Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Մթնոլորտը Երկրագունդը շրջապատող օդի շերտն է՝ մի հսկայականգազային օվկիանոս, որի հատակը Երկրի մակերևույթն է: Մթնոլորտը, ո...
 Մթնոլորտը Երկրագունդը պաշտպանում է երկնաքարերից, որոնք,անցնելով մթնոլորտի միջով, շփումից շիկանում են, այրվում և միայնման...
 Մթնոլորտ աղտոտվում է երկու ձևով ` բնածին և մարդածին: Բնածին աղտոտիչներն են ` հիմնականում հրաբուխները և անտառայինհրդեհնե...
 Գլոբալ տաքցումը կհանգեցնի մեծ աղետների : Առաջնահերթ տեղիկունենա մեծ քանակությամբ գոլորշիացում, իսկ հետո տեղումներիհետևան...
 ՀՀ ում գլոբալ տաքացումը կհանգեցնի լանդշաֆտային գոտիներիսահմանների տեղափոխություն լեռնային պրոֆիլով դեպի վեր: Սպասվում է...
 Մթնոլորտը անխտիր պետք է պահպանվի,որպեսզի չհանգենք այսպիսիգլոբալ վտանգների : Պետք է առաջնահերթ գործարանները օգտագործեն ֆ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bn

327 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bn

  1. 1.  Մթնոլորտը Երկրագունդը շրջապատող օդի շերտն է՝ մի հսկայականգազային օվկիանոս, որի հատակը Երկրի մակերևույթն է: Մթնոլորտը, որով պայմանավորված է կյանքի գոյությունը Երկրի վրա,մի քանի գազերի՝ ազոտի (78%), թթվածնի (21%), արգոնի (0,93%),ածխաթթվական գազի (0,03%) խառնուրդ է: Մթնոլորտը կազմված է ` ներքնոլորտից, միջնոլորտից, վերնոլորտից,արտաքին ոլորտից : Մթնոլորտը մեր մոլորակի և նրա օրգանական աշխարհի համար ունիչափազանց կարևոր նշանակություն: Երկրի վրա առանց մթնոլորտիկյանքը չէր առաջանա:
  2. 2.  Մթնոլորտը Երկրագունդը պաշտպանում է երկնաքարերից, որոնք,անցնելով մթնոլորտի միջով, շփումից շիկանում են, այրվում և միայնմանր քարերի ու փոշու ձևով թափվում Երկրի վրա՝ չվնասելով նրան: Մթնոլորտի շնորհիվ է, որ տեղի է ունենում ջրի շրջապտույտ,իրականացվում է կենդանի օրգանիզմների գազափոխանակություն ևլուսասինթեզ: Մթնոլորտի շնորհիվ է,որ տ եղի է ունենում ջերմոցայինէֆեկտը:Մթնոլորտը գյուղատնտեսական ջերմոցի ապակե ծածկույթինման բաց է թողնում արեգակնային կարճալիք ջերմայինճառագայթները, բայց արգելակում է Երկրի տաքացած մակերևույթիցարձակվող երկարալիք ջերմային ճառագայթումը, այդ պատճառովտվյալ երևույթը կոչվում է ջերմոցային էֆեկտ: Դա պայմանավորված էածխաթթու գազով: Իսկ օզօոնի շերտը պաշտպանում է արևի ուլտրամանուշակագույնճառագայթներից, որոնք առաջացնում են մաշկի քաղցկեղհիվանդությունը:
  3. 3.  Մթնոլորտ աղտոտվում է երկու ձևով ` բնածին և մարդածին: Բնածին աղտոտիչներն են ` հիմնականում հրաբուխները և անտառայինհրդեհները : Մարդածին աղտոտիչներից են արդյունաբերությունը, տրանսպորտայինմիջոցները և այլն: Կենցաղային թախոնները ևս մեծ վնաս են հասցնումմթնոլորտին:Իսկ այս ամենը միասին առաջացնում են բազմաթիվ խնդիրներ: Մթնոլորտի աղտոտուման հետևանքով կշատանան թթվայինանձրոները,որոնք մեծ վնաս են հասցնում և գյուղատնտեսությանը,ևմարդկանց: Համամոլորակային վտանգ է գլոբալ տաքցումը:Էլեկտրակայանների, ավտոմեքենաների ,գործարանների և մարդկության կողմից ստեղծված աղտոտման այլ աղբյուրները միասին մեկ տարվա ընթացքում մթնոլորտ են արտանետում մոտ 22 մլրդ տ ածխաթթու և ջերմոցային այլ գազեր: Այս հետևանքովմեծանում է ջերմոցային էֆեկտի ազդեցությունը, իսկ դա կհանգեցնի գլոբալտաքացման :
  4. 4.  Գլոբալ տաքցումը կհանգեցնի մեծ աղետների : Առաջնահերթ տեղիկունենա մեծ քանակությամբ գոլորշիացում, իսկ հետո տեղումներիհետևանքվ կբարձրանա Համաշխարհային օվկիանոսի ջրի մակարդակը,ինչի հետևանքով շատ Եվրոպական երկրներ կանցնեն ջրի տակ: Գլոբալ Տաքացման հետևանքով խոնավ տարածքները կդառնան ավելիխոնավ ,իսկ անապատային տարածքները ավելի չոր :Անապատայինտարածքներում տեղումների քանակը կնվազի : Բարեխառն գոտիները գնալով կփոքրանան: Անապատային գոտիներըկբարձրանան, այսինքն սարերի լանջերին ևս կլինեն անապատային,չորգոտիներ: Ամեն 100 տարին ջերմաստիճանը 3 –ով կավելանա:
  5. 5.  ՀՀ ում գլոբալ տաքացումը կհանգեցնի լանդշաֆտային գոտիներիսահմանների տեղափոխություն լեռնային պրոֆիլով դեպի վեր: Սպասվում է գետերի տարեկան հոսքինվազում և Սևանա լճիմակերեսից գոլորշիացման ավելացում : Կանխատեսվող ջերմաստիճանի բարձրացման և տեղումների նվազմանդեպքում պետք է սպասել կլիմայի չորացման անապատացմանպրոցեսների արագացում: Սպասվում է նաև հողի խոնավության նվազում : Կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով բերքատվությունըՀայաստանում կարող է նվազել :
  6. 6.  Մթնոլորտը անխտիր պետք է պահպանվի,որպեսզի չհանգենք այսպիսիգլոբալ վտանգների : Պետք է առաջնահերթ գործարանները օգտագործեն ֆիլտրեր, որը չիթույլատրի, որ մթնոլորտ արտանետվի մեծ քանակությամբ թափոններ: Հանքարդյունաբերությունը պետք է կատարվի փակ,այլ ոչ թե բաց: Պետք է սկսել էներգիա ստանալ էկոլոգիապես մաքուր եղանակներով: Մարդկանց ինքնագիտակցությունը պետք է բարձրացվի, որ իրենցկենցաղային թափոններով մեծ վնաս են հասցնում մթնոլորտին :

×