Advertisement

KORG2011: Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata

elisecon
Feb. 1, 2011
Advertisement

KORG2011: Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata

 1. Gjør det mulig å søke på emne i samlinger som er indeksert eller klassifisert etter ulike systemer eller på ulike språk
 2. De er strukturert forskjellig, de har ulike relasjoner, og ulik spesifisitet
 3. SWD – tyske emneord - samarbeid mellom Tyskland, Sveits og Østerrike
 4. Store deler av SWD er mappet til Rameau ogLCSH.
 5. Mappinger fra SWD til tysk Dewey (Melvil)
 6. Konkordansetabell SAB – Dewey
 7. SvenskaÄmnesord med mappinger til SAB og LCSH
 8. Mapping SÄO – Dewey
 9. Mål: Mappe 40 000 av de mest brukte emneordene til Dewey
 10. Ikke nasjonalt emneordssystem
 11. NB bruker i liten grad emneord
 12. Bibbi-emneord allerede knyttet til Dewey
 13. Lokale norske emnesystemer innen bestemte fagområder
 14. Kan vise alternative numre
 15. Kan vise fasetter av bygde numre
Advertisement