Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Korkeakoulutus Suomessa ja
maailmalla
Korkeakoulujen johtamismaiseman globaali
muutos – samat ilmiöt kaikkialla
2
• Toteutuneet ja odotettavissa olevat
leikkauk...
Talouden kriisi näivettää korkeakouluja
34 korkeakoulua 29 eri maasta, kyselytutkimus 2012-13
• Talouden kriisiin reagoitu...
Kokemuksia muualta: korkeakoulu-uudistuksen
onnistumisen edellytyksiä
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoit...
Elinkeinoelämän osaamistarve
korkeakouluista
EK:n jäsenyrityksissä tehdyt rekrytoinnit
koulutusasteen mukaan 2013
43%
42%
91%
40%
20%
19%
7%
31%
16%
14%
2%
25%
2%
2%
1...
Yliopistokoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n
jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain
Tekniikka
35 %
Liik...
Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n
jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain
Tekniikka
33 %
...
Korkeakouluopinnot Suomessa
Lähde:
Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika
tutkinnoittain 2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökar...
Lähde:
Tutkinnon loppuun asti suorittavien osuus
opintonsa aloittaneista 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympärist...
Lähde:
Ensimmäisestä korkeakoulututkinnosta
valmistuvien keskimääräinen ikä 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympär...
Lähde:
Korkeakoulutuksen ja tutkijankoulutuksen
aloittavien ikä keskimäärin 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympär...
Lähde:
Korkeakoulutettujen osuus väestöstä vuonna 2011
(25–64-vuotiaat)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökarto...
Lähde:
Korkeakoulutettujen osuus eri ikäluokissa 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinima...
Lähde:
Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki...
Lähde:
Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2004–2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria ...
Lähde:
Korkeakouluopiskelijoiden määrä vuonna 2010
verrattuna vuoteen 2005
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristöka...
Lähde:
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
19
Eurostat
Korkeakouluopiskelijat k...
Lähde:
Koulutusalojen suhteellisten opiskelijamäärien
muutos Suomessa
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoit...
Kansainvälinen kilpailu
osaamisesta
Maailmanluokan yliopiston piirteitä
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
22
• Vi...
Suomalaisten yliopistojen sijoittuminen
kansainvälisissä vertailuissa
Quacquarelli
Symonds Limited
2013/14
Times Higher Ed...
Pohjoismaisten yliopistojen sijoituksia (1–150)
kansainvälisissä vertailuissa
Quacquarelli Symonds Limited
2013/14
Times H...
Lähde:
Naapuripohjoismaiden kärkiyliopistot
kansainvälisissä vertailuissa
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökar...
Eri maiden yliopistojen määrä
kansainvälisten vertailujen 10 / 20 kärjessä
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristöka...
Lähde:
Ulkomaalaiset opiskelijat 2011 – kymmenen kärki
sekä Suomi ja Ruotsi
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristök...
Mihin suomalaiset menivät vuonna 2011?
2 722
2 606
836
627
587
318
314
295
263
1 285
1 536 Sweden
United Kingdom
Germany
U...
Mistä Suomeen tultiin vuonna 2011?
2 095
1 776
857
808
713
579
541516497491
7 161
China
Russian Federation
Nigeria
Nepal
E...
Lähde:
Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden
jakautuminen eri koulutusaloille vuonna 2011
28.8.2014 Korkeak...
Lähde:
Ulkomaille lähtevien opiskelijoiden ennustetut
määrät vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökart...
Lähde:
Lähtevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu
vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 20...
Lähde:
Maahan tulevien opiskelijoiden ennustetut määrät
vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus...
Lähde:
Maahan tulevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu
vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoi...
Koulutus on kasvava markkina
Koulutusviennin globaaleja trendejä
• Korkeakoulusektorin sääntelyn purku
• Monikansalliset koulutusyritykset
- Pearson (U...
Lähde:
Markkinaosuudet kansainvälisillä korkeakoulu-
markkinoilla 2011 – kymmenen kärki sekä Suomi ja Ruotsi
28.8.2014 Kor...
Syitä perustaa kampus ulkomaille
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
38
• Keski...
Lähde:
Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl)
sijaintimaat vuonna 2014
GHE Branch List
17 %
16 %
7 %
5 %
4 %3 %
48...
