Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

o_11121_muv110d

1,045 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

o_11121_muv110d

 1. 1. Építészettörténeti proszeminárium, BA, 2011/2012, ősz Katona Júlia <ul><li>A proszemináriumon a hallgatók Budapest historizáló </li></ul><ul><li>építészetén keresztül kapnak bevezetést az építészeti </li></ul><ul><li>alaktan tárgyába. A domináns stílusirányzat, a </li></ul><ul><li>neoreneszánsz mellett a neogótika és az orientalizáló </li></ul><ul><li>tendenciák képezik az órák három fő tematikus </li></ul><ul><li>egységét. Ezeken keresztül lesz szó közvetetten az ókori </li></ul><ul><li>görög-római, a reneszánsz és a gótikus építészet főbb </li></ul><ul><li>alaktani jellemzőiről. Mindezek elsajátítása két fő </li></ul><ul><li>műcsoport közvetlen megismerésével történik: egyes </li></ul><ul><li>épületek helyszínen történő látogatásával és a Magyar </li></ul><ul><li>Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában őrzött, </li></ul><ul><li>elsősorban 19. századi építészeti és díszítőművészeti </li></ul><ul><li>mintakönyvek segítségével. Az órák felváltva lesznek </li></ul><ul><li>megtartva belső és külső helyszíneken. A bevezető, a </li></ul><ul><li>záró, valamint az értékelő órák a Magyar Nemzeti </li></ul><ul><li>Galériában, a 19. századi mintakönyveket áttekintő </li></ul><ul><li>előadások a Magyar Képzőművészeti Egyetem </li></ul><ul><li>Könyvtárában zajlanak, a köztes órák pedig adott külső </li></ul><ul><li>budapesti helyszíneken (lásd az órák helyszíneit). </li></ul><ul><li>A szemináriumi jegyszerzés feltételei: minden </li></ul><ul><li>hallgatónak 1 előadást kell tartani és 1 elemző </li></ul><ul><li>dolgozatot kell leadni. Az előadás témáit Owen Jones </li></ul><ul><li>The Grammar of Ornament (1856) című könyvének </li></ul><ul><li>egyes, a témákhoz kapcsolódó fejezetei közül lehet </li></ul><ul><li>kiválasztani (a forrásmű az interneten elérhető), majd a </li></ul><ul><li>kijelölt órán előadni. A dolgozatnak a kiválasztott </li></ul><ul><li>budapesti épület elemző leírását kell tartalmaznia (lásd: </li></ul><ul><li>Téma kidolgozása). A dolgozatot kinyomtatva kérem </li></ul><ul><li>leadni, a dolgozathoz mellékelendő digitális felvételeket </li></ul><ul><li>pedig kizárólag emailen kérem átküldeni. </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Az előadások anyaga és számos kapcsolódó információ </li></ul><ul><li>megjelenik még az alábbi website-on: </li></ul><ul><li>www.ornamentika.blog.hu </li></ul>
 2. 2. Témák <ul><li>Témák az előadásokhoz </li></ul><ul><li>Owen Jones: The Grammar of Ornament (1856) egyes fejezetei </li></ul><ul><li>Greek Ornament, Chap. IV. </li></ul><ul><li>Roman Ornament, Chap. VI. </li></ul><ul><li>Moresque Ornament from the Alhambra, Chap. X. </li></ul><ul><li>Mediaeval Ornament, Chap. XVI. </li></ul><ul><li>Renaissance Ornament, Chap. XVII. (2 részre bontva) </li></ul><ul><li>http://www.illuminated-books.com/viewer-en.php?book=grammar </li></ul><ul><li>Témák a dolgozatokhoz </li></ul><ul><li>Mándi-ház, Bajcsy-Zsilinszky 43. </li></ul><ul><li>Batthyány-palota, Teréz krt. 13. </li></ul><ul><li>Stern-palota, Andrássy út 10. </li></ul><ul><li>Harkányi-palota, Andrássy út 4. </li></ul><ul><li>Saxlehner-palota, Andrássy út 3. </li></ul><ul><li>Téma kidolgozása, főbb egységei </li></ul><ul><li>* megrendelő, tervező megnevezése, kivitelezés </li></ul><ul><li> dátuma </li></ul><ul><li>* rövid építéstörténet </li></ul><ul><li>* a főhomlokzat alaktani leírása </li></ul><ul><li>* analógiák (épületek) </li></ul><ul><li>* korabeli fényképfelvétel (digitálisan mellékelve, </li></ul><ul><li> adatolva, ki, mikor készítette, hol található a kép </li></ul><ul><li> maga) </li></ul><ul><li>* a tervező építész rövid életrajza </li></ul><ul><li>* 5 db digitális felvétel megadott nézőpontokból </li></ul>
 3. 3. 1. óra: bevezetés 2. óra: neoreneszánsz I., külső helyszín <ul><li>2011. szeptember 15. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MNG </li></ul><ul><li>találkozási pont: </li></ul><ul><li>MNG , Budavári Palota, B porta </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>Általános bevezetés </li></ul><ul><li>építészeti alaktan </li></ul><ul><li>a historizmus </li></ul><ul><li>a mintakönyvek a 19. században </li></ul><ul><li>Szemináriumi előadás- és dolgozati témák kiosztása </li></ul><ul><li>2011. szeptember 22. </li></ul><ul><li>külső helyszín: </li></ul><ul><li>Vámház tér </li></ul><ul><li>találkozási pont: </li></ul><ul><li>Pesti Új Városháza , Váci utca 62-64. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>* Pesti Új Városháza </li></ul><ul><li>* Fővám téri vásárcsarnok </li></ul><ul><li>* Fővámpalota </li></ul>
