Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elo Paap
Tervisedendaja

2013, Viljandimaa
Allikas: Statistikaamet
Allikas: Statistikaamet
Allikas: Eurostat
Allikas: Statistikaamet
Allikas: Statistikaamet


tervist kui personaalse väärtus



tervis kui sotsiaalne väärtus



poliitiline aspekt - tervis nõuab igalt indiviidi...
 Viis,

kuidas me tervist defineerime, peegeldab seda,
milline on meie maailmavaade ja kuidas me teeme
oma otsuseid.
 Te...


Tervis on inimese täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu
seisund, mitte ainult haiguste ja puuete puudumine (WH...
 Tava-arusaam

tervisest seletab tervist kui heaolu.
 Biomeditsiiniline lähenemine tervisele defineerib
tervist negatiiv...
TERVIST MÕJUTAVAD TEGURID
ehk tervisemõjurid
on
rida isiklikke, sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnategureid,
mis määravad...
Terviseolukord ja seda põhjustavad tegurid (Ryan ja Travis, 1988)

TULEMUSED

Terviseolukord
riskitegurid

MÕJURID

käitum...
Tervist mõjutavate tegurite mudel (Dahlgren ja Whitehead, 1991)









Tervis on ressurss aktiivseks osalemiseks,
tihedamateks sotsiaalseteks sidemeteks.
Sotsiaalne sidusus omakor...
Tervisedendus
…planeeritud protsess, mis võimaldab nii
indiviidil kui ühiskonnal suurendada kontrolli
tervise mõjutavate t...
EESTI VABARIIGI RAHVATERVISE SEADUS
(vastu võetud 14.juunil 1995)
Paragrahv 2, lõige 4;
tervise edendamine – inimese tervi...
JA LOODUSLIKUD
KESKONDLIKUD TERVISE MÕJURID
KESKKONNATEGURID

RISKITEGU
RID

sotsiaalne - looduslik - majanduslik

vaimne
...


Kujundada riiklik tervisepoliitika



Luua tervist toetavaid keskkondi



Aktiviseerida ühiskonna osalemist



Arend...
Propageeri ja toeta – tervise eest seismine, eesmärk et
momendi olukord muutuks paremaks (poliitika, ressursid,
ühiskondli...
Poliitikat?
 Teenuste kättesaadavust?
 Elu-, õpi- ja töökeskkonda?
 Inimeste tervisekäitumist, teadmisi ja hoiakuid?

...
Tervis kõikidesse poliitikatesse lähenemise
eesmärgiks on integreerida terviseküsimused
erinevatesse poliitika valdkondade...


Sekkumine on tegevuste kogum, mis programmi/projekti
toimumise jooksul aset leiavad



Sekkumine on tegevus, mis on:
◦...
MAKROTASAND
e. Distaalsed
•Poliitika
•Makromajandus
•Seadusandlus
•Regulatsioonid
•Maksupoliitika
•Investeeringud
•Võimalu...


Harro, M. (2002). Sissejuhatus tervise edendamiseks kasutatavasse
teoreetilistesse mudelitesse. Tartu.



Kasmel, A., ...
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
EloPaap_tervisest
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EloPaap_tervisest

1,221 views

Published on

Tervis, tervisedendus, tervisesekkumine, tervisepoliitika.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EloPaap_tervisest

