Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

o_10111_muv241_pr05

981 views

Published on

Published in: Sports, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

o_10111_muv241_pr05

 1. 1. Gizella magyar királyné († 1065) keresztje, előoldal. 1006 után, valószínűleg 1038 előtt München, Schatzkammer der Residenz
 2. 2. Essen, korona 10-11, század fordulója (Essen, Domschatz) Kunigunda császárné koronája Bambergből. 11. század eleje (?) München, Schatzkammer der Residenz
 3. 3. Ún. metz-i casula. István király és Gizella királyné adománya 1001-ből, XVII. János pápának.
 4. 4. A magyar koronázási palást. István király és Gizella királyné által a székesfehérvári Szűz Mária prépostságnak adományozott casula, 1031. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum)
 5. 5. Gizella magyar királyné († 1065) keresztje, előoldal. 1006 után, valószínűleg 1038 előtt München, Schatzkammer der Residenz
 6. 6. Regensburg, Niedermünster, bencés kolostortemplom alaprajza
 7. 7. Regensburg Niedermünster, külső, délnyugat felől
 8. 8. Gizella magyar királyné († 1065) keresztje, előoldal. 1006 után, valószínűleg 1038 előtt München, Schatzkammer der Residenz
 9. 9. Veszprém, palmettás párkánytöredékek és oszlopfő a Szent Mihály-székesegyházbó 11. század közepe körül
 10. 10. A magyar koronázási palást. István király és Gizella királyné által a székesfehérvári Szűz Mária prépostságnak adományozott casula, 1031. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum)
 11. 11. István király (1000-1038) és Gizella (†1065) királyné ábrázolása a székesfehérvári miseruhán, 1031. (Budapest, MNM)
 12. 12. Uffinges de Werden: Carmen Pictum (Budapest OSZK. Cod. Lat.7.)
 13. 13. Koronázási palást ornamentális szegélye, 1031. (részlet) Evangeliárium ötvösművű borítója, a bambergi dómkincstárból, Reichenau, 1010 körül (részlet)
 14. 14. Kunigunda császárné (†1033) palástja, Regensburg, 11. század első negyede, Bamberg, Domschatz
 15. 15. ANNO INCARNATIONIS XPI:M:XXXI INDICCIONE XIIII A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA CASVULA HEC OPERATA ~ [EST] ET DATA ECCLESIAE SANCTA[E] MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA „Krisztus megtestesülésének 1031. évében, az adókör 14. esztendejében István király és Gizella királyné készítette és adta ezt a miseruhát a Székesfehérvárott lévő Szűz Mária egyháznak”
 16. 16. Székesfehérvár. Szűz Mária prépostsági templom alaprajza a 11–12. században. 1.Szent István sír, 2. Szent Imre sír, 3. Kisépítészeti alkotás; 4. Kanonoki kórus fala, a.) Falmaradványok a 11. századból. b.) 11/12. századi átépítés/bővítés maradványai. c.) a korai padló kőlapjai. d.) a korai, vörös terazzó-padló maradványai e.) 12. századi, illetve későbbi átépítések Biczó Piroska és Kralovánszky Alán régészeti kutatásai nyomán
 17. 17. Székesfehérvár, Négykaréjos templom maradványai a székesegyház nyugati Homlokzata előtt, 10 század vége -11 század(?) (Kralovánszky Alán feltárása)
 18. 18. Székesfehérvár, Szűz Mária prépostsági templom periodizált alaprajza
 19. 19. Székesfehérvár. Szűz Mária prépostsági templom alaprajza a 11–12. században. 1.Szent István sír, 2. Szent Imre sír, 3. Kisépítészeti alkotás; 4. Kanonoki kórus fala, a.) Falmaradványok a 11. századból. b.) 11/12. századi átépítés/bővítés maradványai. c.) a korai padló kőlapjai. d.) a korai, vörös terazzó-padló maradványai e.) 12. századi, illetve későbbi átépítések Biczó Piroska és Kralovánszky Alán régészeti kutatásai nyomán
 20. 20. Székesfehérvár, Szűz Mária prépostsági templom. A főhajó déli oldalán a kórus előtt állott kisépítészeti alkotást szegélyező díszpadló in situ részlete. Aranyalapú mozaiktöredékek a Szent István-kori bazilika szentélyéből (Székesfehérvár Szent István Király Múzeum)
 21. 21. Székesfehérvár, faragványtöredékek a 11. századi bazilikából.
 22. 22. „…. a királyi székvárosban, melyet Fehérvárnak mondanak, ugyanezen örökké Szűz dicsőségére és nevére híres és hatalmas, csodálatos mívű bazilikát kezdett építtetni, a kórus falán tarka vésetekkel, márványlapokból kirakott padlóval (…) Számtalan fajta miseruha, oltárdísz és már ékesség van ott, az oltárok közül több színaranyból kalapált tábla, melyekbe a legdrágább kövek sorozatit foglalták; Krisztus asztala felett csodálatos mívű cibórium emelkedik, a kincseskamra mindenféle- fajta kristály-, ónix-, arany-, ezüstedénnyel színültig rakva…” István király nagy legendájából, 1080 körül Kurcz Ágnes fordítása
 23. 23. Székesfehérvár, ún. Szent István szarkofág hosszoldala. 1083 körül
 24. 24. Székesfehérvár, ún. Szent István szarkofág 1083 körül A szarkofág rekonstruált oldalnézete, előoldala és keresztmetszete a szarkofágfedéllel. (Szakál Ernő munkája)

×