Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eleccio delegats

421 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eleccio delegats

 1. 1. PROCÉS ELECTORAL PER ARRIBAR A SER DELEGAT DE LA CLASSE
 2. 2. QUÈ VOL DIR DEMOCRÀCIA??
 3. 3. DEMOCRÀCIA VOL DIR: GOVERN DEL POBLE L persones ens hem de trobar de tant en tant es per ajudar-nos i mirar de posar-nos d'acord en les coses que ens afecten a tots, com escollir als nostres representants polítics.
 4. 4. QUÈ É UNA E E S L CCIÓ? Una elecció és un procés de presa de decisió per mitjà del qual les persones voten els seus candidats preferits els quals els representaran ja sigui en el govern, en les reunions de delegats de l'escola, el consell infantil i juvenil... Aquest és el mecanisme comú utilitzat en la democràcia moderna
 5. 5. F UNCIONS DE S DE E L L GAT S *El delegat o la delegada ha de coordinar els assumptes del grup classe i ser-ne portaveu en les reunions de delegats que es realitzaran durant tot el curs. *Tots els temes a tractar en aquestes reunions, prèviament es xerraran a les assemblees de classe, on s’arribarà a acords de grup.
 6. 6. *Els delegats es comprometran a fer la tornada a la classe de tots els acords arribats a les diferents reunions de delegats.
 7. 7. QUI F ORM P A ART DE L S E RE UNIONS DE DE E L GAT S? TOTS ELS DELEGATS DE PRIMÀRIA I UNA MESTRA de l'escola
 8. 8. CAM ANYA E E ORAL P L CT Cada candidat explica perquè vol ser representant de la classe i com ho farà si arriba a ser votat.
 9. 9. TOT EL GRUP ESCOLTA, FA PREGUNTES I REALITZA LA REFLEXIÓ OPORTUNA. ●
 10. 10. VOT ACIONS DE MANERA INDIVIDUAL I SECRETA CADASCÚ VOTA EL MILLOR CANDIDAT.
 11. 11. RECOMPTE DE VOTS Es compten tots els vots i guanya el que té major nombre de vots.
 12. 12. RE T S I F L ACIONS SUL AT E ICIT Es felicita a l’elegit! ● El delegat o delegada elegit s’esforça per representar al grup al qual representa el millor possible.

×