Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EKI proiektua Marko Orokorra

14,593 views

Published on

Euskal Curriculumean oinarritutako IKASELKARek sortu duen EKI PROIEKTUAren aurkezpena. MARKO OROKORRA

Published in: Education
 • Be the first to comment

EKI proiektua Marko Orokorra

 1. 1. I AGERRALDIAK2013ko apirilaren15, 16, 17 eta 18anEuropa JauregiaGASTEIZ
 2. 2. EUSKAL CURRICULUMAREN ETA “EKI”IKASMATERIALEN HEZKUNTZA EREDUA BEREIZGARRI NAGUSIAK Xabier Garagorri 2013-04-15
 3. 3. Euskal curriculumaren egitasmoa: Fase programatikoa (1996-2008)Beharra Prozesua • Partaidetza zabala • Ebaluazioa • Behetik gora eta goitik behera Emaitzak
 4. 4. Euskal Curriculumaren garapen fasea (2008-…) Hezkuntza ereduaren bereizgarri nagusiak (1) Ikaslearen irteera-profilean oinarritutako curriculuma: Oinarrizko Konpetentziak (2) (3) (4)Euskal curriculumaren Konpetentzietan Oinarrizko konpetentziak kultur ibilbidean oinarritutako garatzeko, prozedura oinarritutako curriculuma: metadiziplinarrak arlo curriculuma Integrazioaren guztietan integratzen pedagogia dituen currriculuma (5) Euskaran ardazturiko eleaniztasuna bideratzen eta konpetentzia digitala arlo guztietan integratzen dituen curriculuma
 5. 5. (1) Ikaslearen irteera profilean oinarritutako curriculuma: oinarrizko konpetentziak Oinarrizko konpetentziak ipar eta gailur modura ikusten dituen eta Oinarrizko Hezkuntza osoa (DBH, LH eta HH) etenik gabe, atzetik aurrera eta aurretik atzera lotuz, bertsolaritzaren antzera, egiteko aukera.
 6. 6. (1) Ikaslearen irteera profilean oinarritutako curriculuma: Oinarrizko konpetentziakOinarrizko konpetentzia orokorrak Oinarrizko konpetentzia espezifikoak (diziplinarrak (metadiziplinarrak) eta diziplinartekoak)1. Ikasten eta pentsatzen ikasi 1. Hizkuntzak eta Literatura: Konpetentzia linguistiko- komunikatiboa2. Komunikatzen ikasi (Kode ezberdinak eta IKTak) 2. Musika eta Dantza: Arte-komunikazioarako konpetentzia3. Elkarrekin bizitzen ikasi 3. Plastika eta Ikus adierazpena: Arte-komunikazioarako4. Norbera izaten ikasi konpetentzia5. Egiten eta ekiten ikasi 4. Gorputz Hezkuntza: Gorputz-komunikaziorako konpetentzia 5. Gizarte Zientziak: Gizarte eta gizabide konpetentziak 6. Matematika: Konpetentzia matematikoa 7. Teknologia: Konpetentzia teknologikoa 8. Naturaren Zientziak: Konpetentzia zientifikoa 9. Tutoretza eta Orientazioa
 7. 7. (1) Ikaslearen irteera profilean oinarritutako curriculuma: Oinarrizko konpetentziak
 8. 8. (2) Euskal curriculumaren kultur ibilbidean oinarritutako curriculuma Oinarrizko konpetentziak ez dira garatzen era berean leku guztietan. Ikaslearen testuinguruaren eta egoeren arabera egokitzen baizik. Dimentsio europarra eta unibertsala Curriculum ofizialak Berariazko Euskal Curriculuma: oinarrizkoa eta komuna Lekuan lekukoa
 9. 9. (3) Konpetentzietan oinarritutako curriculuma Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua da oinarrizko konpetentziak garatzeko hautu pedagogiko koherentea (#akademikoa). Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza ereduek dituzten ezaugarri bereizgarri nagusiak:  Oinarrizko Hezkuntzaren funtzioa, bizitzako egoera eta eremu guztietan (pertsonala, soziala, akademikoa, lanekoa) eraginkortasunez jarduteko prestatzea da.  Horretarako, ezagutzak (kontzeptuzkoa, prozedurazkoak) ikastea beharrezkoa da (ikuspegi akademikoa), baina ez da nahikoa.  Ikaslea da bere ikaskuntza prozesuaren eragile nagusia eta era aktiboan jardutea eskatzen du (ikuspegi paidozentrikoa/eraikitzailea), baina ez da nahikoa.  Ikasleak dituen ezagutza akademikoak eta ikasteko prozedurak, modu integratu batean era guztietako egoerak (pertsonalak, sozialak, akademikoak, laboralak) mobilizatzea eta transferitzen ikastea eskatzen du (konpetentzietan oinarritutako ikuspegia).