Lähde:
Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl)
lähtömaat vuonna 2014
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristök...
Korkeakoulutuksen rahoitus
Lähde:
Korkeakoulujen rahoitus suhteessa
bruttokansantuotteeseen
42
OECD Education at a Glance 2013
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,...
Korkeakouluille suunnattu yksityinen ja julkinen rahoitus
suhteessa bkt:een vuonna 2010
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0 Suomi
...
Lähde:
Korkeakoulutuksen osuus julkisesta koulutukseen
suunnatusta rahoituksesta
44
UNESCO Education Statistics
28.8.2014
...
Lähde:
Korkeakoulujen perusrahoitus janiidenopetukseen sekä
tutkimukseen myönnettävä kokonaispanostus (OKM)
28.8.2014 Kork...
Lähde:
Korkeakoulujen bkt:een suhteutetun rahoituksen
jakautuminen koulutuksen ja tutkimuksen välillä 2010
28.8.2014 Korke...
Lähde:
Korkeakoulutukseen suunnatun julkisen
rahoituksen jakautuminen Suomessa
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäris...
Lähde:
Julkinen rahoitus korkeakouluopiskelijaa kohden,
osuus asukaskohtaisesta BKT:sta
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimin...
Korkeakoulutuksen muuttuvat
työtavat
Internetin käyttö maailmassa 6/2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
50
Alue...
Massiivisten avointen verkkokurssien alustoja
(MOOCs, massive onlineopen education)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaym...
Lähde:
Mobiilin oppimisen tuoteryhmittelyä (mEducation)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sini...
Kiitos!
Lisätietoja:
Koulutuspolitiikka,
Marita Aho, marita.aho@ek.fi
Innovaatiopolitiikka,
Jari Konttinen, jari.konttinen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korkeakoulutus Suomessa ja maailmalla

14,936 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Korkeakoulutus Suomessa ja maailmalla

 1. 1. Korkeakoulutus Suomessa ja maailmalla
 2. 2. Korkeakoulujen johtamismaiseman globaali muutos – samat ilmiöt kaikkialla 2 • Toteutuneet ja odotettavissa olevat leikkaukset korkeakoulujen julkiseen rahoitukseen • Vaatimukset tehokkuuden lisäämisestä • Rahoitusmallin mittareiden suhde strategiseen johtamiseen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseen • Laadun varmistaminen ja parantaminen 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 3. 3. Talouden kriisi näivettää korkeakouluja 34 korkeakoulua 29 eri maasta, kyselytutkimus 2012-13 • Talouden kriisiin reagoitu lähinnä selviytymisstrategioilla • Leikkauksia tehty toivoen niiden olevan vain väliaikaisia, kunnes julkinen rahoitus taas palaa entiselle tasolle • Yhteisvaikutus: koulutuksen ja tutkimuksen laatu heikentynyt opetus- ja tutkimushenkilöstön työn koostumuksen muuttumisen myötä Hazelkorn E (2013):”Impact of the Global Economic Crisis on Higher Education: The Leadership and Policy Challenges” teoksessa Glass A (toim.) (2013): The State of Higher Education 2013. OECD Higher Education Programme, OECD, Paris 3 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 4. 4. Kokemuksia muualta: korkeakoulu-uudistuksen onnistumisen edellytyksiä 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 4 Sektoritasolla Riittävät valtion taloudelliset panostukset korkeakoulutukseen Profilointi, erikoistuminen, työnjako Kansainvälistyminen  Koko korkeakoulusektorin laadun kilpailukyky Korkeakoulutasolla Liiketoimintaosaaminen Tulevaisuuden rakentaminen Globaali ajattelu Panostaminen strategisiin valintoihin Verkostoissa toiminen Vuorovaikutustaidot ihmisten johtamisessa Halu kehittyä johtamistyössä
 5. 5. Elinkeinoelämän osaamistarve korkeakouluista
 6. 6. EK:n jäsenyrityksissä tehdyt rekrytoinnit koulutusasteen mukaan 2013 43% 42% 91% 40% 20% 19% 7% 31% 16% 14% 2% 25% 2% 2% 19% 23% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Koko EK Palvelut Rakentaminen Teollisuus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulu Yliopisto Akateeminen jatkotutkinto Ei yleissivistävän koulutuksen jälkeistä tutkintoa Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013, Jenni Ruokonen 28.8.2014 6