 1. 1. Elo Paap Tervisedendaja 2013, Viljandimaa
 2. 2. Allikas: Statistikaamet
 3. 3. Allikas: Statistikaamet
 4. 4. Allikas: Eurostat
 5. 5. Allikas: Statistikaamet
 6. 6. Allikas: Statistikaamet
 7. 7.  tervist kui personaalse väärtus  tervis kui sotsiaalne väärtus  poliitiline aspekt - tervis nõuab igalt indiviidilt ja riigilt suuri finantsressursse - nii kuidas me tervist mõistame, nõnda me ka sellesse investeerime (Rootman ja Raeburn, 1994).
 8. 8.  Viis, kuidas me tervist defineerime, peegeldab seda, milline on meie maailmavaade ja kuidas me teeme oma otsuseid.  Tervis on kultuuriomane kontseptsioon - ta põhineb valdavalt väärtushinnangutel ja oleneb suuresti kultuurikeskkonnast.  On kultuure kus suhtutakse haige-olemisse tõrjuvalt ja süüdistavalt ning haigusi peetakse indiviidi enda süüks ning vastutuseks.
 9. 9.  Tervis on inimese täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste ja puuete puudumine (WHO) ◦ varu, mis on osaliselt geneetiliselt määratud ◦ sotsiaal- majanduslik keskkonnast ◦ käitumine. Tervisevaru saab teatud vanuses rohkem ja teatud vanuses vähem suurendada – lisades juurde nn positiivset tervist (võimekust, heaolu, toimetulemisvõimet) Tervisevaru saab püüda taastada – püüdes vabaneda haigustest, tervisehäiretest.
 10. 10.  Tava-arusaam tervisest seletab tervist kui heaolu.  Biomeditsiiniline lähenemine tervisele defineerib tervist negatiivsuse kaudu, st tervist mõistetakse kui haiguste puudumist.  Majanduspoliitiline lahenemine tervisele rõhutab indiviidi vastutust tervise eest ning alahindab tervise sotsiaalseid, keskkondlikke jt. mõjusid.  Sotsiaalpoliitiline kontseptsioon peab tervist kujundavaks sotsiaalset keskkonda ja seda kujundavat poliitilist konteksti.
 11. 11. TERVIST MÕJUTAVAD TEGURID ehk tervisemõjurid on rida isiklikke, sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnategureid, mis määravad üksikisikute või rahvastiku terviseseisundi * *Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
 12. 12. Terviseolukord ja seda põhjustavad tegurid (Ryan ja Travis, 1988) TULEMUSED Terviseolukord riskitegurid MÕJURID käitumuslikud mõjutegurid majanduslikud sotsiaalsed poliitilised psühho-, sotsio-, kultuurilised tegurid RAHVASTIK poliitika võrgustikud võimalused sotsiaalne toetus kultuur institutsioon ressursid keskkondlikud INDIVIID kindlustunne usaldus suhtumised turvatunne uskumused oskused teadmised
 13. 13. Tervist mõjutavate tegurite mudel (Dahlgren ja Whitehead, 1991)
 14. 14.      Tervis on ressurss aktiivseks osalemiseks, tihedamateks sotsiaalseteks sidemeteks. Sotsiaalne sidusus omakorda mõjutab tervist. Haridus ja informeeritus on väga oluline eeldus aktiivseks osalemiseks ühiskonna elus. Haridus on väga tihedalt ja väga varakult seotud tervist määravate teguritega. Ebastabiilsus sotsiaalpoliitilises olukorras ja majanduslikus toimetulemises on tihedalt seotud tervisega.
 15. 15. Tervisedendus …planeeritud protsess, mis võimaldab nii indiviidil kui ühiskonnal suurendada kontrolli tervise mõjutavate tegurite üle ning selle kaudu tugevdada tervist.  tegevus, mis suurendab tervisevaru Tervisevaru suurenemine leiab aset siis, kui rakendatakse tahtlikke poliitilisi initsiatiive ja organiseeritud õpetamist.
 16. 16. EESTI VABARIIGI RAHVATERVISE SEADUS (vastu võetud 14.juunil 1995) Paragrahv 2, lõige 4; tervise edendamine – inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.
 17. 17. JA LOODUSLIKUD KESKONDLIKUD TERVISE MÕJURID KESKKONNATEGURID RISKITEGU RID sotsiaalne - looduslik - majanduslik vaimne Indiviid INDIVIDUAALSED TERVISE INIMESE TERVISE MÕJURID ENNETUS sotsiaalne SEISUND JA INDIVIDUAALSED TERVISE SEISUND TERVISEMÕJURID füüsiline TERVIS HAIGUS TERVISE ARENG TERVISHOID TERVISE EDENDAMINE Sotsiaalökoloogiline SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD keskond TERVISEKAITSE RESSURS ID
 18. 18.  Kujundada riiklik tervisepoliitika  Luua tervist toetavaid keskkondi  Aktiviseerida ühiskonna osalemist  Arendada isiklikke oskusi (terviseharidus)  Ümber orienteerida terviseteenuseid  Edendada sotsiaalset vastutus tervise nimel  Laiendada partnerlust tervise nimel  Suurendada kogukonna suutlikkust ja indiviidi võimestumist
 19. 19. Propageeri ja toeta – tervise eest seismine, eesmärk et momendi olukord muutuks paremaks (poliitika, ressursid, ühiskondliku arvamuse suunamine - tervis moes). 1. 2. Võimalda – tervislik valik on lihtne. 3. Vahenda – koostöö vahendamine horisontaalselt ◦    erinevate huvigruppide vahendamine erinevate sektorite vahendamine erinevate otsustajate vahendamine vertikaalselt: ◦    riik maakond omavalitsus 28
 20. 20. Poliitikat?  Teenuste kättesaadavust?  Elu-, õpi- ja töökeskkonda?  Inimeste tervisekäitumist, teadmisi ja hoiakuid?  NB! Otsuse tegemisel lähtuda reaalsetest paikkonna vajadustest (nt. terviseprofiil)
 21. 21. Tervis kõikidesse poliitikatesse lähenemise eesmärgiks on integreerida terviseküsimused erinevatesse poliitika valdkondadesse. Parandades elanikkonna tervist, aitame kaasa teiste poliitikavaldkondade eesmärkide saavutamisele, sh: ◦ stimuleerime majanduskasvu ◦ parandame sotsiaalset sidusust ja tööhõivet
 22. 22.  Sekkumine on tegevuste kogum, mis programmi/projekti toimumise jooksul aset leiavad  Sekkumine on tegevus, mis on: ◦ sihipärane ◦ ajaliselt piiritletud ◦ reeglina ei ole rutiinne  Tervisesekkumine – tegevused, projektid, programmid tervise olukorra või –mõjurite mõjutamiseks
 23. 23. MAKROTASAND e. Distaalsed •Poliitika •Makromajandus •Seadusandlus •Regulatsioonid •Maksupoliitika •Investeeringud •Võimalused •Turvalisus •Õiglus •Ressursside jagamine •Sotsiaalne kapital •keskkond MIKROTASAND e. Proksimaalsed •Käitumine •Perekond •Kodu •Sidemed sõpradega •Ootused •Lähedussuhted •Kultuur •Sotsiaalne kapital •Keskkond MESOTASAND •Kodukant/paikkond •Kool/töökoht •Töövõimalus •Puhas vesi/õhk/toit •Kaasav omavalitsus •Sotsiaalne kapital •Keskkond
 24. 24.  Harro, M. (2002). Sissejuhatus tervise edendamiseks kasutatavasse teoreetilistesse mudelitesse. Tartu.  Kasmel, A., Lipand, A. (2007) Tervisedenduse teooria ja praktika I. Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn.  Kasmel, A., Laasner, A., Lipand, A. (2003) “Tervisemõju analüüsi käsiraamat”, Eesti Tervisedenduse Ühing, Tallinn  Integrating health and social concerns into plans for the future. (2004). Health Impact Assessment: A toolkit for European cities and towns (DRAFT), WHO  Kemm,J., Parry, J., Palmer,S. (ed) (2004) Health Impact Assessment. Oxford University Press

×