Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fokus1

231 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fokus1

  1. 1. Fokusområde 1 <ul><li>Skapa en IKT-utvecklingsgrupp på skolan </li></ul><ul><li>Samordnande, uppdaterande och förmedlande </li></ul>
  2. 2. Delmål och uppföljning <ul><li>St artdatum januari 2012 </li></ul><ul><li>Inventera kompetens och teknik. Klart v.8 2012 </li></ul><ul><li>Kompetens- och teknikplan klar v.14 </li></ul><ul><li>Uppföljning varje termin på KUV-dagar </li></ul>
  3. 3. Fokusområde 2 <ul><li>Fronter, Unikum och Skola 24 ska fungera problemfritt </li></ul><ul><li>All pedagogisk personal får eget ansvarsområde </li></ul><ul><li>Uppföljning av elevutbildningen i programmen </li></ul><ul><li>Utbildning för vårdnadshavare </li></ul>
  4. 4. Delmål och uppföljning Workshops för elever genomförs under vårterminens första veckor för att följa upp användandet av Fronter och Unikum Föräldramöten om Fronter, Skola 24 och Unikum Användandet av Fronter är mätbart, ta in statistik Skapa rutiner för varje läsår eftersom nya elever och föräldrar tillkommer Lägg in nya rutiner i kalendariet/årsklockan
  5. 5. Fokusområde 3 <ul><li>Göra en resursplan för att undersöka om det går att inkludera alla elever i klassrummet </li></ul><ul><li>Samtliga undervisande lärare får genomgång av datorbaserade hjälpmedel för elever i behov av stöd </li></ul><ul><li>Omfördela arbetstid för att finna arbetsmetoder som innebär att det är möjligt att inkludera alla elever </li></ul>
  6. 6. Delmål och uppföljning Bj u da in SPC och skoldatateket för genomgång av hjälpmedel. Ska göras innan v.14 Tillsammans med specialpedagogen inventera skolans totala behov av extra stöd Vilka grupper kan flytta in i klassrummet igen? Våga pröva nya metoder och nya arbetsformer

×