 7. 7. Yliopistokoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain Tekniikka 35 % Liiketalous ja kauppa 21 % Muu ala (mm. oikeustiede, kemia) 17 % Tietojenkäsittely 14 % Sosiaali- ja terveysala 9 % Rakennusala 2 % Logistiikka 1 % Kiinteistöpalv.- ja turvallisuus 1 % Matkailu ja ravitsemisala 1 % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013, Jenni Ruokonen 7 28.8.2014
 8. 8. Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain Tekniikka 33 % Liiketalous ja kauppa 26 % Sosiaali- ja terveysala 12 % Tietojenkäsittely 11 % Matkailu ja ravitsemisala 6 % Muu ala 5 % Logistiikka 3 % Rakennusala 2 % Kiinteistöpalv. ja turvallisuus 2 % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013, Jenni Ruokonen 28.8.2014 8
 9. 9. Korkeakouluopinnot Suomessa
 10. 10. Lähde: Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika tutkinnoittain 2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 10 Tilastokeskus, Koulutustilastot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 11. 11. Lähde: Tutkinnon loppuun asti suorittavien osuus opintonsa aloittaneista 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 11 OECD Education at a Glance 2013 * luvussa mukana yksittäisiä opintojaksoja suorittavia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tähtää tutkintoon 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
 12. 12. Lähde: Ensimmäisestä korkeakoulututkinnosta valmistuvien keskimääräinen ikä 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 12 OECD Education at a Glance 2013 15 20 25 30 35 40 Ikävuosina Ensimmäinen korkeakoulututkinto 20% valmistuu tätä nuorempina 20% valmistuu tätä vanhempina
 13. 13. Lähde: Korkeakoulutuksen ja tutkijankoulutuksen aloittavien ikä keskimäärin 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 13 OECD Education at a Glance 2013 18 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 15 20 25 30 35 40 Japan France Mexico Italy Netherlands Ireland Turkey Slovenia Poland Korea Estonia Germany Spain UnitedKingdom OECDaverage Hungary SlovakRepublic UnitedStates Chile CzechRepublic Australia Switzerland Norway Austria Finland Denmark NewZealand Sweden Korkeakoulutus Tutkijankoulutus
 14. 14. Lähde: Korkeakoulutettujen osuus väestöstä vuonna 2011 (25–64-vuotiaat) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 14 OECD Education at a Glance 2013 n 10 20 30 40 50 60 Canada Japan Israel UnitedStates Korea UnitedKingdom NewZealand Finland Australia Norway Ireland Luxembourg Estonia Switzerland Sweden Belgium Iceland Denmark Netherlands Spain France Chile Germany Greece Slovenia Poland Hungary Austria SlovakRepublic CzechRepublic Mexico Portugal Italy Turkey %
 15. 15. Lähde: Korkeakoulutettujen osuus eri ikäluokissa 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 15 OECD Education at a Glance 2013 n 10 20 30 40 50 60 70 % 25-34 35-44 45-54 55-64
 16. 16. Lähde: Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 16 2012 Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet Ammatti- korkeakoulut 42 546 146 408 23 829 - joista ulkomaalaisia 2 974 (7,0 %) 8 727 (6,0 %) 1 330 (5,6 %) Yliopistot 19 853 168 204 29 225 - joista ulkomaalaisia 2 478 (12,5 %) 9 628 (5,7 %) 1 749 (6,0 %) Vipunen.csc.fi
 17. 17. Lähde: Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2004–2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 17 Tilastokeskus, Koulutus A=ammattikorkeakoulut Y=yliopistot 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 18. 18. Lähde: Korkeakouluopiskelijoiden määrä vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2005 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 18 OECD Education at a Glance 2013 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2005=100
 19. 19. Lähde: 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 19 Eurostat Korkeakouluopiskelijat koulutusaloittain 2011 7 % 13 % 32 % 11 % 16 % 2 % 15 % 4 % Euroalue 5 % 14 % 23 % 10 % 24 % 2 % 16 % 6 % Suomi Teacher training and education science Humanities and arts Social sciences, business and law Science, mathematics and computing Engineering, manufacturing and construction Agriculture and veterinary Health and Welfare Services
