Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Santa Gertrudis

469 views

Published on

Com s'apren i com s'ensenya al segle XXI

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Santa Gertrudis

  1. 1. Com s'aprèn i com s'ensenya al segle XXI? Exemples i reflexions CEIP Santa Gertrudis febrer 2011 Pere Alzina
  2. 2. Com s'aprèn i com s'ensenya al segle XXI? <ul><li>Ha canviat el món, ha canviat el coneixement, el que sabem del món, hem canviat nosaltres i el que sabem sobre nosaltres… </li></ul><ul><li>Ha canviat el que sabem com aprenem i sabem molt més de com ensenyar més i millor… </li></ul><ul><li>Recordar tres moments de la història i el concepte implícit d’educació </li></ul><ul><ul><li>Coneixements estàtics: cervell buit </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements estàtics: cervell humà buit que aprèn millor determinats continguts a determinades edats </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements canviants: cervell humà ple que qüestiona, dubte, demana, discuteix… </li></ul></ul>
  3. 3. Com s'aprèn i com s'ensenya al segle XXI? <ul><li>Per tant, res no pot seguir igual: </li></ul><ul><ul><li>El coneixement s’ha d’interconnectat i s’ha de justificar, raonar i argumentar: tots hem de saber per què fem les coses, quin és el seu origen, el seu sentit i la seva utilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>La clau per entendre el coneixement actual i relacionar-lo és la capacitat de reflexió i d’argumentació. El coneixement mai no potser acumulatiu, abans de memoritzar alguna cosa l’hem de comprendre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabem que les persones aprenen de maneres molts diferents, en contextos molts variats, des de posicions i actituds molts diferents… Per tant, hem de plantejar situacions molt variades per assegurar que tothom pugui aprendre: projectes, racons, tallers, activitats de reflexió sobre tot el que ens envolta (filosofia), treball a partir de textos reals, lectures molt variades, matemàtiques reflexives, </li></ul></ul>
  4. 4. Com s'aprèn i com s'ensenya al segle XXI? <ul><ul><li>Activitats de sistematització i explicació, resolució de problemes, intervenció en activitats del municipi o de la comunitat, projectes cooperatius i solidaris... </li></ul></ul><ul><ul><li>Per tant, com podem ajudar als nostres fills i filles a aprendre? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fent-los gaudir dels avenços del coneixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajudant-los a fer-se preguntes, a plantejar-se interrogants, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciant la seva creativitat, la seva imaginació, la seva capacitat de veure les coses des de diferents perspectives, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciant la seva capacitat crítica però ensenyant-los sempre a presentar alternatives a allò que no els satisfà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valorant les seves aportacions, estimulant les seves capacitats, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigint-los el màxim de les capacitats i possibilitats, confiant amb ells, establint límits, fent-los conscients, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interessant-se pel que succeeix al món, fent-los tolerants i solidaris, crítics amb les injustícies i participatius </li></ul></ul></ul>

×