Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ինչու են մարդիկ ծխում

1,221 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ինչու են մարդիկ ծխում

 1. 1. Ինչու են մարդիկ ծխում
 2. 2. Ծխախոտ
 3. 3. Ըստ պատմական աղբյուրների,ծխախոտաբույսի մշակումն սկսել է մթա 6000տարի առաջ`Կենտրոնական Ամերիկայում, ևմիայն 5000 տարի անց մայաները սկսեցինծամել և ծխել ծխախոտաբույսը:Այսօր գրեթե բոլոր քաղաքկիրթ երկրներումարգելված է ծխախոտի գովազդումը, ինչպեսնաև արգելվում է ծխելը հասարակականվայրերում,մարդիկ ունեն իրավունքտեղեկանալու ծխախոտի պատճառհանդիսացող հիվանդությունների մասին,կազմակերպվում են բազմաթիվմիջոցառումներ և ստեղծվում ծրագրեր, որոնքնպատակ են ծառայում բարձրացնելմարդկանց ինքնագիտակցությունը:
 4. 4. Ծխելու հետևանքները
 5. 5. • Ինչպես գիտենք ծխելն հանգեցնում է մի շարք լուրջհիվանդությունների եւ առողջական խնդիրների առաջացմանռիսկերի մեծացմանը: Մարմնի բոլոր մասերն ու օրգաններըհանդիսանում են ծխելու սովորույթի հետեւանքների կրիչներ,որի արդյունքում կարող են առաջանալ ինչպես կարճատեւ,այնպես էլ երկարատեւ առողջական հիմնախնդիրներ:•• Բերան և կոկորդ- Ծխելն առաջացնում է այնպիսիհիվանդություններ ինչպիսիք են բերանի վատ հոտը,ատամների դեղնատվությունը, կարիեսի առաջացումը, կարողէ առաջացնել քաղցկեղ բերանի, ձայնալարերի, լեզվիշրջանում:•• Սիրտ- անհատի մոտ տեղի է ունենում երակների ուզարկերակների նեղացում, ինչը կարող է հանգեցնել սրտիկաթվածի ու տարբեր տիպի սրտանոթայինհիվանդությունների առաջացման:•• Ստամոքս- ծխելը կարող է առաջացնել ստամոքսի քաղցկեց:
 6. 6. • Մաշկ- Ծխելը նվազեցնում է մարմնին հասնողթթվածինը, ինչի հետևանքով մարդու մաշկը շուտծերանում է: Կանանց մոտ ծխելը առաջացնում էցելյուլիտ:•• Ոսկորներ – Հնարավոր է մարմնի տարբերմասերում ոսկորների թուլացում, այս երևույթըհաճախ տարածված է կանանց մոտ:•• Վերարտադրություն և պտղաբերություն- Ծխելըոչ միայն կարող է հանգեցնել իմպոտենցիայի, այլկարող է նվազեցնել սպերմատոզոիդներիակտիվության ժամանակաշրջանը , որն իրհերթին կանանց մոտ կարող է հանգեցնելանպտղության կամ վնասել ապագա երեխաղինհղիության ընթացքում:
 7. 7. Մարմինը ծխելըթողելուց հետո
 8. 8. • Նիկոտինի պակասը ձեզ, ամենայնհավանականությամբ, կստիպի զգալ գրգռված,զայրացած ու խառնված, բայց դա կսկիթեթրևանալ 48 ժամ անց: Թողնելուց հետո դուքծխախոտի հոտը զգալիս տհաճ զգացումկունենաք, սրտխառնոց:• Ժամանկի ընթացքում արյան ճնշումը, պուլսը ևշնչառույթւոնը վերադառնում են նորմալ վիճակի:Երբ նիկոտինի և ածխածնի մոնօքսիդի քանակըկրճատվում է ձեր արյան մեջ, թթվածինըվերադառնում է նորմալ քանակի: Համի ու հոտիզգայարանները բացվում են, ախորժակ էառաջանում: Հազալը, խզոցը և շնչառականխնդիրները անհետանում են: Եվ միանշանակդուք խնայում եք մեծ գումար և այդ գումարովկարող եք մեկնել ինչ-որ էկզոտիկ երկիր`վայելելու հանգիստը, ինչը որ ավելի կնպաստիձեր առողջության բարելավվմանը:
