KPI Závěrečný úkol

196 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI Závěrečný úkol

  1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ REALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce Seminární práce k předmětu KPI 11 Kurz práce s informacemiAutor: Pernesová EliškaUČO: 400594Typ studia: prezenčníRočník: 2.Počet znaků: 5 470 Brno 2013
  2. 2. ArgumentaceVirtuální realita je v dnešní době fenoménem, na který ve svém prostředí neustále narážíme.Při návštěvě kina, planetária, v autoškole… Stále dokonalejší podoby virtuální realityumožňují zkoumat prostředí, která nejsou běžně přístupná, jako jsou např. vesmír,mikrokosmos, simulace nebezpečných situací (záchranáři, armáda). Díky této technologii setak může v budoucnosti stále více zkvalitňovat i výuka na školách a tím tak zajistit studentůmkvalitnější a intenzivnější zážitky a prohloubení jejich znalostí. V práci nastiňuji pouze úzkývýběr vědních oborů vyučujících se na školách, avšak jsou základem pro další studium.AnotaceTato práce si klade za cíl popsat moderní technologie využívané ve vědních oborechvzdělávání, respektive tedy různé typy virtuální reality využívané ve prospěch získávánínových znalostí a zdokonalování se v nejrůznějších oblastech vědy, ať se již jedná o jakoukoligeneraci naší populace – od těch nejmenších členů naší společnosti na prvním stupnizákladní školy až po ty studenty univerzit třetího věku – či jde o laika v daném oboru nebo ospecializovaného odborníka.Klíčová slova:Virtuální realita, vzdělávání, vědní obory, matematika, fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis.
  3. 3. Využití virtuální reality ve vzděláváníS pojmem virtuální realita se setkáváme snad již ve všech druzích lidské činnosti. Od těchnejintimnějších až po ty masové, celospolečensky rozšířené. Jednou z nich je vzdělávání.Vzdělávání s pomocí, a prostřednictvím virtuální reality přineslo skutečně dramatickouzměnu do celého edukativního procesu. Tuto změnu výstižně popisuje citát StevaAukstakalnise: ‚Co kdyby …? Tuto otázku jsme jako děti kladly nesčetněkrát svému okolí. Co kdybych sedostal na Měsíc? Co kdybych mohl vidět atomy? Co kdybych se zmenšil a mohl chodit uvnitřpočítačového čipu? Dostali jsme vždy stejnou odpověď: „To nejde“. Ale časy se změnily avirtuální realita činí možným i to, co bylo dřív jen snem.…Virtuální realita umožňujestudentům ptát se „Co kdyby …?“ a pak si to vyzkoušet.‘1Předmětem této práce je popsat uplatnění virtuální reality ve vzdělávacím procesuvybraných vědních oborů. 1. Centra virtuální realityCentra virtuální reality dnes nabízí široké portfolio specializovaných simulovaných situací. Zamnohé lze uvést kupříkladu CEVRAMOK. Jedná se o Centrum pro virtuální realitu amodelování krajiny. Toto centrum je vědeckovýzkumným a vzdělávacím pracovištěmzaměřující se především na implementaci problematiky virtuální reality a 3D modelování dogeografického výzkumu krajiny, plánování krajiny za účelem osvěty a popularizace tétoproblematiky.Výborným příkladem spolupráce škol s centry pro virtuální reality je Střední průmyslováškola a obchodní akademie Uherský Brod, která má možnost využívat unikátní výukovéprostory Centra HI-TECH. „Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií je unikátní místo, kde jsou žákůmzákladních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky z vědy a1 AUKSTAKALNIS, Steve a David Blatner. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality, s. 195.
  4. 4. výzkumu, a trendy a novinky hi-technologií z vybavenými ICT a prezentační technikou.(Technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce atd..).“ 2 2. Vzdělávání„Při přípravě studentů je důležité jim demonstrovat co nejvěrněji to, co si mají osvojit. ÚlohaVR je zde naprosto zřejmá. Pomůcky jsou často velmi drahé nebo vůbec nedostupné. Připoužití VR se předměty jako chemie nebo fyzika mohou stát mnohem zábavnější a tím i prostudenty snazšími k učení“3 Jednou z nerozšířenějších technologií virtuální reality je e-learning. Zde dochází k podpoře situovaného a konstruktivistického učení, spojenés možností komunikace s ostatními spolužáky. „Cílem je reagovat na zastarávání materiálůna klasických nosičích, zprostředkovat kontakt se specialisty, simulovat nákladné nebonebezpečné situace; v neposlední řadě uspořit náklady.“ 4 2.1. MatematikaVelice známa je aplikace Mathematica vynalezena Stephenem Wolframem. Tento programnám je schopen zobrazit trojrozměrné modely, s nimiž může uživatel manipulovat a prohlížetsi je ze všech úhlů pohledu. 