 10. 10. (3) Konpetentzietan oinarritutako curriculuma: Integrazioaren Pedagogia Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza eredu desberdinak daude: Integrazioaren pedagogia, helburu operatiboak /estandarrak definitzearen aldeko eta gaitasun orokorrak definitzearen aldeko joeren artean kokatzen da. Integrazioaren pedagogian ikuspegi sozio-eraikitzailea lehenesten da: Ikaskuntzaren dimentsio soziala (S) Ikaskuntzaren dimentsio Ikaskuntzaren dimentsio eraikitzailea interaktiboa (E) (I)
 11. 11. (4) Prozedura metadiziplinarrak arlo guztietan uztartzen dituen curriculuma: azalpena Oinarrizko konpetentzia Konpetentzietan oinarritutako curriculumaren metadiziplinarrak prozedura metadiziplinarrak KOMUNIKATZEN INFORMAZIOAREN IKASI EZAGUTZA Ikasten eta pentsatzen ikasiNORBERA PENTSATZEN ETA EKINTZA Egiten eta ekiten ikasi IZATEN IKASTEN IKASI IKASI KOMUNIKAZIOA Komunikatzen ikasi ELKARREKIN EGITEN ETA BIZITZEN EKITEN HARREMAN HARREMAN INTERPERTSONALA INTRAPERTSONALA IKASI IKASI Elkarrekin bizitzen ikasi Norbera izaten ikasi
 12. 12. (5) Euskaran ardazturiko eleaniztasuna bideratzen etakonpetentzia digitala arlo guztietan integratzen dituen curriculuma
 13. 13. EUSKAL CURRICULUMAREN ETA “EKI”IKASMATERIALEN HEZKUNTZA EREDUA UNITATE DIDAKTIKOA Mikele Aldasoro 2013-04-15
 14. 14. Oinarrizko Hezkuntzaren amaierarako finkatutako ikaslearen irteera- profiletik Unitate Didaktikorainoko deribazio-prozesuaIkaslearen irteera-profil orokorra Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak 1. zehaztapen-maila Arloetako oinarrizko konpetentziak Oinarrizko konpetentzia Arloko konpetentziak Metadiziplinarrak + Eduki multzoak Oinarrizko hezkuntza osorako Ikaslearen irteera-profil espezifikoa Amaierako konpetentzia 2. zehaztapen-maila Ikasmaila bakoitzerako Prozedura metadiziplinarrak Konpetentzien mapa Ikasmaila bakoitzerako Unitate didaktikoa Konpetentzia 3. zehaztapen-maila Ikasmailako Unitate Didaktikoa
 15. 15. Hizkuntzak arloa: AMAIERAKO KONPETENTZIA (DBH 1. maila) Curriculum integratua KONPETENTZIEN MAPAHIZKUNTZAK 1. Unitate didaktikoa 2. Unitate didaktikoa 3. Unitate didaktikoa Ikasleak ahozko zein idatzizko interakzio- Ikasleak, sentimenduek eragina duten egoera Ikasleak eremu akademikoari zein sozialari egoeren eskakizunen baitako informazioak batean, berarengan sortutakoak azaltzen ditu lotutako egoera batean, eskura dituen mota EUSKARA eskatu eta ematen ditu, galdera egokiak zergatiak emanez, eta sentimenduen ezberdineko iturrietatik asmo zehatz bati formulatuz eta erantzunez hartzaileari adierazpenerako testu poetikoak sortzen ditu, erantzuteko jasotako informazioa idatziz begirunez zuzenduz eta pertsonak zein erreferentziazko literatur testuak imitatuz eta ematen du, gaiarekiko hartzailearen ezagutzara lekuak deskribatuz. transformatuz, eta espresiboki irakurtzen ditu. egokituz eta edukia deskribapen-sekuentziaren egituraren baitan antolatuz. El alumno o alumna, tanto en situaciones El alumno o alumna, en una situación-problema El alumno o alumna, en una situación relacionadas con el ámbito académico como relacionada con una determinada realidad relacionada con los medios