Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מרחקי הפרדה למען בטיחות הציבור‬ ‫מדריך לפעילים בוועדות התכנון‬
‫ישראל היא מדינה קטנה וצפופה¨ בה קיימת קירבה מסוכנת בין מקומות בהם שוהים אנשים ©כמו בתי תושבים¨‬‫מרכזים מסחריים ואולמות אי...
‫המדריך למסמך המדיניות למרחקי ההפרדה‬‫מטרת מדריך זה היא להפוך את מסמך המדיניות לכלי עזר פשוט ונגיש¨ שיאפשר גם לאנשים שאינם...
‫תרשים זרימה המסכם את מדיניות המשרד להגנת הסביבה¨‬                    ‫לקביעת מרחק הפרדה‬       ...
‫הגדרות‬‫חומר מסוכן∫ למסמך המדיניות שני נספחים ©נספח א‪ ß‬ונספח ב‪ ®ß‬ובהם רשימות חומרים וכמויותיהם המוגדרים‬‫כ¢חומרים מסו...
‫מקורות סיכון בעלי מרחקי הפרדה קבועים‬‫עבור רוב מקורות הסיכון¨ מרחק ההפרדה נקבע על פי תרחיש ייחוס המחושב באמצעות תוכנת סימ...
‫הידעת‪ø‬‬     ‫תרחיש הייחוס מחושב בעזרת תוכנת ‪ ALOHA‬הניתנת להורדה חינם∫ 54‪Æ http://1.usa.gov/SJbp‬‬‫סוג תרחיש הייח...
‫לסיכום‬‫מסמך מדיניות מרחקי ההפרדה שפרסם המשרד להגנת הסביבה מספק¨ לראשונה¨ כלי מצוין ופשוט לפעילים‬            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מדריך: מרחקי הפרדה - למען בטיחות הציבור

1,392 views

Published on

מדריך המסביר לציבור הרחב את מסמך המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנוגע למרחקי הפרדה בטוחים בין תעשיה לאוכלוסיה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מדריך: מרחקי הפרדה - למען בטיחות הציבור

 1. 1. ‫מרחקי הפרדה למען בטיחות הציבור‬ ‫מדריך לפעילים בוועדות התכנון‬
 2. 2. ‫ישראל היא מדינה קטנה וצפופה¨ בה קיימת קירבה מסוכנת בין מקומות בהם שוהים אנשים ©כמו בתי תושבים¨‬‫מרכזים מסחריים ואולמות אירועים® למתקנים מסוכנים ©כמו מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים¨ או מחסן‬‫חומרי הדברה®‪ Æ‬מצב זה נוצר כתוצאה ממגוון סיבות∫ מחסור בן שנים רבות בידע תכנוני¨ הנפקתם של אישורי בנייה‬ ‫ללא תשתית מדעית מספקת¨ לחצים להפשרת קרקעות שאושרו ללא בדיקה מקיפה ועוד‪Æ‬‬‫כיום גוברת המודעות לחשיבותם של קביעת מרחקי הפרדה בין מתקנים מסוכנים לבין אזורים בהם אנשים מבלים‬‫חלק ניכר מזמנם‪ Æ‬על מנת שהמציאות התכנונית תשתנה ובכדי לצמצם את הסכנות הנשקפות לתושבים¨ על‬‫הליכי התכנון להתבצע בראייה מקיימת‪ Æ‬יש להתאים את שימושי הקרקע לשטחיה המוגבלים של המדינה¨ תוך‬ ‫הקפדה על מרחקים שיבטיחו שמירה על בריאות ובטיחות האוכלוסייה‪Æ‬‬ ‫מהו מסמך מדיניות מרחקי הפרדה‪ø‬‬‫במטרה לקדם את הנושא¨ שקדו במשרד להגנת הסביבה על הכנת מסמך מדיניות העוסק במרחקי ההפרדה‪Æ‬‬‫המסמך ¢מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים¢¨ שפורסם ביוני ±±∞≤¨ מגדיר מה הם המרחקים הרצויים‬‫בין מקורות סיכון¨ לבין ¢רצפטור ציבורי¢ ≠ מקום בו שוהים אנשים¨ כמו למשל בתי מגורים¨ חנויות ואזורי מסחר¨‬ ‫מוסדות ציבור ועוד‪Æ‬‬‫המסמך מציע לראשונה מדיניות אחידה ושיטתית המגדירה את המקרים בהם נשקפת סכנה לאוכלוסיה כתוצאה‬‫מקרבה למקור המחזיק חומרים מסוכנים‪ Æ‬המסמך מיועד לשמש כהנחיה לפעילות נציגי המשרד להגנת הסביבה‬‫במוסדות התכנון ©ועדות התכנון המקומיות¨ המחוזיות והארציות®¨ אך אינו מחייב את מוסד התכנון לקבל החלטות‬‫בהתאם אליו¨ אלא רק מנחה את הצבעתו של נציג המשרד להגנת הסביבה‪ Æ‬עם זאת¨ המדיניות יכולה לשמש‬ ‫מעתה והלאה כקו מנחה לחברים במוסדות התכנון‪Æ‬‬‫במצב הנוכחי¨ במקרה שמוסד התכנון מאשר תכנית על אף שהיא אינה עומדת בקריטריון שקבע המשרד להגנת‬‫הסביבה למרחק הפרדה מאוכלוסיה¨ רשאי המשרד לנקוט בצעדים על מנת להפחית את הסכנה¨ כדוגמת‬ ‫שלילת היתר הרעלים של מקור הסיכון או אי חידושו עד לנקיטת פעולות להפחתת הסיכון‪Æ‬‬ ‫חשיבותו של המסמך לפעילים סביבתיים‬ ‫כיום¨ עם עליית המודעות לחשיבות הקול הציבורי במוסדות התכנון והבנייה¨ ואיוש הוועדות בנציגי ציבור¨ ישנה‬‫חשיבות רבה שנציגי הציבור יכירו את נושא מרחקי ההפרדה¨ וידעו כיצד להשתמש במסמך באופן מושכל‪ Æ‬עבור‬ ‫פעילים היושבים במוסדות התכנון כמצביעים או כמשקיפים¨ יכול המסמך לשמש כאמצעי לחץ ובקרה¨ שיסייע‬ ‫בהעלאת מודעות התושבים וחברי מוסד התכנון לנושא¨ ויבטיח שמוסד התכנון יתחשב בהחלטותיו בסיכונים‬ ‫האפשריים לאוכלוסיה‪Æ‬‬ ‫±‬
 3. 3. ‫המדריך למסמך המדיניות למרחקי ההפרדה‬‫מטרת מדריך זה היא להפוך את מסמך המדיניות לכלי עזר פשוט ונגיש¨ שיאפשר גם לאנשים שאינם מתחום‬‫התכנון להבינו ולעשות שימוש מושכל בהמלצותיו‪ Æ‬אנו ממליצים להשתמש במדריך בכל פעם שעולה שאלה של‬ ‫סיכון ממקור המחזיק חומרים מסוכנים‪Æ‬‬ ‫באמצעות המדריך יוכל הפעיל במוסדות התכנון∫‬‫±‪ Æ‬לבדוק האם התוכנית שמוגשת לאישור מוסד התכנון וכוללת מקור סיכון¨ עומדת בקריטריונים של מרחקי‬ ‫ההפרדה לאוכלוסייה כפי שקבע המשרד להגנת הסביבה‪Æ‬‬‫≤‪ Æ‬במידה והתוכנית איננה עומדת בקריטריון למרחק הפרדה¨ ניתן להשתמש במדריך על מנת להעלות לדיון את‬ ‫נושא הסיכונים‪Æ‬‬‫≥‪ Æ‬במסגרת מאבקים סביבתיים הנוגעים לסיכונים¨ ובעבודה מול התקשורת¨ המדריך יאפשר להשתמש בטיעונים‬ ‫מבוססי ידע¨ ובהנחיות שהמשרד להגנת הסביבה עצמו קבע‪Æ‬‬ ‫הידעת‪ø‬‬‫חוק התכנון והבנייה מפרט את רשימת הגופים החברים בכל אחד ממוסדות התכנון הרשמיים במדינה ©המועצה‬‫הארצית וועדות המשנה שלה¨ הוועדות המחוזיות וכו‪ Æ®ß‬החוק אינו מגדיר משקיפים במוסדות אלה¨ אם כי יו¢ר‬‫המוסד רשאי‪Ø‬ת להזמין מוזמנים נוספים הקשורים לדיון‪ Æ‬לחברי מוסד תכנון הזכות להשתתף בישיבות ולהצביע‬‫בכל עניין ©אלא במקרים של ניגוד עניינים® ולקבל את סדרי היום והפרוטוקולים‪ Æ‬למי שאינו חבר מוסד תכנון¨‬‫שמורות זכויות של אזרח ≠ והוא יכול להגיש התנגדות¨ ולעיין בפרוטוקולים של מוסדות התכנון המתפרסמים גם‬ ‫באתר מנהל התכנון במשרד הפנים‪Æ‬‬ ‫≤‬
 4. 4. ‫תרשים זרימה המסכם את מדיניות המשרד להגנת הסביבה¨‬ ‫לקביעת מרחק הפרדה‬ ‫האם מקור הסיכון הוא‬ ‫תחנת מעבר לפסולת‬ ‫מסוכנת¨ תחנת דלק¨ או‬ ‫מרחק הפרדה קבוע‬ ‫לפי הטבלה במדריך‬ ‫כן‬ ‫אתר לייצור או אחסון‬ ‫חומרי הדברה‪ø‬‬ ‫לא‬ ‫מרחק ההפרדה ייקבע לפי‬ ‫תרחיש ייחוס¨ ויהיה לא פחות‬ ‫האם מקור הסיכון כולל‬ ‫חומר מהרשימה בנספח ב‪ß‬‬ ‫מ≠∞∞± מטרים לחומר רעיל או‬ ‫∞‪ μ‬מטרים לחומר דליק‪Æ‬‬ ‫כן‬ ‫בכמות העולה על הכמות‬‫על מנת לקבל הערכה של מרחק‬ ‫הרשומה‪ø‬‬‫ההפרדה ניתן לפנות לנספח ג‪≠ ß‬‬ ‫טבלת מרחקים גנריים‪Æ‬‬ ‫לא‬ ‫האם מקור הסיכון מתוכנן‬ ‫©לא קיים עדיין® וכולל חומר‬ ‫מרחק ההפרדה הוא‬ ‫∞‪ μ‬מטרים‬ ‫כן‬ ‫מהרשימה בנספח א‪ß‬‬ ‫בכמות העולה על ∞∞±‬ ‫ק¢ג‪ø‬‬ ‫לא‬ ‫אין הגדרה של מרחק‬ ‫הפרדה לפי מסמך המדיניות‬ ‫≥‬
 5. 5. ‫הגדרות‬‫חומר מסוכן∫ למסמך המדיניות שני נספחים ©נספח א‪ ß‬ונספח ב‪ ®ß‬ובהם רשימות חומרים וכמויותיהם המוגדרים‬‫כ¢חומרים מסוכנים¢¨ כאשר בנספח א‪ ß‬מופיעים ¢חומרים מסוכנים¢¨ ובנספח ב‪ ß‬מופיעים ¢חומרים מסוכנים במיוחד¢‪Æ‬‬‫דוגמאות לחומרים מסוכנים נפוצים המוזכרים בנספחים∫ אמוניה¨ ברום¨ כלור¨ אתילן¨ זרחן¨ דלקים ©כמו גז טבעי‬ ‫ונפט® ועוד‪Æ‬‬‫™™שימו לב∫ ישנם חומרים המופיעים בשני הנספחים בכמויות שונות ©מאחר ובכמויות שונות הם מהווים סיכון מסדר‬‫גודל שונה® ולכן כאשר מנסים להעריך את רמת הסיכון של חומר מסוים¨ יש לחפשו ראשית בנספח ב‪ ¨ß‬ורק לאחר‬ ‫מכן לפנות לנספח א‪Æß‬‬‫תהליך מסוכן∫ כל פעילות הנעשית בחומר מסוכן ©כמו שימוש¨ אחסון¨ ייצור¨ טיפול או שינוע בתוך שטח המגרש‬ ‫של החומר®¨ וכן צנרות בין מפעלים‪Æ‬‬ ‫מקור סיכון∫ שימוש או ייעוד קרקע¨ קיימים או מתוכננים¨ הכוללים או מאפשרים קיומו של תהליך מסוכן‪Æ‬‬‫רצפטור ציבורי∫ שימוש או ייעוד קרקע¨ קיימים או מתוכננים¨ המשמשים או מתוכננים לשהיית אוכלוסיה¨ לרבות‬‫מגורים¨ מסחר קמעונאי¨ משרדים משרתי קהל¨ מוסדות ציבוריים לפי הקבוע בחוק התכנון והבניה¨ מתקני תיירות¨‬‫מקומות בילוי¨ אולמות שמחה וגני אירועים¨ אזורים בהם קיימת שהייה אינטנסיבית של אוכלוסייה בשטחים‬‫ציבוריים פתוחים ופארקים¨ שימושים מעורבים הכוללים אחד מכל אלה וכן מגרשי החניה שלהם¨ וכל שימוש נוסף‬ ‫שיקבע המשרד להגנת הסביבה‪ Æ‬מתקני תעשייה אינם נכללים בהגדרת רצפטור ציבורי‪Æ‬‬ ‫מרחק הפרדה∫ המרחק הנדרש בין גבולות מגרש של מקור סיכון לבין גבולות מגרש של רצפטור ציבורי‪Æ‬‬ ‫המרחק נמדד בקו אווירי מגבולות המגרשים‪Æ‬‬ ‫באילו מקרים חלה המדיניות‪ø‬‬‫המדיניות חלה על מבנים חוקיים בלבד¨ אלא אם החליט המשרד להגנת הסביבה להחילה גם על מבנים בלתי‬‫חוקיים שפוקדת אותם אוכלוסיה שאינה מודעת לכך שהם בלתי חוקיים‪ Æ‬במקרה כזה יפעל המשרד להגנת‬ ‫הסביבה לפינוי המבנים‪Æ‬‬‫המדיניות לא חלה על חומרים מסוכנים בשימוש ביתי¨ תחנות תדלוק¨ צנרות בין מפעליות של גז טבעי ומקורות‬‫סיכון ניידים ©כמו למשל משאיות המובילות חומרים מסוכנים®‪ Æ‬המדיניות מפורטת גם למצב קיים ©בו מקור הסיכון‬‫ומקום שהיית האוכלוסייה מאושרים מבחינה תכנונית®¨ וגם למצב תכנון ©בו טרם אושרה תכנית למקור הסיכון או‬ ‫מקום שהיית האוכלוסייה®‪Æ‬‬‫ללא קשר למסמך¨ עבור תחנות דלק יש בתכנית המתאר תמ¢א ∏± ©שינוי ¥® הוראה המחייבת מרחק הפרדה של‬‫∞¥ מטרים בין תחנת התדלוק למגורים¨ מלונאות או שימוש דומה¨ ומרחק הפרדה של ∞∏ מטרים בין תחנת‬‫התדלוק למוסדות ציבור כגון גני ילדים ובתי ספר¨ בתי חולים או מעון לקשישים‪ Æ‬הוראה זו מחייבת את כל החברים‬ ‫במוסדות התכנון ולא רק את נציגי המשרד להגנת הסביבה‪Æ‬‬ ‫¥‬
 6. 6. ‫מקורות סיכון בעלי מרחקי הפרדה קבועים‬‫עבור רוב מקורות הסיכון¨ מרחק ההפרדה נקבע על פי תרחיש ייחוס המחושב באמצעות תוכנת סימולציה‪ Æ‬עם‬‫זאת¨ ישנם מספר מקורות סיכון עבורם אין צורך להשתמש בתוכנה¨ מאחר שנקבע עבורם מרחק הפרדה קבוע¨‬ ‫כפי שמפורט בטבלה להלן∫‬ ‫מרחק ההפרדה הקבוע‬ ‫מקור הסיכון‬ ‫∞∞≥ מטרים‬ ‫תחנות מעבר לפסולת מסוכנת‬ ‫אתר לייצור חומרי הדברה¨ או אתר לאחסון‬ ‫∞∞≥ מטרים‬ ‫חומרי הדברה מעל ∞‪ ≤μ‬טון‬ ‫∞‪ ±μ‬מטרים‬ ‫אתר לאחסון חומרי הדברה בין ∞‪ ±∞≠≤μ‬טון‬ ‫∞∑ מטרים‬ ‫אתר לאחסון חומרי הדברה עד ∞± טון‬ ‫חומר שמופיע ברשימה שבנספח א‪© ß‬אך לא בנספח ב‪®ß‬‬ ‫∞‪ μ‬מטרים‬ ‫ונמצא בכמות של מעל ∞∞± ק¢ג‬ ‫מקורות סיכון שאינם בעלי מרחקי הפרדה קבועים‬‫עבור שאר מקורות הסיכון ©מקורות המחזיקים חומרים מסוכנים שמופיעים ברשימה שבנספח ב‪ ß‬לפחות בכמות‬ ‫המצוינת בנספח® מרחק