Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oportunitats del Cloud Computing

466 views

Published on

Una aproximació a les oportunitats del Cloud Computing o Informàtica en Núvol.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oportunitats del Cloud Computing

  1. 1. Una aproximació a les oportunitats del Cloud Computing Punts forts i punts dèbils Eduard López Almuiña @edulopeza
  2. 2. Els diferents serveis Cloud Computing• Software com a servei (SaaS) – Gmail, DropBox, Paypal, Slideshare, Wordpress, Youtube, Flickr, Evernote,...etc• Plataforma com a servei (PaaS) – Google App Engine, Facebook apps, Windows Azure, ...etc.• Infraestructura com a servei (IaaS) – Amazon Web Services, Historia Clínica Compartida
  3. 3. Punts forts• Millora en l’organització – En qualsevol moment i lloc (teletreball). – Ús colaboratiu.• Millora de la productivitat – Inmediatesa en l’ús i desplegament. – Millora dels temps de dedicació.• Millora el cost de funcionament – Facturació de pagament per ús, facilment mesurable. – Inversions inferiors als sistemes tradicionals.
  4. 4. Punts dèbils• Condicions de serveis: propietat intelectual i propietat de les dades.• Seguretat de les dades: prevenir la pèrdua o substracció d’informació.• Reputació dels serveis cloud contractats.• Marc legal d’Internet heterogeni.
  5. 5. Quin model Cloud escollir• Depenent de si es el software, les plataformes o les infraestructures l’element que mes valor li dona a la seva organització , haurà d’escollir un model o altre, o combinacions d’ells.• Es convenient començar per un model SaaS per captar les possibilitats de la informàtica en núvol o Cloud Computing

×