 9. 9. Եվ ինչու են մարդիկծխում
 10. 10. ՍովորությունՍովորությունները հաճախ ստեղծում ենպահանջմունքներ: Եթե երկար ժամանակ է,ինչ Դուք ծխում եք, ապա, հավանական է,որանում եք դա ինքնաբերաբար` նույնիսկչնկատելով, թե ինչպես է դա տեղի ունենում:
 11. 11. ԶգացմունքներԶգացմունքները շատ կարևոր են: Ծխախոտըշատ հաճախ կապված է որոշակիտրամադրության և զգացմունքների հետ: Դուքծխում եք հաճույքի համար, երբ լավ եք զգում,հանգստանալու համար, երբ վատ եք զգում,ընդմիջում անելու համար, երբ հոգնել եք, ինչ-որ բանով զբաղվելու համար, երբ դուքգրգռված եք: Եթե ծխախոտը կապված է այդզգացմունքների հետ, Դուք չեք էլ նկատում, թեերբ եք ծխում: Հաճախ, սիգարետը ծառայում էորպես զգացմունքները թաքցնելու միջոց:
 12. 12. • Հոգեբանական կախվածությունԹթմրանյութ հանդիսացող բոլոր նյութերի առավել կարևոր դժվարհաղթհարելի կողմերից է հանդիսանում հոգեբանականկախվածությունը: Մի կողմից, նիկոտինի ազդեցությունը գլխուղեղիվրա առաջացնում է հոգեբանական բնույթի մեծ փոփոխություններ,մյուս կողմից՝ առկա է ծխողի հոգեբանական կախվածությունծխելու այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են` գործընթացը,սիգարետի ձեռքբերման հետ կապված գործելակերպը,ձեռնածությունը դրա հետ, սիգարետը բերանի մեջ պահելը, վառելը,մոխրի թոթափումը, այն ամբողջ արարողությունը, որըկազմավորվում է ծխելու շուրջ:• Հոգեբանական կախվածության երրորդ կարևոր խնդիրը ծխողիհավատն է առ այն, որ ծխախոտը ի զորու է մասնակցելու իրխնդիրները լուծելու գործընթացին կամհագեցնել պահանջմունքներին ու ցանկություններին: Դրա մեջ մեծէ նաև գովազդի ներդրումը: Մի՞թե յուրաքանչյուր կին չիցանկանում առեղծվածային տեսք ունենալ, լինել վայելչակազմ ևամբողջովին յուրահատուկ: Կանանց վրա կողմնորոշվածծխախոտային գովազդների հեղինակները խոստանում են այդամենը միանգամից և ամբողջական փաթեթով: Մի՞թե տղամարդըչի ցանկանում լինել հաջողակ և հարգանք ու վստահություններշնչող: Ծխախոտային գովազդը խոստանում է նաև դա:
 13. 13. Մի արեք այն, ինչը կստիպի կորցնել այն, ինչըի զորու չեք լինի երբևէ վերադարձնել:Առողջությունը, կյանքը… Կյանքը միայնծխախոտի և դրանով տարբեր հնարքներանելու, հաճույքը զգալու մեջ չէ, պետք էապրել վայելել կյանքը, երջանոկւթյունը,հարազատների ջերմությունը, ձեր ներքինհանգստությունը, վայելել մաքուր օդը,լիակատար շնչել , ձեզ մարդ զգալու մեջ էկյանքը, երբ կկարողանաք անգամ ձերթոքերով զգալ ինչ է կյանքը: Մի փչացրեք այն,ինչ ունեք… Ուղղակի պետք է հասկանալ այդամենը, վառել ծխախոտը ու դեն նետել…

×