Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instal·lació de Dropbox

692 views

Published on

En aquesta presentació es vol mostrar la descàrrega de Drpbox i la posterior instal·lació

Published in: Education, Technology, Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Instal·lació de Dropbox

  1. 1. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   1  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons     Servei d’allotjament de fitxers multiplataforma al núvol      1. Accedim al lloc de referència de Dropbox       2. Cliquem a Download Dropbox, per a començar a baixar‐nos el programa. El fitxer que  ens baixarem és Dropbox 0.7.110.exe (12,89 MB)     
  2. 2. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   2  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons 3. Desem l’arxiu en un lloc de la nostra elecció. Per exemple a l’Escriptori. A la finestra  següent,  un  cop  finalitzada  la  descàrrega,  cliquem  a  “Ejecutar”  per  a  començar  la  instal∙lació.    4. Apareix l’assistent de la instal∙lació. Cliquem a “Install”.               
  3. 3. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   3  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons   5. Comença la instal∙lació.    6. Hi ha dues alternatives:   Registrar‐nos i crear un compte nou a Dropbox. Nosaltres triarem aquesta, donat que  és la primera vegada que utilitzem aquesta aplicació web 2.0.   Fer servir un compte ja registrat. Seria el que faríem si volguéssim instal∙lar Dropbox en  un altre ordinador dels que fem servir habitualment.  Per tant, activem “I don’t have a Dropbox account” i cliquem “Next”.     
  4. 4. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   4  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons 7. Com que hem triat l’opció de registrar‐nos i crear un nou compte, hem d’omplir un  formulari en el que se’ns demana:   Nom   Cognom   Adreça de correu electrònic   Contrasenya (aquesta s’haurà de reescriure)  El nom de l’ordinador podem deixar‐lo tal i com el documenti el formulari; tot i així, el  podem canviar seguint les indicacions que hi ha entre parèntesis (e.g. Drew’s Laptop).  Acceptem  els  termes  del  servei,  activant  la  casella  “I  agree  to  the  Terms  of  Service”  (podem  consultar  aquests  termes  de  contractació  obrint  l’enllaç  Terms  of  Service)  i  cliquem a “Next”.    8. En  aquesta  finestra  se’ns  ofereix  la  possibilitat  d’adherir‐nos  a  la  mida  del  disc  dur  remot gratuït de 2MB (és la que apareix seleccionada, per defecte) o bé, aquest cop  pagant, eixamplar‐lo fins a 50MB o 100 MB. Cliquem a “Next”. 
  5. 5. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   5  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons     9. Apareix una mena de presentació, formada per quatre pantalles successives, que ens  explica, de manera molt superficial, el funcionament de Dropbox.   
  6. 6. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   6  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons   10. Ja hem finalitzat pràcticament la instal∙lació. Només resta concretar en quin lloc volem  crear la carpeta My Dropbox. Per defecte, la crearà a la carpeta Els meus document,  dins el nostre perfil d’usuari de Windows, és a dir a  C:Document and SettingsUsuariEls meus documentsMy Dropbox  Podem deixar‐la en el lloc suggerit.  Per a concloure tot el procés cliquem a “Finish”.     
  7. 7. Dropbox   Descàrrega i instal∙lació  Formació eduCAT 1x1  Formador: Àngel Paíno i García   7  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons 11. Ja  tenim  creada  la  nostra  carpeta  My  Dropbox.  Per  defecte,  en  aquesta  carpeta,  trobarem creada una estructura de dues subcarpetes anomenades Photos i Public.   

×