ההפרדה נקבע בעזרת חישוב תרחיש ייחוס‪Æ‬‬‫החישוב מתבצע באמצעות סימולציה בתוכנה המדמה את ריכוזי החומר המסוכן באוויר בעקבות תקלה מסוג‬ ‫מסוים ©ראו תיבת ¢הידעת‪Æ®¢ø‬‬‫חשוב לציין שבכל מקרה¨ אם החומר מופיע בנספח ב‪ ß‬בכמות המתאימה¨ אזי מרחק ההפרדה חייב להיות לפחות‬ ‫∞∞± מטרים עבור חומר רעיל¨ ו≠∞‪ μ‬מטרים עבור חומר דליק¨ גם אם התרחיש קובע שהמרחק יהיה קצר יותר‪Æ‬‬‫בנוסף¨ ישנה רשימה בנספח ג‪ ß‬שמפרטת מרחקים ¢גנריים¢ כלומר¨ הערכה כללית של מרחק ≠ ההפרדה לפי סוג‬ ‫החומר וכמותו‪ Æ‬זאת על מנת לאפשר למגיש התכנית לתכנן בהתאם למרחק הפרדה¨ גם אם אין עדיין תכנית‬ ‫מפורטת‪Æ‬‬‫כפעילים¨ ניתן להשתמש ברשימה זו על מנת להעריך האם מקור הסיכון נמצא במרחק סביר מהאוכלוסייה סביבו¨‬ ‫על השימושים השונים שבה‪Æ‬‬ ‫‪μ‬‬
 7. 7. ‫הידעת‪ø‬‬ ‫תרחיש הייחוס מחושב בעזרת תוכנת ‪ ALOHA‬הניתנת להורדה חינם∫ 54‪Æ http://1.usa.gov/SJbp‬‬‫סוג תרחיש הייחוס ≠ כלומר עבור איזו תקלה מתוך התקלות האפשריות יש לחשב את המרחק ≠ נקבע במסמך‬‫עבור כל סוג חומר¨ וקיימים בסך הכול שמונה תרחישי ייחוס‪ Æ‬כמו כן¨ נקבעו במסמך התנאים האטמוספריים עבורם‬‫יש לחשב את התרחיש‪ Æ‬הריכוז המקסימאלי של החומר המסוכן הרעיל ©ריכוז שאין לחרוג ממנו גם במקרה של‬‫תקלה® נקבע לפי רשימת ערכים אמריקאית הנקראת ‪ Æ PAC‬את ערך ה≠ ‪ PAC‬עבור כל חומר ניתן לראות‬‫בכתובת∫ ‪ http://1.usa.gov/TprGNm‬כאשר עבור מקור סיכון מתוכנן¨ הריכוז יהיה לפי ערך ≤ ‪ ¨PAC‬ועבור‬‫מקור סיכון שכבר קיים¨ הריכוז יהיה לפי ערך ≥ ‪ ≠ PAC‬ערך פחות מחמיר¨ כי כל הפרטים של מקור הסיכון כבר‬‫קיימים וידועים למשרד להגנת הסביבה‪ Æ‬עבור חומרים מסוכנים דליקים ©בשונה מחומרים מסוכנים רעילים®¨ במקום‬‫לחשב לפי ריכוז מקסימאלי¨ מחשבים לפי קרינת חום או לחץ מקסימאליים‪ Æ‬במקרה של מקור מתוכנן¨ הקרינה‬‫המקסימאלית תהיה ∂‪ ±Æ‬קילוואט למ¢ר אם החומר נוזלי¨ והלחץ המקסימאלי ≠ ±‪ ∞Æ‬באר אם החומר גזי‪ Æ‬במקרה‬ ‫של מקור קיים¨ הקרינה המקסימאלית תהיה פחות מחמירה ≠ ‪ μ‬קילוואט למ¢ר כאשר החומר נוזלי¨ והלחץ המקסי‬ ‫מאלי יהיה ∏≤‪ ∞Æ‬באר כאשר החומר גזי‪Æ‬‬ ‫מה ניתן לעשות כאשר מקור הסיכון כבר קיים‪ø‬‬‫גם עבור מקור סיכון קיים ©כלומר שיש לו אישור תכנוני®¨ המחזיק חומר שמופיע בנספח ב‪ ß‬בכמות העולה על‬‫המצוין בנספח¨ יש לחשב את מרחק ההפרדה לפי תרחיש ייחוס כמצוין בתיבת ¢הידעת‪ ¢ø‬לעיל‪ Æ‬מאחר שלמקור‬‫קיים כבר אושרה תכנית בניה¨ וכמויות ומיקומי החומרים המסוכנים כבר ידועים למשרד להגנת הסביבה¨ הריכוז‬‫המקסימאלי של