 20. 20. Lähde: Koulutusalojen suhteellisten opiskelijamäärien muutos Suomessa 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 20 Eurostat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Services Health and Welfare Agriculture and veterinary Engineering, manufacturing and construction Science, mathematics and computing Social sciences, business and law Humanities and arts Teacher training and education science
 21. 21. Kansainvälinen kilpailu osaamisesta
 22. 22. Maailmanluokan yliopiston piirteitä 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 22 • Visionäärisesti johdettu - Rohkea visio yliopiston tavoitteista - Johtamisen ilmapiiri inspiroivaa ja erinomaisuuteen kannustavaa - Selkeä, konkreettinen suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi • Houkuttelee lahjakkuuksia – rajattu sisäänotto • Riittävät resurssit opetukseen ja tutkimukseen • Osaamista uudistetaan rekrytoinneilla oman talon kasvattien lisäksi • ulkopuolelta • Noin viidennes opiskelijoista tulee maan rajojen ulkopuolelta • Organisaatio oppii koko ajan ja on muuntautumiskykyinen • Valmistuneet työllistyvät hyvin • Uraauurtavaa tutkimusta Salmi J (2009): The Challenges of Establishing World-Class Universities, The World Bank, Washington
 23. 23. Suomalaisten yliopistojen sijoittuminen kansainvälisissä vertailuissa Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 Helsingin yliopisto 69 100 76 Aalto-yliopisto 196 301-350 Turun yliopisto 205 301-400 Oulun yliopisto 253 301-400 Itä-Suomen yliopisto 291 301-350 401-500 Jyväskylän yliopisto 299 351-400 401-500 Tampereen yliopisto 376 301-350 Tampereen teknillinen yliopisto 431-440 23 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 24. 24. Pohjoismaisten yliopistojen sijoituksia (1–150) kansainvälisissä vertailuissa Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 Lund 67 Karolinska 36 Karolinska 44 Helsinki 69 Helsinki 100 Oslo 69 Uppsala 79 Stockholm 103 Uppsala 73 Oslo 89 Uppsala 111 Helsinki76 Århus 91 KTH 117 Århus 81 Kungliga tekniska högskolan (KTH) 118 Danmarks Tekniske Universitet 117 Stockholm 82 Lund 123 Lund 101-150 Århus 138 Köpenhavn 150 24 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 25. 25. Lähde: Naapuripohjoismaiden kärkiyliopistot kansainvälisissä vertailuissa 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 25 Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 Ruotsi Lund 67 Karolinska 36 Karolinska 44 Uppsala 79 Stockholm 103 Uppsala 73 Kungliga tekniska högskolan (KTH) 118 Uppsala 111 Stockholm 82 KTH 117 Lund 101-150 Lund 123 Norja Oslo 89 Oslo 69 Tanska Århus 91 Danmarks Tekniske Universitet 117 Århus 81 Århus 138 Köpenhavn 150
 26. 26. Eri maiden yliopistojen määrä kansainvälisten vertailujen 10 / 20 kärjessä 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 26 Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 USA 6 / 11 7 / 15 8 / 17 UK 4 / 6 3 / 3 2 / 2 Sveitsi - / 2 - / 1 - / 1 Kanada - / 1 - / 1 - / -
 27. 27. Lähde: Ulkomaalaiset opiskelijat 2011 – kymmenen kärki sekä Suomi ja Ruotsi 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 27 OECD Education Statistics, Foreign/international students enrolled 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 United States United Kingdom Australia Germany France Canada Japan Spain Italy New Zealand Sweden Finland
 28. 28. Mihin suomalaiset menivät vuonna 2011? 2 722 2 606 836 627 587 318 314 295 263 1 285 1 536 Sweden United Kingdom Germany United States Estonia Norway France Netherlands Denmark Other OECD Non-OECD OECD Education at a Glance 2013 28 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 29. 29. Mistä Suomeen tultiin vuonna 2011? 2 095 1 776 857 808 713 579 541516497491 7 161 China Russian Federation Nigeria Nepal Estonia Viet Nam Sweden Germany India Bangladesh RoW OECD Education at a Glance 2013 29 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki (Rest of the World)
 30. 30. Lähde: Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden jakautuminen eri koulutusaloille vuonna 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 30 OECD Education at a Glance 2013 n 5 10 15 20 25 30 35
