smaart  vermoalen   t  is  t  verwaarken     van  ainzoamhaid   t  binnen  de  woorden   in  s2lte  sproken   t  is  de  leegte   dij  ik  besef     t  binnen  de  vroagen   aal  onbeantwoord   t  is  in  t  gemis     dat  ik  die  tref  
 16. 16. Doodgedrone   deur  joys2cks  bestuurde   moordmesienen     vlaigen  vol  hightechraive  rond   mit  n  lege  cockpit     woardeur  t  overschrieden   van  de  drumpel  noar     eksessief  geweld  wel   hail  slim  makkelk  slit  
 17. 17. No-­‐gozones   respektloos  agressief     en  mit  selfies  en     selek2eve  beelden     worden  leugens  op     social  media   tot  woarheden  verdraaid     bewust  provoserend     onder  t  mom  van     rasisme  worden  ain-­‐     twij-­‐  en  drijdracht     manipulerend  zaaid   onberekenboare   bandelooshaid  en  t   recht  van  de  staarksten   moaken  stroaten  en   stadswieken   tot  angstkontraainen     mor  elke  arrestoatsie     mit  of  zunder  schoten     wordt  belemmerd     deur  in2midoatsies  en   rondvlaigende  kaaien  
 18. 18. Fotofucken   vrouger     kreeg  je     schiere  anzichten   mit  meulenwiekjes     op  t  heden   digitoale   gebelskoppen  op   selfies2ckkiekjes  
 19. 19. Adam  zkt.  Eva   helden  van  de  weg  mor   effe  gain  sìnt  te  makken   levenslaank  mit  dwang   autodaiven     betrappen     from  russia  with  love  mit   mien  eerste  keer  reality   help  mien  man  is  kluzzer   boer  zöcht  vraauw     stop  plietsie   hoGer  than  my  daughter   en  toureGe  on  toer   grìnzeloos  verlaifd   extreme  bruiden     binnen  stoer     oorlog  in  de  keuken     mor  puur  geluk  ik  vertrek   volledeg  over  de  kook   zeg  ik  lu   schait  mie  mor  lek  
 20. 20. as  d'elite     levenskracht  uutzogt     totdat  t  volk  op  de     schaaidslien  tussen   overleven     en  dood  balanseert     vlaigen  klinkers  en   braandbommen  over     bloudroodgekleurde   stroaten   omdat  blinde  hoat  in   chaos  eksplodeert   macht  en  poli2ek   saboteren     soamenlevens  woarbie   wonden  openrieten     geldmaarkten  en   beurzen     vermorzeln  hoop   tot  schulden  en  kredieten   LeeIlimoat  
 21. 21. mit  argusogen   wordt  keken  noar   t  mement  dat  de  deus   van  pandora  open  gaait   en  griekenland   d'eurozone  verlet     as  de  gaist   uut  de  vles  is     brekt  ter  n  2toanenstried  lös   en  wordt  ter  in  duustere     finansiële  labyrinten   pokerd  en  wed   as  je   goden  verzuiken   zal  chaos     de  mìnshaid  trevven     omreden     t  kwoad  vindt   d'achilleshiel  eerder   as  we  besevven   Deus  van  Pandora  
 22. 22. onbekommerd  en   in  de  wolken  wezend   leken  vree  en  welstand   garandeerd     mor  weer  rollen  koppen     en  tanks  over  slagvelden   en  wordt  ter  over  sporen   marcheerd   de  mìnshaid  kreëert   zien  aigen  kremoatsie   as  e  t  vermogen  van  t   droagen  van  weelde  mist     de  leste  urn  wordt     din  nait  meer  vuld     en  droagers  ontbreken   veur  de  leste  kist   Nooit  meer  
 23. 23. Kapitalisme   macht  is     onmìnselk  en     manipuleert  lu   as  n  soort  van   trekpoppen     want       kapitalisme     beschaauwt  ze  as   dumpgoud  net     as  petvlezzen  en     grondneutjesdoppen  
 24. 24. Holdboarhaid   territoriumvergroten   lopt  tegen  grìnzen  aan   as  heterogeniteit     de  solidariteit   overheerst     din  wordt  gezond     verstand  aanvreten   deur  opvaGens  as   ons  soort  lu  en   aigen  volk  eerst  
 25. 25. Desilluzie   in  n  soamenleven     van  onbegrìnsde     meugelkheden     lonkt  n  eldorado  op  de     bovenste  sport     mor       de  kans  is  groot  dat     de  mythe  van     d'american  dream   veur  t  grootste  gros  n   nachtmerrie  wordt  
 26. 26. Seksrobot   de  drang  noar  hoogtepunten   dut  lu  de  wereld  wel  ains   hail  aans  bekieken     mit  3D-­‐brillen  kreëren  ze   fantazieën  om  de  top  of   the  bill  te  berieken     via  hologrammen  en     passie-­‐apps  worden  driAen   aanstuurd  tot  in  perfeksies     neonverlichte  sex-­‐robots   vol  eros-­‐chips  bezörgen  din   d'orgasmuzzen  en  ereksies  
 27. 27. Overschot   n  biGere  pil   kin  je  schier  vergulden   en  dij  wordt  rioal     deur  verzekeroars   verstrekt     t  volk  is  geloaten     en  lot  t  aal  gebeuren   want  dij  is  wel  wìnd     aan  n  plasebo   effekt  
 28. 28. is  ook  te  volgen  op  Wordpress.     U  kunt  zich  hierop  abonneren  door  op   de  site  uw  e-­‐mail  adres  in  te  vullen  bij     Blog  volgen.     Kopschraberijen  vindt  u  op   hGp://eltjedoddema.wordpress.com     Mail  adres:  info@eltjedoddema.nl    

×