Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Отбелязване на Световния ден на водата в НПГ

2,039 views

Published on

Отбелязване на Световния ден на водата в НПГ

Published in: Science
  • Be the first to comment

Отбелязване на Световния ден на водата в НПГ

  1. 1. 22 март Световен ден на водата
  2. 2. На конференция за околната среда и развитието проведена през 1992г. в Рио де Жанейро (Бразилия) е предложено 22 март като Световен ден на водата. Перз 1993г. Генералната асамблея на ООН приема резолюция и оттогава се чества всяка година на 22 март.
  3. 3. Целта е да се запознаят повече хора с проблемите на повече от 1 млрд души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. През 2005г. под ръководството на Отдела по икономическите и социални въпроси (UN DESA) към ООН е отбелязано началото на "Десетилетие 2005-2015 Вода за живот".
  4. 4. Водата на Земята съществува под различна форма - морета и океани, реки и езера, ледници, дъжд, сняг. Учените са изчислили, че 97% от всичките запаси на планетата Земя се дължат на солените води на моретата и океаните, а само 2% се съхраняват в ледените шапки на Антарктида, Гренландия, Арктика и високите планини в Америка, Азия и Европа. Човечеството е в състояние да използва не повече от 1% от целия този огромен ресурс.
  5. 5. На много места по света са достигнати критични нива на недостиг на прясна вода. Около 1/3 от населението на планетата изпитва постоянна нужда от вода. В България ситуацията с недостига на вода също става все по-осезаема особено след зачестилите засушавания и наводнения. Страната ни е една от европейските държави с най- малък воден ресурс.
  6. 6. Основните причини на недостига на сладка вода са:  непрекъснатото нарастване на потребностите от вода вследствие на бързото увеличаване на населението в глобален мащаб  прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадни води.  интензивното развитие на отрасли, потребяващи големи количества вода  загубата на сладка вода, последица от намаляване на дебита на реките;
  7. 7. Замърсяване на водните ресурси  изхвърлянето на отпадъци от параходите;  вливане в Световния океан на отточни води съдържащи химически и биогенни вещества от континентите;  загробването на химични бойни отровни вещества от войните и от съвременното военно производство;  добива на нефт, природен газ и на други полезни изкопаеми от морското дъно;
  8. 8.  80% от болестите холера, малария, детски паралич, коремен тиф, глисти, ревматизъм в развитите страни са причинени от замърсена вода;  До 2019 запасите на питейна вода могат да създадат конфликти и войни;  3 милиона човека умират всяка година от замърсена вода;  Всеки 8 секунди дете умира от болест причинена от вода;  40% от населението по света се борят за достъп до вода; Интересни факти, свързани с водата:
  9. 9. Земята се нуждае от теб! 

×