การจัดการผู้ป่วยแจ้งประวัติแพ้ยา

1,707 views

Published on

การจัดการเมื่อผู้ป่วยมาแจ้งประวัติแพ้ยา

 • Be the first to comment

การจัดการผู้ป่วยแจ้งประวัติแพ้ยา

 1. 1. Rachanont Hiranwong 7 April 2010
 2. 2. ผู้ป่วยแจ้งแพ้ยาแคปซูลสีแดงดา กินแล้วมีผื่นคันขึ้นตามตัวผู้ป่วยแจ้งว่าเคยฉีดยาแก้ปวดที่คลินิกแล้วเป็นลมหมดสติผู้ป่วยแจ้งว่าเคยแพ้ยาเพนนิซิลลินตั้งแต่เด็ก ไม่ทราบว่ามี อาการอย่างไรเพราะแม่เป็นคนบอกว่าแพ้ผู้ป่วยแจ้งแพ้ยาซัลฟา กินแล้วปากลอกไหม้
 3. 3. ไม่รู้ว่าจะบันทึกประวัตแพ้ยาอย่างไร ิจะให้บัตรแพ้ยากับผู้ป่วยหรือไม่จะส่งต่อข้อมูลให้บุคลากรอื่นอย่างไรจะอธิบายกับผู้ป่วยอย่างไร
 4. 4. 1. ค้นหาชื่อยาที่สงสัย2. ค้นหาอาการที่เกิดขึ้น3. ค้นหาสาเหตุอื่น4. สอบถามประวัติการใช้ยา5. ประเมินและจัดการประวัตแพ้ยา ิ
 5. 5. กลับไปถามชื่อยาได้หรือไม่มีฉลากยา หรือยานั้นเก็บไว้หรือไม่ทราบชื่อยาได้อย่างไร จากใครเจ็บป่วยอะไร ถึงได้ยานั้นยาที่กินมีลักษณะอย่างไร กินอย่างไร
 6. 6. อาการเป็นอย่างไร หมดสติหรือไม่ต้องกลับไปรักษาที่คลินิก หรือโรงพยาบาลหรือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่ใช้เวลากี่วันอาการจึงหายไปยังมีร่องรอยหลงเหลือหรือเปล่า
 7. 7. แพ้อาหาร หรือสารเคมีหรือไม่ตอนนั้นมีโรคประจาตัวอะไรบ้างมีการใช้ยาอื่นร่วมด้วยหรือไม่
 8. 8. สอบถามประวัติการใช้ยาหลังจากเกิดการแพ้หายาในกลุ่มที่สงสัยที่ใช้แล้วปลอดภัยตรวจสอบ accidental rechallenge ยาที่แจ้ง ประวัติ
 9. 9. ทราบชื่อยาที่แน่นอนและอาการที่เกิดขึ้น จัดการตามขั้นตอน ปกติเหมือน ADR ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยหมายเหตุในบันทึกทุกที่วา ่ เป็นการแจ้งประวัติแพ้ยาโดยผู้ป่วยไม่ทราบชื่อยา แต่ทราบกลุ่มยา หรือกลุ่มโรค เขียนบันทึก และ ออกบัตรแพ้ยาให้ โดยเขียนคาแนะนาให้ระวังการใช้ยาในกลุมที่ ่ สงสัย ถ้ามีความจาเป็นต้องใช้ยาให้ติดตามอาการหลังการใช้ยา อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ให้เขียนยาในกลุ่มที่สงสัยที่ผู้ป่วยใช้ได้ อย่างปลอดภัยลงไปด้วย (ถ้าทราบ)
 10. 10. ไม่ทราบชื่อยา กลุ่มยาหรือกลุ่มโรค ไม่ออกบัตรแพ้ยาให้ และ อธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าการจาประวัติแพ้ยาแบบนี้จะทาให้เสีย โอกาสใช้ยาโดยไม่จาเป็นให้คาแนะนาผู้ป่วยว่าหลังการกินยาถ้าเกิดอาการดังต่อไปนี้คือ มีผื่นคัน แน่นหน้าอก หายใจขัด หน้าหรือตาบวม ให้หยุดยา และนายาที่กินมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดอาจจะให้เป็นบัตรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 11. 11. ชือ_______________HN_______________ ่โรงพยาบาล____________________________ผู้ป่วยเคยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาดังต่อไปนี้___________________________________แต่ไม่ทราบชื่อยา หรือกลุมยาที่ทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ แนะนาให้ ่ ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดหลังใช้ยายาทีผปวยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ่ ู้ ่______________________________________________ _______________________________

×