de comunicación, CASTELLANA con el ámbito privado, partiendo de modelos sociolingüística realiza una pequeña investigación analiza los mensajes de dichos medios LENGUA referenciales, produce por escrito sobre el tema, buscando información en atendiendo a los recursos icónicos y verbales narraciones literarias y las reproduce diferentes tipos de fuentes escritas (impresas y que los caracterizan, y expone oralmente o por oralmente. digitales) y orales (entrevista) y expone los escrito sus conclusiones sugiriendo propuestas resultados oralmente y por escrito. adecuadas a los parámetros de la situación. The student, in both private and academic The student, in both academic and private The student, in academic and private situations, situations, selects the music and the images situations, orally and in writing, describes gives oral or written information about ENGLISH appropriate to the parameters of the different aspects and processes related to the technological advances and their development situation and integrates them into a musical ocean, and narrates significant events related to over time by selecting and organising montage, gives information about the authors it, selecting information from given sources. information from given sources. or participants of musical montage and assesses montages done by others.
 16. 16. Konpetentzietan oinarritutako curriculuma: Integrazioren pedagogia1. EGOERA 2. EGOERA 3. EGOERA EZAUGARRI KOMUNAK: parametroak Ikasleak mobilizatu eta transferitu beharreko ezagutzak EGOERA FAMILIA
 17. 17. UNITATE DIDAKTIKOAREN SEKUENTZIA EREDUA Faseak Ikaskuntza-egoeren Zeregin-/jarduera-tipologia eta funtzioa Ebaluazioa funtzioa Ikaslea Kokatze-jarduerak: Konpetentziarekin erlazionatuta dagoen eta motibazioa suspertzen Konpetentziarekin duen aurre egin beharreko hasierako egoera konplexu bat aurkeztea. Hasierako ebaluazioa erlazionatutako Arakatze-jarduerak: Aurre-ezagutzak arakatzea eta gatazka kognitiboa sorraraztea. Funtzio orientatzailea Hasierako egoerarekiko kokatzea eta Planifikazio-jarduerak: (1) Sekuentzia didaktikoa aurkeztea eta ikasleek lan-plangintza fasea haren eskakizunei irudika dezaten lortzea: zergatik-zer-nola. (2) Lan-plangintza kodeliberatzea eta adostea. erantzuteko lan-plangintza egitea. Ulertze- edota miatze-jarduerak: Aurreikusitako konpetentziaren osagaiek eskatzen dituzten eduki-baliabideak bereganatzeko, informazioa eskuratzea, ulertzea, baloratzea eta sortzea. Eduki-baliabideen Ikasleak ikaskuntzaren Aplikazio-jarduerak: Ikaskuntza berriak eskema mentaletan integratzen eta finkatzen konpetentziak / egoerak ebaluazioa laguntzea. eskatutako eduki- baliabideak eta bestelako Egituratze-jarduerak: Aurretiko ezagutzen eskema mentalen baitan, ikaskuntza berriak Autorregulazio- berrantolatzea eta kokatzea. funtzioa baliabideak bereganatzea. Auto-erregulazio-jarduerak: Hasierako lan-plangintza berreskuratzea eta han Garapen-fasea aurreikusitako eduki- baliabideen ikaskuntza-prozesuari buruzko metakognizioa eta erregulazioa bideratzea. Eduki-baliabideen ebaluaziorako jarduerak (Gidan) Zertifikazio-funtzioa Integrazio-jarduera sinpleak: