Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eParticipatie - cases

682 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eParticipatie - cases

 1. 1. Online  co-­‐crea,e  en  par,cipa,e  door  gebiedsbewoners  en  -­‐gebruikers
 2. 2. Tam  Tam  Social  Business  helpt  organisa.es   op.maal  gebruik  te  maken  van  de  kracht  van   samenwerking  tussen  mensen  en  kennis,   ervaring,  netwerk  van  mensen  binnen  en   buiten  de  organisa.e.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 3. 3. De  grenzen  van  organisa,es  vervagen,  buiten   en  binnen  worden  één,  techniek  maakt  kennis   grenzeloos  beschikbaar  en  de   mens  vraagt  oplossingen  op  maat. Wij  vertalen  deze   ontwikkelingen  naar  betekenis   voor  organisa.e-­‐  en   verandervraagstukken.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 4. 4. 4  Concepten
 5. 5. Een  aantal  ideeën. Co-­‐crea.e  met  behulp  van   De  Bijbeltuin een  online  moodboard. Online  voorbeschouwing  en   Corridor  Westelijk nabeschouwing  van  de   charrreAe. Een  online  visueel  instrument   Woonwensen  Erasmus   voor  het  onderzoeken  van   woonwensen. MC Gedeeld  Gebiedsontwerp Ideeën  verzamelen  over  de   inrich.ng  van  de  openbare   ruimteTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 6. 6. Het  Rozentuin/Bijbelsetuin  Moodboard › Bewoners  en  gebruikers  mee  laten  denken   over  de  inrich,ng  van  de  tuin/het  park › Gebruik  maken  van  visuele  tool › Meer  mensen  bereiken  door  gebruik  te   maken  van  een  online  medium › De  discussie  naar  de  bewoner/gebruiker   brengen  via  andere  websites  TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 7. 7. Het  moodboard  geeL  mensen  eenvoudig  de  mogelijkheid  om   ruimtelijk  mee  te  denken.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 8. 8. Online  CharreMe  Corridor › Voor  en  na  traject  van  de  chareMe  online   vormgeven › Een  open  en  toegankelijk  discussie  plaOorm › Virale  werking  door  gebruik  van  twiMer › Korte  en  snelle  discussie  op  geselecteerde   onderwerpenTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 9. 9. Een  plaOorm  dat  een  bijdrage  aan  de  charreMe  los  van  ,jd  of   plaats  mogelijk  maakt. Een  online  en  vrij  toegankelijk   discussie  plaIorm  dat  korte   bondige  discussies  mogelijk   maakt  tussen  bewoners  en   Func,onaliteiten: gebruikers    van  het  gebied. • Discussie  van  te  voren • Wie  is  wie • Onderwerpen  aandragen • Conclusie • Discussie  over  resultaten Voor: • Toegankelijke  discussie • Onderwerpen  aandragen  voor   charreAe • Wie  doen  er  allemaal  mee? Na: •  Presenteren  van  resultaten   charreAe • Verdere  discussie  op  basis  van   resultaten  charreAeTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 10. 10. Een  online  discussie  plaOorm:  je  antwoord  verdedigen  in   140  tekens.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 11. 11. Ga  naar  de  gebruikers  toe:  inpassing  van  de  discussie  in  een   andere  website.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 12. 12. Woonwensen  onderzoek  Erasmus  MC › Visuele  tool  voor  onderzoek  naar   woonwensen › Ingebed  in  het  intranet  van  het  Erasmus  MC › Snel,  eenvoudig,  leuke  en  informerende   tool › LaagdrempeligTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 13. 13. Door  middel  van  visuele/ruimtelijke  aanpak  wordt  de   woonwensen  enquête  toegankelijk  en  informa,ef. Een  online  visuele  enquête.   voor  medewerkers  van  het   Erasmus  MC.   Func,onaliteiten: • Type  woning  selecteren • Woonwensen  aangeven • Gewenste  loca.e  aangeven • Selec.e  op  basis  van  prijs • Sugges.es De  tool  inventariseert  de   woonwensen,  maar  geeL   door  middel  van  prijs   feedback  ook  een  reality   check  op  de  prijs/kwaliteit   Extra  op.es: verhouding. • Streetview • Mobiel • (HR  )Marke.ng  tool • Koppelen  andere  data   bronnenTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 14. 14. Een  eenvoudige  visuele  tool  om  de  woonwensen  van   werknemers  van  het  Erasmus  MC  te  achterhalen. Veiligheid Groen Voorzieningen OVTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 15. 15. Samen  ontwerpen  aan  de  stad › Game  mechanics › Koppeling  tussen  inrich,ng  en  geld › Ruimte  voor  crea,viteit › Resultaat  delen  via  social  media  zoals   Facebook  en  TwiMerTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 16. 16. Op  basis  van  een  bekend  concept  (sim  city)  wordt  gebruikers   gevraagd  hun  ideale  ‘park’  te  ontwerpen.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 17. 17. Case:  Rozentuin
 18. 18. Hoboken › Werven  van  deelnemers  voor   par,cipa,etraject › Vergroten  van  betrokkenheid  bij  het  park › Aandacht  ves,gen  op  het  park  om  het   gebruik  ervan  te  verhogen › Input  PvE › Bereiken  van  bredere  doelgroepTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 19. 19. Een  enquête,  maar  dan  leuk.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 20. 20. Aan  de  gang  krijgen › Inzicht  in  bestaande  kanalen › ‘Lokale’  social  media  in  kaart  brengen › Zelf  een  social  kanaal  aanmaken? › Ga  naar  de  mensen  toe  (integreren  op   andere  websites)TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 21. 21. Je  hoeL  niet  in  een  week  zelf  17.500  volgers  te  regelen.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 22. 22. Aan  de  gang  houden › Sociale  media  zijn  vluch,g › Zet  je  netwerk  aan  het  werk › Om  iets  te  delen  met  vrienden  moet  het: › leuk  genoeg › makkelijk › en  relevant  zijnTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 23. 23. Meer  bereik  door  het  delen  van  een  ‘leuk’  resultaat  op   je  sociale  netwerk.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 24. 24. Zet  je  netwerk  aan  het  werk.TamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 25. 25. De  rela,e  onderhouden › Mensen  aan  je  verbinden › Geef  respondenten  terug  wat  ze  gebracht   hebben › Gebruik  het  contactmoment  om  mensen  te   betrekken  bij  de  toekomstTamTam  |  Hutspot Online Co-creatie en participatie.
 26. 26. Social Media Moet je doen
 27. 27. Dank voor je aandacht. Vragen,opmerkingen, opdrachten?HutspotElsa van Bruggen elsa.vanbruggen@hutspot.nl @elsavbTam TamBjorn van Raaij: bjorn.van.raaij@tamtam.nl @bjornvanraaij

×