2.2. FyzikaVětšině lidí dělá pochopení oborů jako je fyzika či chemie značné potíže. Ovšem se stále serozvíjejícími technologiemi je možné, aby se i pro laiky staly tyto předměty zajímavými a lépepochopitelnými. Příkladem toho můžou být tzv. fyzikální laboratoře, ve kterých je možnoprovádět různé počítačové simulace, ve kterých je uživatel schopen interaktivně měnit různéparametry fyzikálních jevů a tím lépe pochopit danou problematiku. Jedna z prvníchfyzikálních laboratoří byla vytvořena pracovníky houstonské univerzity a střediska NASAJohnsonem Space Ceterem a R. Bowen Loftenem, kteří vyvinuli systém zvaný Virtuální2 Centrum hi-tech [online].3 JANDA, Karol. Prostorové modely terénu ve virtuální realitě na Internetu. Kapitola 2, s. 9.4 OLŠEVIČOVÁ, Kamila a Karel Mls. Možnosti využití virtuálních světů k výuce. s. 8.
  5. 5. fyzikální laboratoř. Cílem tohoto projektu bylo umožnit studentům různé experimentyv simulované laboratoři a řídit v ní fyzikální vlastnosti objektů. 5 2.3. ChemieU chemie je tomu podobně jako u fyziky, jak už bylo zmiňováno výše. Dnes již existuje řadapomocných vizualizací, které jsou nám schopny umožnit lepší pochopení tohoto oboru.„Systém vyvinutý na UNC vám umožňuje vybudovat prostorový model molekuly, pohybovatse okolo něho a podrobně studovat jeho vzhled ze všech stran. Můžete i změnit způsobreprezentace molekuly podle toho, které její vlastnosti chcete studovat.“6 Ovládání amanipulace simulovaných molekul se uskutečňuje prostřednictvím datové rukavice čipolohovacího zařízení. 2.4 JazykyNovinkou v tomto oboru je simulovaný svět, vyvinutý španělskými vědci, ve kterém se kloubíreálný svět s jeho zrcadlovým odrazem ve virtuálním světě tak, aby se studenti mohli lépeponořit do hybridního vzdělávacího prostředí, které umožňuje lepší výuku jazyků. 2.5. ZeměpisV této oblasti je princip virtuální reality využíván hojně. Ať se již jedná o virtuální prohlídky nainternetu či o návštěvu simulátoru, kde nám poskytnou 3D návštěvu dnes již jakéhokolivmísta na Zemi, které nám jeví atraktivní ze studijních účelů, či jakýchkoliv jiných. Podívat sedokonce můžeme i do hlubin oceánu, kam je nám za normálních okolností přístup bohuželomezen. Pokud se tyto technologie zapojují přímo do výuky, máme pozornost žáků zajištěnu.Ti díky tomuto získají mnohem kvalitnější informace podpořené intenzivními zážitkyz nového poznávání.5 AUKSTAKALNIS, Steve a David Blatner. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality, s. 196.6 AUKSTAKALNIS, Steve a David Blatner. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality, s. 200.
  6. 6. 3. Literatura a použité zdroje1. AUKSTAKALNIS, Steve a David Blatner. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality. Brno: Jota, 1994, 283 s. ISBN 80-85617-41-2 - Odborná monografie zabývající se virtuální realitou a jejím využití ve vzdělávání - Autorem je uznávaný publicista v oboru virtuální reality a specialista na virtuální realitu - Kniha se zabývá základními avšak kvalitními poznatky virtuální reality - Přestože se jedná o knihu vydanou před více než 10 lety, stále je vyhledávanou a doporučovanou publikací - jedná se o monografii s kladnými recenzemi2. JANDA, Karol. Prostorové modely terénu ve virtuální realitě na Internetu. Praha, 2000, 56 s. Dostupné z: http://geo2.fsv.cvut.cz/~soukup/dip/janda/index2.html. Vedoucí diplomové práce Petr Soukup. České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební.3. OLŠEVIČOVÁ, Kamila a Karel Mls. Možnosti využití virtuálních světů k výuce. Plzeň, 2010. [Dokument ve formátu PDF] Dostupný z: <www.csvs.cz/disco2010/files/Mls_Olsevicova.pptx> - Prezentace byla součástí konference DisCo 2010 - Konference byla věnována příležitostem a rizikům distančního vzdělávání, jeho teorii, výzkumu, praktické realizaci a dalším oblastem vzdělávání - Konference se uskutečnila roku 2010, není to tudíž zastaralý zdroj - Prezentace byla vybrána jako příspěvek do časopisu AULA - AULA – jedná se o recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy
  7. 7. 4. Centrum hi-tech [online]. c2011. Dostupné z: <http://www.centrumhitech.cz/centrum-hi-tech>. - webová stránka byla vytvořena a aktualizována roku 2011 – není to zastaralý a neaktuální zdroj - Centrum poskytuje spolupráci základním a středním školám - Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - Stránka poskytuje kontaktní údaje - Stránka byla tvořena systematicky a je přehledná

×