Konpetentziarekin erlazionatutako eduki-baliabideen artetik, batzuk modu integratuan mobilizatzen ikastea. Eduki-baliabideen Ikasleak eduki-baliabideak integrazioaren Integrazio-jarduera konplexua: Hasierako egoera berreskuratu eta hari irtenbide egokia mobilizatzen eta ebaluazioa ematea, horretarako beharrezkoak diren eduki-baliabideak modu integratuan mobilizatzen integratzen ikastea. ikasiz. Autorregulazio- Auto-erregulazio-jarduera: Hasierako egoerari aurre egiteko ikasleak mobilizatu eta funtzioa integratu dituen eduki-baliabideei buruzko metakognizioa eta erregulazioa bideratzea. Amaierako Ikasleak eduki-baliabideak Integrazio-jarduera konplexua: Familia bereko egoera konplexu berri bat eta hari Eduki-baliabideen fasea transferitzen lotutako hiru zeregin proposatzea ikasleak ebatz ditzan, ikasitako baliabideak modu transferentziaren ikastea integratuan mobilizatzen eta transferitzen ikasiz. ebaluazioa Auto-erregulazio-jarduera: Proposatutako egoera berriari aurre egiteko beharrezko eduki- Erregulazio-funtzioa baliabideen transferentziari buruzko metakognizioa eta erregulazioa bideratzea.Konpetentziaren Ikasleak konpetentziaren Integrazio-jarduera konplexua: Familia bereko egoera konplexu berri bat eta Konpetentziarenzertifikazio-fasea lorpena frogatzea hari lotutako hiru zeregin proposatzea ikasleak konpetentziaren lorpena froga bakarkako ebaluazioa dezan. Zertifikazio-funtzioa
 18. 18. Hasierako fasea Ikaskuntza-egoeren Jarduera tipologia eta funtzioa Ebaluazioa funtzioa Kokatze-jarduerak: Konpetentziarekin lotuta dagoen eta motibazioa suspertzen duen aurre egin beharreko hasierako egoera konplexu bat aurkeztea. Ikaslea konpetentziarekin Hasierako Arakatze-jarduerak: Ikaslearen aurre-ezagutzak ebaluazioa erlazionatutako arakatzea eta gatazka kognitiboa sorraraztea. egoerarekikokokatzea eta haren Funtzio eskakizunei Planifikazio-jarduerak: (1) Sekuentzia didaktikoa orientatzailea erantzuteko lan- aurkeztea eta ikasleek lan-plangintza irudika dezaten plangintza egitea. lortzea: zergatik-zer-nola. (2) Lan-plangintza kodeliberatzea eta adostea.
 19. 19. Garapen fasea (1) Ulertze- edota miatze-jarduerak: Aurreikusitako konpetentziaren osagaiek eskatzen dituzten eduki-baliabideak bereganatzeko, informazioa eskuratzea, Edukien ulertzea, baloratzea eta sortzea. ikaskuntzaren Ikasleak Aplikazio-jarduerak: Ikaskuntza berriak eskema mentaletan integratzen eta ebaluazioa konpetentziak / finkatzen laguntzea. egoerak Auto- Egituratze-jarduerak: Aurretiko ezagutzen eskema mentalen baitan,eskatutako eduki- erregulazio ikaskuntza berriak berrantolatzea eta kokatzea. baliabideak eta funtzioa bestelako Auto-erregulaziorako jarduerak: Hasierako lan-plangintza berreskuratzea baliabideak eta han aurreikusitako eduki- baliabideen ikaskuntza-prozesuari buruzko bereganatzea. metakognizioa eta erregulazioa bideratzea Eduki-baliabideen ebaluaziorako jarduerak (Gidan): Hasierako egoerari Zertifikazio- aurre egiteko beharrezko eduki-baliabideak zein oinarrizko beste funtzioa baliabideak ikasleak bereganatu dituela frogatzea.Ikasleak eduki- baliabideak Garapen fasea (2)mobilizatzen eta integratzen ikastea.