 31. 31. Lähde: Ulkomaille lähtevien opiskelijoiden ennustetut määrät vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 31 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 100 200 300 400 500 600 700 Kiina Intia Korea Saksa Turkki Malesia Nigeria tuhansia
 32. 32. Lähde: Lähtevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 32 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Intia Nigeria Malesia Nepal Pakistan Saudi-Arabia Turkki tuhansia
 33. 33. Lähde: Maahan tulevien opiskelijoiden ennustetut määrät vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 33 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 100 200 300 400 500 600 700 Yhdysvallat Iso-Britannia Australia Kanada Saksa tuhansia
 34. 34. Lähde: Maahan tulevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 34 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 10 20 30 40 50 60 Australia Iso-Britannia Yhdysvallat Kanada tuhansia
 35. 35. Koulutus on kasvava markkina
 36. 36. Koulutusviennin globaaleja trendejä • Korkeakoulusektorin sääntelyn purku • Monikansalliset koulutusyritykset - Pearson (UK): kirjat, digitaaliset aineistot ja teknologiat - Apollo Group (US): korkeakoulutusta työssä käyville aikuisille - Benesse Education (J): tuotteita ja palveluita koko elinikäisen oppimisen kaarella • Valtioiden kansainvälisen koulutusviennin strategiat • Markkinoille tulon esteet • Laadunvarmistusjärjestelmät • Koulutusviennin rahoitusratkaisut International Education – Global Growth and Prosperity: An Accompanying Analytical Narrative, July 2013, HM Government; UK 36 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 37. 37. Lähde: Markkinaosuudet kansainvälisillä korkeakoulu- markkinoilla 2011 – kymmenen kärki sekä Suomi ja Ruotsi 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 37 OECD 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 United States United Kingdom Germany France Australia Canada Japan Spain OECD - Average Italy New Zealand Sweden Finland
 38. 38. Syitä perustaa kampus ulkomaille 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 38 • Keskinäisen ymmärryksen lisääminen yli kulttuuristen, sosiaalisten ja poliittisten rajojen • Rekrytoida osaavia valmistuneita kohdemaasta oman maan työ- markkinoille • Rahoituksen lähde • Vastata korkeakoulutuksen kysyntään ja vahvistaa kohdemaan osaamispohjaa Kinser K & Lane J (2019: ”Managing the oversight of international branch campuses in higher education”, Higher Education Management and Policy, Vol. 24, Nr. 3
 39. 39. Lähde: Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl) sijaintimaat vuonna 2014 GHE Branch List 17 % 16 % 7 % 5 % 4 %3 % 48 % Arabiemiraatit Kiina Singapore Qatar Kanada Malesia Muut 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 39
 40. 40. Lähde: Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl) lähtömaat vuonna 2014 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 40 GHE Branch List 43 % 13 % 8 % 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 15 % Yhdysvallat Iso-Britannia Australia Ranska Intia Venäjä Malesia Alankomaat Muut
 41. 41. Korkeakoulutuksen rahoitus
 42. 42. Lähde: Korkeakoulujen rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen 42 OECD Education at a Glance 2013 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 UnitedStates Canada Korea Finland Denmark Sweden Netherlands Norway Israel Australia Estonia OECDaverage RussianFederation Ireland Japan Austria France Poland Portugal Belgium Mexico UnitedKingdom Spain Switzerland Iceland CzechRepublic Italy SlovakRepublic Brazil Hungary Germany %BKT:sta 2010 2005 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 28.8.2014