 4. 4. 3. óra: neoreneszánsz II., előadás 4. óra: neoreneszánsz III., külső helyszín <ul><li>2011. szeptember 29. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MKE Könyvtár , Andrássy út 69-71. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>A mintakönyvek szerepe a tervezésben és oktatásban </li></ul><ul><li>Ókori és reneszánsz építészeti alaktani fogalmak </li></ul><ul><li>Előadás Jones könyvének vonatkozó fejezeteiből </li></ul><ul><li>2011. október 6. </li></ul><ul><li>külső helyszín: </li></ul><ul><li>Andrássy út 69-71., Kodály körönd </li></ul><ul><li>találkozási pont: </li></ul><ul><li>az MKE főbejárata, Andrássy út 69-71. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>* a Magyar Képzőművészeti Egyetem épülete </li></ul><ul><li>* a régi Műcsarnok </li></ul><ul><li>* a régi Zeneakadémia </li></ul><ul><li>* a MÁV-Nyugdíjintézet </li></ul>
 5. 5. 5. óra: neogótika I., előadás 6. óra: neogótika II., külső helyszín <ul><li>2011. október 13. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MKE Könyvtár , Andrássy út 69-71. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>Gótikus építészeti alaktani fogalmak </li></ul><ul><li>19. századi, gótikus alaktant tárgyaló mintakönyvek bemutatása </li></ul><ul><li>Előadás Jones könyvének vonatkozó fejezeteiből </li></ul><ul><li>2011. október 20. </li></ul><ul><li>külső helyszín: </li></ul><ul><li>Ferenciek tere, Astoria </li></ul><ul><li>találkozási pont: </li></ul><ul><li>Ferenciek tere, Párizsi udvar </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>* Párizsi udvar, Ferenciek tere </li></ul><ul><li>* Schmal Henrik neogótikus háza (Rákóczi út 7.) </li></ul>
 6. 6. 7. óra: neogótika III., előadás 8. óra: neogótika IV., külső helyszín <ul><li>2011. október 27. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MKE Könyvtár , Andrássy út 69-71. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>Gótikus építészeti alaktani fogalmak </li></ul><ul><li>19. századi, gótikus alaktant tárgyaló mintakönyvek bemutatása </li></ul><ul><li>Előadás Jones könyvének vonatkozó fejezeteiből </li></ul><ul><li>2011. november 10. </li></ul><ul><li>külső helyszín: </li></ul><ul><li>Budavári Mátyás-templom </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li> * a budavári Mátyás-templom </li></ul>
 7. 7. 9. óra: orientalizáló tendenciák I., előadás 10. óra: orientalizáló tendenciák II., külső helyszín <ul><li>2011. november 17. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MKE Könyvtár , Andrássy út 69-71. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>Iszlám ornamentika és 19. századi értelmezése/alkalmazása </li></ul><ul><li>Előadás Jones könyvének vonatkozó fejezeteiből </li></ul><ul><li>2011. november 24. </li></ul><ul><li>külső helyszín: </li></ul><ul><li>Astoria, Deák tér </li></ul><ul><li>találkozási pont: </li></ul><ul><li>Uránia Filmszínház, Rákóczi út 21. </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>* Uránia, Rákóczi út 21. </li></ul><ul><li>* Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga </li></ul><ul><li>* Dohány utcai zsinagóga </li></ul>
 8. 8. 11. óra: összegzés, előadás 12. óra: összegzés, külső helyszín <ul><li>2011. december 1. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MNG </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>Összefoglaló előadás </li></ul><ul><li>2011. december 8. </li></ul><ul><li>külső helyszín: </li></ul><ul><li>Vajdahunyad vára </li></ul><ul><li>találkozási pont: </li></ul><ul><li>a Mezőgazdasági Múzeum bejárata </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>* Vajdahunyad vára </li></ul>
 9. 9. 13. óra: értékelés <ul><li>2011. december 15. </li></ul><ul><li>helyszín: </li></ul><ul><li>MNG </li></ul><ul><li>--------------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Tematika </li></ul><ul><li>Szemináriumi dolgozatok értékelése </li></ul>

×