El lideratge en la cooperació escolar

637 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El lideratge en la cooperació escolar

  1. 1. EL PERFIL DELS MESTRES, UN PERFIL DE CENTRE EL LIDERATGE EN LA COOPERACIÓ UNA ESTRATÈGIA ORGANITZACIONAL 2009 http://elisiafs.blogspot.com
  2. 2. Cal gestionar els canvis amb qualitat per assolir més qualitat PROCÉS DE CANVI Gestió dels canvis en la funció docent Desenvolupament professional del professorat Gestió dels recursos humans Millora de la qualitat en la gestió del sistema Model formatiu centrat en les competències professionals Cultura docent i del sistema Treball en col·laboració Avaluació Competència dels equips directius per conformar i gestionar equips professionals en funció de projectes educatius de centre Lideratge CENTRE TERRITORI SISTEMA
  3. 3. “ És convenient un model de desenvolupament professional que permeti avançar en la carrera docent i amb reconeixements personals, mitjançant avaluacions individuals i de centre, basades en valoracions positives sobre la millora de la qualitat dels centres i la contribució que en fa el professorat, i no tant en l’acreditació d’haver participat en activitats de formació” (Martínez, 2008) Desenvolupament professional i perfil dels mestres <ul><li>Procés d’ampliació i aprofundiment permanent en la formació </li></ul><ul><li>Perspectiva formativa professionalitzadora (competències professionals) </li></ul><ul><li>Procés individual i de centre </li></ul><ul><li>Participació en projectes d’innovació i recerca educativa </li></ul>ÀMBITS COMPETENCIALS Tècnic Personal, relacional Clima i cultura organitzacional PERFIL PROFESSIONAL PERFIL DE LA FUNCIÓ TUTORIAL
  4. 4. Cultura docent i lideratge Exercici professional complex Necessitat de cooperació Avaluació com a eina de reflexió i millora Grups d’aula Professorat d’un grup Professorat com a equip docent REFLEXIÓ COL·LEGIADA Tutories Coordinacions EQUIPS DE COORDINACIÓ I EQUIPS D’ORIENTACIÓ EQUIP DIRECTIU LIDERATGE DE LA COOPERACIÓ
  5. 5. Els equips de lideratge en un context d’aprenentatge i transformació (1) Detecció de necessitats de l’entorn i de l’equip docent Anàlisi de les condicions, estratègies, procediments i criteris per als processos de transformació Formació continuada Cicles d’aprenentatge de complexitat creixent
  6. 6. Els equips de lideratge en un context d’aprenentatge i transformació (2) Promoció de dinàmiques reflexives i d’avaluació formativa Representació de la tasca i de la xarxa de relacions Construcció diàlogica i compartida de sentit
  7. 7. Els equips de lideratge en un context d’aprenentatge i transformació (3) Clarificació dels objectius individuals i organitzacionals Disseny de propostes consensuades i coherents amb els plantejaments institucionals PROJECTE COMÚ
  8. 8. Els equips de lideratge en un context d’aprenentatge i transformació (3) TREBALL COOPERATIU DE L’EQUIP DOCENT EN UN PROJECTE COMÚ RECONCEPTUALITZACIÓ CRÍTICA DE LA TASCA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PROGRESSIVA APRENENTATGE ORGANITZACIONAL

×