החומר המסוכן הרעיל¨ או הקרינה והלחץ המקסימאליים עבור חומר מסוכן דליק¨ יהיו שונים‬ ‫מאשר במקור סיכון מתוכנן ≠ כמפורט בתיבת ¢הידעת¢‪Æ‬‬‫במסמך מודיע המשרד להגנת הסביבה¨ כי מקור סיכון קיים שלא יעמוד בריכוז¨ בקרינה או בלחץ המקסימאליים‬ ‫ייאלץ להיערך לסגירה¨ והיתר הרעלים שלו לא יחודש¨ ובמקרים חריגים אף יבוטל מיידית¨ בכפוף לשימוע ‪Æ‬‬‫במידה ונתקלתם במקור סיכון שאינו עומד בקריטריונים¨ אנו ממליצים לכם לפנות למשרד להגנת הסביבה‬‫ולדרוש את שלילתו של היתר הרעלים של מקור הסיכון וסגירתו¨ אלא אם ינקוט באמצעים על מנת להפחית את‬ ‫הסיכון באופן מיידי‪Æ‬‬ ‫™™ פרטי הקשר של הגורמים הרלוונטיים מופיעים בסוף המסמך‪Æ‬‬ ‫לאחר שנקבע מרחק הפרדה¨ האם ניתן להקטינו‪ø‬‬‫כן¨ באמצעות שימוש באמצעים פאסיביים בלבד ≠ אמצעים שלא דורשים התערבות אנושית או אנרגיה לאחר‬ ‫נקיטתם¨ כך שבזמן אמת במקרה של תקלה אמצעים אלו יופעלו ללא תלות בכוח אדם או במקור אנרגיה‪Æ‬‬‫דוגמא לאמצעי פאסיבי היא למשל הקטנת כמויות החומר המסוכן¨ או בניית סוללת הפרדה בין מצבורי חומרים‬ ‫דליקים‪ Æ‬במסמך המדיניות מופיעה רשימה של אמצעים פאסיביים‪Æ‬‬ ‫∂‬
 8. 8. ‫לסיכום‬‫מסמך מדיניות מרחקי ההפרדה שפרסם המשרד להגנת הסביבה מספק¨ לראשונה¨ כלי מצוין ופשוט לפעילים‬ ‫המסייע להעריך האם מקור סיכון מהווה סכנה לאוכלוסיה בסביבתו‪Æ‬‬‫חשוב לחזור ולהדגיש כי מסמך המדיניות אינו מחייב את רשויות התכנון אלא רק מנחה את נציג המשרד להגנת‬ ‫הסביבה‪ Æ‬עם זאת¨ מוסד התכנון מחויב להביא במכלול השיקולים גם את נושא מרחקי ההפרדה‪Æ‬‬‫אנו מצפים כי המשרד להגנת הסביבה יפעל על מנת להטמיע את נושא ההגנה מפני חומרים מסוכנים בכל‬‫הרמות של מוסדות התכנון‪ Æ‬על המשרד להגנת הסביבה לפעול לסגירתו לאלתר של כל מקור סיכון שאינו עומד‬‫בקריטריונים או לא נוקט צעדים להפחתת הסיכונים מתחומו¨ ולעשות כל שנדרש בכדי להגיע למצב שבו תושבי‬‫ישראל יחיו בבטחה¨ בידיעה שכלל האמצעים ננקטו על מנת למזער את הסיכוי לאירוע חומרים מסוכנים שיפגע‬ ‫בבריאותם ויעמיד את חייהם בסכנה‪Æ‬‬ ‫למידע נוסף∫‬ ‫לשאלות נוספות על המדריך ובנושאי חומרים מסוכנים אתם מוזמנים לפנות אלינו∫‬ ‫‪077-4140212 | www.phc.org.il | info@phc.org.il‬‬ ‫פרטי התקשרות עם המשרד להגנת הסביבה∫‬ ‫מרכז המידע והמבצעים של המשרד להגנת הסביבה∫ ‪http://bit.ly/WLefWL‬‬ ‫אגף החומרים המסוכנים במשרד להגנת הסביבה∫ ‪http://bit.ly/RbUzrA‬‬ ‫מרכז המבצעים∫ ‪ ,InfoCenter@sviva.gov.il‬טלפון∫ 4488879-80‬ ‫מנהל המרכז ≠אלי כהן∫ ‪elic@sviva.gov.il‬‬ ‫∑‬

×