 20. 20. Garapen fasea (2) Garapen fasea (1) Ikasleak konpetentziak / egoerak eskatutako eduki-baliabideak eta bestelakobaliabideak bereganatzea. Integrazio-jarduera sinpleak: Konpetentziarekin erlazionatutako eduki-baliabideen artetik, batzuk modu integratuan mobilizatzen ikastea. Integrazio-jarduera konplexua: Hasierako egoeraIkasleak eduki- Eduki-baliabideen berreskuratu eta hari irtenbide egokia ematea, horretarako baliabideak integrazioaren beharrezkoak diren eduki-baliabideak modu integratuan ebaluazioa mobilizatzen mobilizatzen ikasiz.eta integratzen Auto-erregulazio Auto-erregulazio jarduera: Hasierako egoerari aurre egiteko funtzioa ikastea. ikasleak mobilizatu eta integratu dituen eduki-baliabideei buruzko metakognizioa eta erregulazioa bideratzea.
 21. 21. Amaierako fasea Integrazio-jarduera konplexua: Familia bereko egoera konplexu berri bat eta hari lotutako hiru Eduki- zeregin proposatzea ikasleak ebatz ditzan, ikasitako baliabideen baliabideak modu integratuan mobilizatzen eta transferentziaIkasleak eduki- transferitzen ikasiz. ren baliabideak ebaluazioa transferitzen Auto-erregulazio jarduera: Proposatutako egoera ikastea berriari aurre egiteko beharrezko eduki-baliabideen Auto- transferentziari buruzko metakognizioa eta erregulazio erregulazioa bideratzea. funtzioa
 22. 22. Konpetentziaren zertifikazio-fasea Konpetentziar Integrazio-jarduera konplexua: Familia Ikasleak en bakarkako bereko egoera konplexu berri bat eta hari konpetentziaren ebaluazioa lotutako hiru zeregin proposatzea ikasleaklorpena frogatzea konpetentziaren lorpena froga dezan. Zertifikazio- funtzioa
 23. 23. EDIZIOESKAINTZA
 24. 24. EKIEDIZIO PROIEKTUAEuskarri inprimatuen eta digitalen araberako ikasmaterial eskaintza
 25. 25. IKASGELA ANALOGIKOA
 26. 26. IKASLEARENLIBURU INPRIMATUA Unitate didaktikoak jasotzen dituen ikasmateriala
 27. 27. LAN KOADERNOAK Ariketa sistematikoen multzoa eskaintzen duen ikasmateriala
 28. 28. JARDUERA-FITXAK Unitate didaktikoetakojarduerek eskatzen dituzten adierazpenak eta ariketakegiteko euskarria: grafikoak, datu-biltzeak, txantiloiak,taulak, mapa kontzeptualak, inkestak, etab.
 29. 29. PORTAFOLIOA Ikasleak unitate didaktikobakoitzean egingo dituen fitxak eta lanak jasotzeko baliabide didaktikoa
 30. 30. EKIGUNEA www.ekigunea.comEKI proiektuaren webgunea, euskarri digitalak biltzen dituen txokoa: Audioak Bideoak Animazioak Irudiak Jarduera osagarriakKonpetentzia digitala lantzeko fitxak Informazio- testuak
 31. 31. www.ikaselkar.com IRAKASLEAREN GIDALIBURUADiseinu kurrikularraren ezaugarriak eta curriculumaren garapenerako hiru zehaztapen-mailak jasotzen dituen liburua
 32. 32. IKASGELA DIGITALA
 33. 33. LIBURU DIGITALA www.virtusbooks.com Unitate didaktikoak jasotzendituen ikasmateriala (zoom eta web bertsioak): Audioak Bideoak Animazioak Irudiak Jarduera osagarriak (*) Konpetentzia digitala lantzeko fitxak Jarduera-fitxak Informazio- testuak Irakaslearen gidaliburua (*) (*) Irakaslearentzat bakarrik
 34. 34. Eskerrik asko

×