 43. 43. Korkeakouluille suunnattu yksityinen ja julkinen rahoitus suhteessa bkt:een vuonna 2010 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Suomi Tanska Norja Ruotsi Kanada Itävalta Belgia Irlanti Ranska viro Alankomaat Islanti OECDka Slovenia Espanja Uusi-Seelanti Puola Portugali Yhdysvallat Israel Meksiko Tsekki Italia Australia Iso-Britannia Korea Chile Slovakia Japani Yksityinen Julkinen OECD Education at a Glance 2013 43 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 44. 44. Lähde: Korkeakoulutuksen osuus julkisesta koulutukseen suunnatusta rahoituksesta 44 UNESCO Education Statistics 28.8.2014 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Singapore Canada Finland Norway Sweden Austria Germany Australia Poland Belgium United Kingdom 2008 2009 2010 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 45. 45. Lähde: Korkeakoulujen perusrahoitus janiidenopetukseen sekä tutkimukseen myönnettävä kokonaispanostus (OKM) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 45 Valtiovarainministeriö *Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta tässä kuvattu valtion osuus on 41.89 % ja kuntien 58,11 %. Vuoden 2015 alusta rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle. ** Sisältää lisäksi rahoituksen mm. Suomen Akatemialle ja tutkimusinfrahankkeille 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 e miljoonaaeuroa Yliopistot Ammattikorkeakoulut* Korkeakouluopetus ja tutkimus**
 46. 46. Lähde: Korkeakoulujen bkt:een suhteutetun rahoituksen jakautuminen koulutuksen ja tutkimuksen välillä 2010 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 46 OECD Education at a Glance 2013 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 %BKT:sta Koulutuksen ydintominnot Tutkimus ja kehittäminen
 47. 47. Lähde: Korkeakoulutukseen suunnatun julkisen rahoituksen jakautuminen Suomessa 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 47 World Bank, Educational Statistics 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Educational expenditure on salaries as a % of total educational expenditure Educational expenditure on other current expenditures as a % of total educational expenditure Educational expenditure on capital as a % of total educational expenditure
 48. 48. Lähde: Julkinen rahoitus korkeakouluopiskelijaa kohden, osuus asukaskohtaisesta BKT:sta 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 48 World Bank, Education Statistics 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %ofGDPpercapita Finland European Union OECD members
 49. 49. Korkeakoulutuksen muuttuvat työtavat
 50. 50. Internetin käyttö maailmassa 6/2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 50 Alue Väkiluku, miljoonaa(2012) Internetin käyttäjiä, miljoonaa Käyttäjien osuus väestöstä Kasvu 2000-12 Tabletin käyttäjien osuus Afrikka 1 073 4,5 15,6 % 3 607 % 7,0 % Aasia 3 922 114 27,5 % 842 % 44,8 % Eurooppa 820 105 63,2 % 393 % 21,5 % Lähi-Itä 224 3,3 40,2 % 2 640 % 3,7 % Pohjois-Amerikka 348 108 78,6 % 153 % 11,4 % Latinalainen Amerikka 594 18 42,9 % 1 311 % 10,6 % Australia ja Oseania 36 7,6 67,6 % 219 % 1,0 % Maailma 7 018 361 34,3 % 566 % 100,0 % www.internetworldstats.com
 51. 51. Massiivisten avointen verkkokurssien alustoja (MOOCs, massive onlineopen education) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 51 Alusta Kuvaus edX MIT:n ja Harvardin yhteinen, ilmaisia kursseja, ei opintopisteitä mutta suoritustodistuksen antamista suunnitellaan Code Academy Ilmaista oppia koodaamiseen Coursera Ilmaisia opintojaksoja 33 yliopistosta eri puolilta maailmaa iTunes U Ilmaisia yliopistojen, museoiden, kirjastojen ja muiden oppilaitosten luentoja Khan Academy Ilmaisia opintojaksoja ja ohjausta, vapaaehtoisia toimijoita Udemy Asiantuntijoiden laatimia kursseja, osa ilmaisia, osa maksullisia Lisäksi yksittäisten yliopistojen kurssitarjontaa: Harvard, MIT, Yale, Duke, Standford, Carnegie Mellon, UC Berkeley, UCLA, …
 52. 52. Lähde: Mobiilin oppimisen tuoteryhmittelyä (mEducation) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 52 McKinsey & Co (2012): Transforming learning through mEducation Elektroniset kirjat ja opintojaksot Valmen- nukset standar- doituihin testeihin Oppimisen hallinta- järjestelmät Pelit ja simulaatiot, yhteisölliset ratkaisut Arviointi- palvelut Koulutuksen sisällöt Palvelun rakenne Osallista- minen ja oppiminen Muodol- linen arviointi Kokoava arviointi
 53. 53. Kiitos! Lisätietoja: Koulutuspolitiikka, Marita Aho, marita.aho@ek.fi Innovaatiopolitiikka, Jari Konttinen, jari.konttinen@ek.fi #korkeakoulutus

×