Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

placemat

1,476 views

Published on

dia's bij video van coöperatieve structuur Placemat in 5de lj. , les wiskunde

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

placemat

  1. 1. coöperatieve structuur: PLACEMAT
  2. 2. Voorbeeld uit: 5de leerjaar Leergebied Wiskunde Lesonderwerp: deelbaarheid door 2,5,10,100,25,4,3
  3. 3. EINDTERM(EN) waaraan gewerkt wordt Ik kan orde en regelmaat ontdekken in getallenpatronen onder meer om te komen tot de kenmerken van deelbaarheid door 2, 3, 5, 9, 10 (ET wiskunde 1.12)
  4. 4. Stappenplan  Stap 1: Elke leerling denkt na en noteert in zijn vak.  Stap 2: Antwoord delen met elkaar en overleggen.  Elk om beurt zeggen ze hun antwoord en overleggen om te komen tot een groepsantwoord.  Het groepsantwoord opschrijven in het middenvak.  Stap 3: klassikale uitwisseling  Laat enkele leerlingen het groepsantwoord geven.  Stimuleer dat ze reageren op elkaar.
  5. 5. Aan welke samenwerkingsvaardigheden kan je hierbij werken? Elkaar de gelegenheid geven mee te doen/beurt afwachten Luisteren naar elkaar De ander laten uitpraten De inbreng van de ander accepteren
  6. 6. Deze video kwam tot stand in het kader van het project ‘Coöperatief leren in beeld ‘ van de Arteveldehogeschool – opleiding: Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. Meer informatie en beeldmateriaal over coöperatief leren is te vinden op de website www.coöperatiefleren.be
  7. 7. Deze video kwam tot stand in het kader van het project ‘Coöperatief leren in beeld ‘ van de Arteveldehogeschool – opleiding: Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. Meer informatie en beeldmateriaal over coöperatief leren is te vinden op de website www.coöperatiefleren.be

×